Nieuwsberichten archief: Mei 2017

26.05.2017 | Projectoproep 'Digitale vaardigheden voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen'

De Koning Boudewijnstichting lanceert het ‘Digital Belgium Skills Fund’ (DBSF). Met dit fonds wil ze projecten subsidiëren die als doel hebben jongeren en leden van kansengroepen digitale vaardigheden bij te brengen via korte of middellange vormingsinitiatieven. Op die manier verhogen zij hun kansen op sociale inclusie en economische zelfstandigheid.


26.05.2017 | 'Inspiratiedag Bewegingsvrijheid' op De Hoge Rielen

Op de 'Inspiratiedag Bewegingsvrijheid' van 20 juni worden het autovrije karakter en het mobiliteitsbeleid van De Hoge Rielen onder de loep genomen. Daarnaast zijn er lezingen en workshops over autonome mobiliteit van kinderen en jongeren, gedragsverandering en alternatieve manieren om je te verplaatsen.


24.05.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


22.05.2017 | Resultaten 'Eenmeting lokaal jeugdbeleid'

Voeren steden en gemeenten een ander soort jeugdbeleid nu de meerjarenplanning een feit is? We vroegen het aan jeugdschepenen, jeugdambtenaren en jeugdraadsleden. Zien zij veranderingen op het vlak van inhoud, inspraak en financiƫn? En welke ondersteuning verwachten ze van de Vlaamse overheid? Lees er alles over in het onderzoeksrapport!


17.05.2017 | Parlementaire vragen en initiatieven


12.05.2017 | Bijkomende opdracht ADJ en herformulering opdracht VVJ

De Vlaamse Regering bekrachtigde op 12 mei het decreet met verschillende bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd. Wat jeugd betreft, gaat het om bepalingen in het kader van de afslanking van de provincies, namelijk de toewijzing van jeugdverblijf Hanenbos aan ADJ en de herformulering van de opdracht van VVJ. Daartoe moeten twee decreten m.b.t. jeugdbeleid worden gewijzigd.


05.05.2017 | Subsidie voor twaalf projecten 'Bruggenbouwers'

Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om aan twaalf projecten 'Bruggenbouwers' een subsidie toe te kennen. De geselecteerde projecten zetten sterk in op het bereiken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties of met een andere culturele achtergrond en tonen hen de weg naar het jeugdwerk.


05.05.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


04.05.2017 | Cultuureducatie en hobby schools: voorbeeld Estland

De afdeling Jeugd stuurde eind vorig jaar een delegatie naar Estland voor een studiebezoek over het thema 'Cultuureducatieve activiteiten in de vrije tijd en hobby schools'. De delegatie stelde vast dat de hobby schools niet alleen focussen op cultuureducatie, maar ook wetenschaps- en technologische educatie en sportactiviteiten aanbieden. Lees er meer over in het verslag van het studiebezoek.