Nieuwsberichten archief: Februari 2017

24.02.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


21.02.2017 | Conceptnota over de invoering van een vrijwillige burgerdienst

Een aantal Vlaamse Parlementsleden diende een conceptnota in over de invoering van een gegarandeerd aanbod van vrijwillige burgerdienst voor elke jongere. Het doel is om tegen 2020 zesduizend Vlaamse jongeren tussen 18 en 25 jaar te laten participeren in een burgerdienst. In de nota vragen de indieners aan het Vlaams Parlement om een aantal actiepunten in overweging te nemen en te bespreken met de betrokken actoren.


16.02.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


13.02.2017 | Gedachtewisseling over Masterplan Bivakplaatsen

De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement hield een gedachtewisseling over het Masterplan Bivakplaatsen met ministers Gatz en Schauvliege. Beide ministers gaven er een toelichting over de inhoud van het masterplan. Lees het verslag van de gedachtewisseling.


13.02.2017 | Bijkomende opdracht ADJ en herformulering opdracht VVJ

De Vlaamse Regering keurde op 3 februari het ontwerpdecreet met verschillende bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd definitief goed. Wat jeugd betreft, gaat het om bepalingen in het kader van de afslanking van de provincies, namelijk de toewijzing van jeugdverblijf Hanenbos aan ADJ en de herformulering van de opdracht van VVJ. Daartoe moeten twee decreten m.b.t. jeugdbeleid worden gewijzigd.


13.02.2017 | Gedachtewisseling over de afslanking van de provincies en het regionale cultuur- en jeugdbeleid

De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement hield een gedachtewisseling over de afslanking van de provincies met minister Gatz. De minister gaf er een toelichting over de overdracht van een aantal provinciale bevoegdheden inzake cultuur en jeugd. Lees het verslag van de gedachtewisseling.


03.02.2017 | Voor de vierde keer Prijs!

Levert jouw gemeente of stad bijzondere inspanningen voor kinderen en jongeren? Voert ze een duurzaam en divers jeugdbeleid met aandacht voor jeugdcultuur en toegankelijke openbare ruimte? Vind je dat jouw bestuur heel goed bezig is? Aarzel dan niet, draag jouw gemeente of stad voor en ding mee naar de Prijs Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen!