Nieuwsberichten archief: Juni 2017

30.06.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


27.06.2017 | Overdracht provinciale jeugdbevoegdheden geregeld

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden rond Jeugd. In dat verband maakte minister Sven Gatz zijn beleidskeuzes voor het regionale jeugdwerk bekend. De periode 2018-2019 wordt een overgangsperiode met garantiesubsidies voor jeugdwerkorganisaties die door de provincies ondersteund werden. Verder moet een "decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen" vanaf 2020 zorgen voor een structurele ondersteuning. Bekijk de garantiebedragen en de beleidsmaatregelen voor Jeugd.


27.06.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


22.06.2017 | Procedure voor erkenning politieke jongerenbewegingen goedgekeurd

De subsidiƫring van politieke jongerenbewegingen is sinds 1 januari 2017 stopgezet. Politieke jongerenbewegingen kunnen wel nog een erkenning krijgen als ze aan een aantal minimale voorwaarden beantwoorden. De procedure voor erkenning werd op 16 juni door de Vlaamse Regering goedgekeurd.


22.06.2017 | Periodieke rapportage van Belgiƫ over het VN-Kinderrechtenverdrag

De Vlaamse Regering nam akte van de gecombineerde vijfde en zesde periodieke rapportage van België over het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het rapport bundelt de bijdragen van de verschillende Belgische overheden over de toepassing en naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag.


22.06.2017 | Uitnodiging studiebezoek Litouwen

De afdeling Jeugd trekt met een delegatie van zes personen naar Litouwen voor een studiebezoek over het thema jeugdwerk op lokaal niveau (17-21 juli). Welke jeugdwerkvormen bestaan er? Welke methodieken gebruiken ze? Hoe bereiken ze diverse doelgroepen? WIl je graag deelnemen? Solliciteren kan tot 5 juli 2017.


19.06.2017 | Goedkoper naar je bivakplaats met De Lijn

Goed nieuws voor de vele jeugdbewegingen die binnenkort op kamp vertrekken! Vanaf 1 juli biedt De Lijn een goedkope nieuwe formule aan voor uitstappen van erkende jeugdverenigingen. Het gaat om een proefproject dat gezamenlijk wordt gelanceerd door de ministers van Jeugd en Mobiliteit. Een erkende jeugdvereniging betaalt 1,25 euro per reiziger, zelfs als ze een versterkingsrit aanvraagt. De Vlaamse overheid betaalt de rest.


19.06.2017 | Bevraging Europese Commissie over het belang van formeel en niet-formeel leren

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over de rol van het onderwijs en niet-formeel leren om de sociale integratie te bevorderen en gemeenschappelijke waarden bij te brengen. Je kunt tot 11 augustus deelnemen.


19.06.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


09.06.2017 | Conceptnota 'Communicatieplatform voor de jeugd' goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde vandaag de conceptnota 'Communicatieplatform voor de jeugd' goed. In de nota wordt een plan van aanpak voorgesteld voor de uitwerking van een communi- catieplatform voor kinderen en jongeren. Met zo'n platform wil de minister van Jeugd een einde maken aan de versnippering van het huidige communicatie- en informatiebeleid op lokaal en Vlaams niveau en de bestaande communicatie- en informatiekanalen op elkaar afstemmen. Het platform moet een breed scala aan jeugdinformatie aanbieden, gekoppeld aan laagdrempelige instrumenten om participatie te stimuleren.


07.06.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


01.06.2017 | Europees en internationaal jeugdbeleid