Nieuwsberichten archief: 2017

15.12.2017 | Toonmoment projecten positieve identiteitsontwikkeling: 2 februari 2018 - ! NIEUWE DATUM !

We laten je kennismaken met de gesubsidieerde projecten 'positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren'. De projectmedewerkers delen hun aanpak, methodiek en ervaringen in diverse workshops.


12.12.2017 | Gratis vrijwilligersverzekering vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Organisaties kunnen zo'n verzekering afsluiten voor hun vrijwilligers. De verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. Voortaan kan je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen. Voor Brusselse organisaties volgt de Vlaamse Gemeenschapscommissie dit op. Verzekeringen voor activiteiten in 2018 kunnen vanaf 15 december 2017 worden aangevraagd. Alle info vind je op www.gratisvrijwilligersverzekering.be


08.12.2017 | Jeugdwerk voor Allen spreidt zijn vleugels over Vlaanderen en Brussel

Het van oorsprong Oost-Vlaamse netwerk Jeugdwerk voor Allen wordt vanaf 2018 uitgerold over heel Vlaanderen. Andere jeugdorganisaties kunnen op Jeugdwerk voor Allen een beroep doen om te leren hoe ze hun werking toegankelijker kunnen maken voor kinderen en jongeren met een beperking of in een maatschappelijk kwetsbare situatie.


28.11.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


16.11.2017 | Ding mee naar het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten'

Heeft jouw stad of gemeente de ambitie om op lange termijn te werken aan een kindvriendelijk beleid? Vanaf vandaag kun je bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een portfolio indienen voor de toekenning van het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten'. In het portfolio toon je aan dat jouw stad of gemeente aan een aantal criteria rond kindvriendelijkheid voldoet. Bezorg het ten laatste op 18 februari 2018 aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media.


16.11.2017 | 6 december - Infovoormiddag over de investeringssubsidies voor culturele en jeugdinfrastructuur

We zoomen in op de prioriteiten voor de beleidsperiode 2017-2021, onder andere toegankelijkheid en energiezuinig maken van jeugdinfrastructuur


16.11.2017 | 30 november - Schrijfdag diversiteit in het jeugdwerk

We sprokkelen samen met de jeugdsector input voor het masterplan diversiteit in het jeugdwerk. Het plan bundelt alle initiatieven die de sector en de overheid in de komende jaren zullen nemen om de diversiteit in en van het jeugdwerk te verhogen. Zin om mee te schrijven?


13.11.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


08.11.2017 | Nieuwe editie van Jong Geleerd

Vorige week verscheen de twaalfde editie van Jong Geleerd, een nieuwsbrief met interessante onderzoeksprojecten en publicaties over kinderen en jongeren, jeugdwerk, jeugdbeleid en kinderrechten in Vlaanderen.


27.10.2017 | Personeelssubsidie 2018-2021 jeugdverblijfcentra type C en hostels

70 jeugdverblijfcentra van het type C en hostels ontvangen een personeelssubsidie voor de periode 2018-2021. De afdeling Jeugd kende de subsidies toe op basis van de beleidsnota's die de centra in het voorjaar hebben ingediend. Het gaat om een totaalbedrag van bijna 2.600.000 euro.


27.10.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


20.10.2017 | Internationale samenwerking jeugd


19.10.2017 | Samenkomst netwerkgroep jeugdonderzoek - 23 november

Heb je affiniteit met of ben je betrokken bij jeugdonderzoek? Dan is de netwerkgroep jeugdonderzoek misschien wel interessant voor jou. Je verneemt er welk onderzoek rond kinderen en jongeren recent werd uitgevoerd of momenteel loopt.


19.10.2017 | Studienamiddag 'jeugdwerk en kinderrechteneducatie' - 20 november

Hoe kunnen we kinderrechteneducatie sterker introduceren in het jeugdwerk? Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) deed in opdracht van de afdeling Jeugd onderzoek hierover. Op deze studienamiddag stellen we het advies van het KeKi voor, openen we het debat erover en gaan we op zoek naar inspirerende voorbeelden


12.10.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


21.09.2017 | Initiatieven Jeugdwerk in de Stad - InterCity Youth Conference

17 november 2017
Vlaamse dag ICY-conferentie & finale traject Jeugdwerk in de Stad - voor schepenen, jeugdconsulenten, jeugdraadsleden en jeugdwerkers uit de centrum- en regionale steden

Winnaars wedstrijd Tegengif(t)
De stad Geraardsbergen en Jeugdhuis De Moeve uit Lier zijn de winnaars van onze wedstrijd Tegengif(t)!


21.09.2017 | Jeugdmonitor: meten is weten!

Voortaan kunnen lokale besturen en de VGC aan de slag met de jeugdmonitor, een online tool om kinderen en jongeren te bevragen over hun buurt, hobby’s en school. De tool polst naar wat ze leuk of vervelend vinden aan hun buurt of welke problemen ze ondervinden Met de resultaten kunnen lokale besturen aan de slag om hun stad of gemeente kindvriendelijker te maken.


20.09.2017 | Uitnodiging studiebezoek Litouwen

De afdeling Jeugd trekt met een delegatie van zes personen naar Litouwen voor een studiebezoek over het thema jeugdwerk op lokaal niveau (23 tot 27 oktober). Welke jeugdwerkvormen bestaan er? Welke methodieken gebruiken ze? Hoe bereiken ze diverse doelgroepen? WIl je graag deelnemen? Solliciteren kan tot 4 oktober.


20.09.2017 | Tussentijdse evaluatie Erasmus+ en evaluatie Bel'J

Hoe evalueren de EU-lidstaten Erasmus+ halverwege het programma? Vlaanderen wijst alleszins op de sterktes van het hoofdstuk Jeugd (Youth in Action): diversiteit aan acties, verhoging van de projectmiddelen, kwaliteitsvolle projecten. Ook het kleine Belgische broertje van Youth in Action, Bel'J, werd positief beoordeeld als laagdrempelige opstap naar interculturele samenwerking.


18.09.2017 | Terugkoppelingsmoment over kadervorming

Op donderdag 12 oktober in de namiddag organiseert de afdeling Jeugd een overleg- en terugkoppelingsmoment rond kadervorming. Dit moment is bedoeld voor medewerkers die in hun vereniging inhoudelijk met kadervorming bezig zijn. Inschrijven kan tot 9 oktober.


18.09.2017 | Subsidie voor 75 jeugdhuisprojecten

De Vlaamse minister van Jeugd kende aan 46 jeugdhuizen een subsidie toe voor bovenlokale projecen rond artistieke expressie of ondernemerschap. Met de subsidie kunnen de jeugdhuizen medewerkers aanwerven om in 2018 een project uit te werken rond deze thema's. In totaal worden 75 projecten gesubsidieerd voor een globaal bedrag van 3.145.000 euro. Bekijk de afzonderlijke subsidiebedragen.


14.09.2017 | Subsidies jeugdverenigingen 2018-2021 bekend

De Vlaamse minister van Jeugd heeft een beslissing genomen over de subsidie-enveloppe 2018-2021 voor de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, de verenigingen informatie en participatie en de cultuureducatieve verenigingen. In totaal worden 98 verenigingen gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 30.580.000 euro. Bekijk de subsidiebedragen per vereniging.


04.09.2017 | Uitnodiging workshop 'Netwerken' op 5 oktober

Vind jij samenwerken met andere organisaties en overheden belangrijk? En wil je je kennis en vaardigheden hierover nog wat aanscherpen? Op 5 oktober kun je in de workshop ‘Netwerken’ aan de slag met PRONET en leer je welke rollen en competenties nodig zijn voor een succesvolle samenwerking. De workshop is bedoeld voor jeugdwerkers en jeugdbeleidsmakers in een stedelijke context, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom!


04.09.2017 | Investeringssubsidies voor culturele en jeugdinfrastructuur

Nog tot 15 september kun je een aanvraag indienen voor investeringssubsidies voor culturele en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang. De vernieuwde regeling over deze subsidielijn bevat drie sectorale prioriteiten voor de periode 2017-2021: (1) het automatiseren van theatertrekken, (2) toegankelijkheid van culturele infrastructuur en (3) het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur. Voor de laatste twee prioriteiten komt ook infrastructuur die door de jeugdsector wordt gebruikt, in aanmerking voor subsidiëring.


21.08.2017 | Projectoproep 'Tegengeluiden' - Preventie van gewelddadige radicalisering

De Vlaamse Regering trekt een half miljoen euro uit voor projecten die het extremistische discours weerleggen. Ze is specifiek op zoek naar boodschappen en verhalen die bijvoorbeeld met humor of emotie de extremistische propaganda tegenspreken of de hypocrisie en onwaarheden ervan aantonen. Bedoeling is zo geradicaliseerde of risicojongeren tot andere gedachten te brengen. Wil jij met jouw organisatie, school of lokaal bestuur een ‘tegengeluid’ laten horen? Dien dan vóór 30 september een projectaanvraag in.


17.08.2017 | Start subsidieaanvragen voor culturele projecten met een regionale uitstraling - Transitiereglement

Vanaf vandaag kunnen subsidieaanvragen binnen het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling worden ingediend. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement. De eerste deadline is 1 oktober 2017. Het departement organiseert in elke provincie een infosessie waarop het transitiereglement en de KIOSK-aanvraagapplicatie worden toegelicht. Lees meer.


16.08.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


27.07.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


19.07.2017 | Vacature: medewerker kinderrechten bij NCRK

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind heeft een vacature voor een voltijdse medewerker kinderrechten. De medewerker vervult een ondersteunende rol bij de uitvoering van de taken van de commissievoorzitter. Daarnaast biedt hij of zij ook ondersteuning aan de verschillende commissie-organen en commissieleden. Interesse? Solliciteren kan tot en met 31 juli 2017.


18.07.2017 | Studiebezoek Zuid-Afrika: Youth Volunteer Congres en 20 jaar samenwerking - verslag

Eind mei trok een Vlaamse delegatie naar Zuid-Afrika om er samen met onze minister van Jeugd deel te nemen aan de eerste 'Youth Volunteer Network Conference'. Het bezoek stond in het teken van 20 jaar samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika inzake jeugdbeleid. Lees er alles over in het verslag van de delegatie.


18.07.2017 | Studiebezoek Catalonië: Sociale inclusie, diversiteit en gelijke kansen in het jeugdwerk - verslag

Begin juni trok het traject Jeugdwerk in de Stad met een Vlaamse delegatie naar Catalonië, waar ze projecten en methodieken over het thema inclusie, diversiteit en gelijke kansen in het jeugdwerk bezocht. Daarbj lag één focus op jongeren met een migratieachtergrond. Een tweede focus was de stedelijke context. Lees er alles over in het verslag van de deelnemers.


17.07.2017 | Visienota over het vrijwilligersbeleid

De Vlaamse Regering nam op 14 juli kennis van de stand van zaken van het actieplan gecoördineerd vrijwilligersbeleid en hechtte haar goedkeuring aan de visienota over het vrijwilligersbeleid. Bedoeling is dat de bevoegde ministers deze visienota operationaliseren door een geactualiseerd actieplan aan de regering voor te leggen.


17.07.2017 | Parlementaire vragen en initiatieven i.v.m. het jeugdbeleid


17.07.2017 | Voorontwerp van decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli het voorontwerp van decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen prinicpieel goed. Met het decreet wordt vanaf 2020 jeugdwerk ondersteund dat niet gericht is op de hele Vlaamse Gemeenschap, maar wel inspeelt op prioriteiten van de Vlaamse overheid. Het decreet bundelt verschillende subsidielijnen en ondersteunt vooral jeugdwerk dat zich focust op het realiseren van een jeugdwerkaanbod voor álle kinderen en jongeren.


07.07.2017 | Reflectiedag ‘Radicalisering en gewelddadig extremisme online: preventie en actie'

Word je geconfronteerd met radicalisering bij jongeren die tot geweld kan leiden? Vaak zijn online haat en propaganda op het internet daarvan de oorzaak. Op een internationale reflectiedag (22 september) gaan jeugdwerkers, vormingswerkers en beleidsmakers uit België en Frankrijk op zoek naar strategieën en methodieken om online radicalisering een halt toe te roepen.


07.07.2017 | Beslissing over subsidie-enveloppe voor verenigingen met bijzondere opdracht

De minister van Jeugd nam een beslissing over de subsidie-enveloppe 2018-2020 voor de verenigingen met bijzondere opdracht. Hij baseerde zich daarvoor op de beleidsnota's van de verenigingen en het advies van de afdeling Jeugd over die beleidsnota's. Het gaat om de verenigingen die gesubsidieerd worden op basis van artikel 8 van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.


07.07.2017 | Tussentijds rapport over Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan goedgekeurd door Vlaamse Regering

Na advies van het Kinderrechtencommissariaat en de Vlaamse Jeugdraad keurde de Vlaamse Regering op 30 juni het tussentijdse rapport 2015-2016 van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP 2015-2019) en de bijgevoegde acties aan dat JKP definitief goed.


05.07.2017 | Eerste begrotingsaanpassing aangenomen door Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement nam op 28 juni de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting 2017 van de Vlaamse Gemeenschap aan. Wat de begroting Jeugd betreft, gaat het onder meer om enkele compensaties en verschuivingen naar andere begrotingsposten Jeugd en Cultuur.


30.06.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


27.06.2017 | Overdracht provinciale jeugdbevoegdheden geregeld

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden rond Jeugd. In dat verband maakte minister Sven Gatz zijn beleidskeuzes voor het regionale jeugdwerk bekend. De periode 2018-2019 wordt een overgangsperiode met garantiesubsidies voor jeugdwerkorganisaties die door de provincies ondersteund werden. Verder moet een "decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen" vanaf 2020 zorgen voor een structurele ondersteuning. Bekijk de garantiebedragen en de beleidsmaatregelen voor Jeugd.


27.06.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


19.07.2017 | Vacature: medewerker kinderrechten bij NCRK

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind heeft een vacature voor een voltijdse medewerker kinderrechten. De medewerker vervult een ondersteunende rol bij de uitvoering van de taken van de commissievoorzitter. Daarnaast biedt hij of zij ook ondersteuning aan de verschillende commissie-organen en commissieleden. Interesse? Solliciteren kan tot en met 31 juli 2017.


22.06.2017 | Procedure voor erkenning politieke jongerenbewegingen goedgekeurd

De subsidiëring van politieke jongerenbewegingen is sinds 1 januari 2017 stopgezet. Politieke jongerenbewegingen kunnen wel nog een erkenning krijgen als ze aan een aantal minimale voorwaarden beantwoorden. De procedure voor erkenning werd op 16 juni door de Vlaamse Regering goedgekeurd.


22.06.2017 | Periodieke rapportage van België over het VN-Kinderrechtenverdrag

De Vlaamse Regering nam akte van de gecombineerde vijfde en zesde periodieke rapportage van België over het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het rapport bundelt de bijdragen van de verschillende Belgische overheden over de toepassing en naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag.


22.06.2017 | Uitnodiging studiebezoek Litouwen

De afdeling Jeugd trekt met een delegatie van zes personen naar Litouwen voor een studiebezoek over het thema jeugdwerk op lokaal niveau (17-21 juli). Welke jeugdwerkvormen bestaan er? Welke methodieken gebruiken ze? Hoe bereiken ze diverse doelgroepen? WIl je graag deelnemen? Solliciteren kan tot 5 juli 2017.


19.06.2017 | Goedkoper naar je bivakplaats met De Lijn

Goed nieuws voor de vele jeugdbewegingen die binnenkort op kamp vertrekken! Vanaf 1 juli biedt De Lijn een goedkope nieuwe formule aan voor uitstappen van erkende jeugdverenigingen. Het gaat om een proefproject dat gezamenlijk wordt gelanceerd door de ministers van Jeugd en Mobiliteit. Een erkende jeugdvereniging betaalt 1,25 euro per reiziger, zelfs als ze een versterkingsrit aanvraagt. De Vlaamse overheid betaalt de rest.


19.06.2017 | Bevraging Europese Commissie over het belang van formeel en niet-formeel leren

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over de rol van het onderwijs en niet-formeel leren om de sociale integratie te bevorderen en gemeenschappelijke waarden bij te brengen. Je kunt tot 11 augustus deelnemen.


19.06.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


09.06.2017 | Conceptnota 'Communicatieplatform voor de jeugd' goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde vandaag de conceptnota 'Communicatieplatform voor de jeugd' goed. In de nota wordt een plan van aanpak voorgesteld voor de uitwerking van een communi- catieplatform voor kinderen en jongeren. Met zo'n platform wil de minister van Jeugd een einde maken aan de versnippering van het huidige communicatie- en informatiebeleid op lokaal en Vlaams niveau en de bestaande communicatie- en informatiekanalen op elkaar afstemmen. Het platform moet een breed scala aan jeugdinformatie aanbieden, gekoppeld aan laagdrempelige instrumenten om participatie te stimuleren.


07.06.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


01.06.2017 | Europees en internationaal jeugdbeleid


26.05.2017 | Projectoproep 'Digitale vaardigheden voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen'

De Koning Boudewijnstichting lanceert het ‘Digital Belgium Skills Fund’ (DBSF). Met dit fonds wil ze projecten subsidiëren die als doel hebben jongeren en leden van kansengroepen digitale vaardigheden bij te brengen via korte of middellange vormingsinitiatieven. Op die manier verhogen zij hun kansen op sociale inclusie en economische zelfstandigheid.


26.05.2017 | 'Inspiratiedag Bewegingsvrijheid' op De Hoge Rielen

Op de 'Inspiratiedag Bewegingsvrijheid' van 20 juni worden het autovrije karakter en het mobiliteitsbeleid van De Hoge Rielen onder de loep genomen. Daarnaast zijn er lezingen en workshops over autonome mobiliteit van kinderen en jongeren, gedragsverandering en alternatieve manieren om je te verplaatsen.


24.05.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


22.05.2017 | Resultaten 'Eenmeting lokaal jeugdbeleid'

Voeren steden en gemeenten een ander soort jeugdbeleid nu de meerjarenplanning een feit is? We vroegen het aan jeugdschepenen, jeugdambtenaren en jeugdraadsleden. Zien zij veranderingen op het vlak van inhoud, inspraak en financiën? En welke ondersteuning verwachten ze van de Vlaamse overheid? Lees er alles over in het onderzoeksrapport!


17.05.2017 | Parlementaire vragen en initiatieven


12.05.2017 | Bijkomende opdracht ADJ en herformulering opdracht VVJ

De Vlaamse Regering bekrachtigde op 12 mei het decreet met verschillende bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd. Wat jeugd betreft, gaat het om bepalingen in het kader van de afslanking van de provincies, namelijk de toewijzing van jeugdverblijf Hanenbos aan ADJ en de herformulering van de opdracht van VVJ. Daartoe moeten twee decreten m.b.t. jeugdbeleid worden gewijzigd.


05.05.2017 | Subsidie voor twaalf projecten 'Bruggenbouwers'

Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om aan twaalf projecten 'Bruggenbouwers' een subsidie toe te kennen. De geselecteerde projecten zetten sterk in op het bereiken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties of met een andere culturele achtergrond en tonen hen de weg naar het jeugdwerk.


05.05.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


04.05.2017 | Cultuureducatie en hobby schools: voorbeeld Estland

De afdeling Jeugd stuurde eind vorig jaar een delegatie naar Estland voor een studiebezoek over het thema 'Cultuureducatieve activiteiten in de vrije tijd en hobby schools'. De delegatie stelde vast dat de hobby schools niet alleen focussen op cultuureducatie, maar ook wetenschaps- en technologische educatie en sportactiviteiten aanbieden. Lees er meer over in het verslag van het studiebezoek.


28.04.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


28.04.2017 | Tussentijds rapport 2015-2016 van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP)

De Vlaamse Regering hechtte vandaag haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van tussentijds rapport van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2016 en aan de nieuwe acties bij het JKP. Over dit ontwerp van tussentijds rapport wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Jeugdraad en van het Kinderrechtencommissariaat.


25.04.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


25.04.2017 | Schrijf je in voor het Burgerkabinet Brussel

Wil ook jij mee wegen op het toekomstige beleid voor Brussel? Op 6 mei kun je samen met 150 andere burgers de ideeën uit het voortraject verkennen, aanvullen en vertalen naar concrete aanbevelingen voor het beleid. Neem deel aan het debat in het Vlaams Parlement en bepaal mee de toekomst van Brussel!


21.04.2017 | Seminar 'Preventie van gewelddadig extremisme. Welke rol kan het jeugdwerk spelen?'

Werk je met of voor jongeren als jeugdwerker, vormingswerker of beleidsmaker? Ben je bezorgd over radicalisering in de samenleving en bij jongeren? Op dit internationale seminar (4 en 5 mei in Mechelen) ga je op zoek naar de rol die het jeugdwerk kan spelen bij de preventie van gewelddadig extremisme.


21.04.2017 | Buitenspeeldag opnieuw groot succes!

De tiende editie van de Buitenspeeldag is een recordeditie geworden! In heel Vlaanderen en Brussel werden maar liefst 411 activiteiten georganiseerd in 243 gemeenten en steden. Kinderen kregen opnieuw een uitgebreid en divers aanbod aan activiteiten: van kleinschalige speel- en sportinitiatieven in de buurt tot grote evenementen op de markt, in het park of in het speelbos.


14.04.2017 | Jeugdwerk in de Stad: update goede praktijkvoorbeelden

Welke initiatieven slaan aan bij kinderen en jongeren? Wat kan er beter in jouw stad? Welke andere initiatieven zouden ook bij jou werken? Laat je inspireren door vier nieuwe projecten uit Hasselt, Gent, Lier en Geraardsbergen.


14.04.2017 | Jeugdwerk in de Stad: wedstrijd Tegengif(t)

In januari ging onze wedstrijd Tegengif(t) van start. Zoveel mogelijk punten verzamelen door opdrachten uit te voeren is de boodschap. Op dit moment hebben we al 31 inzendingen. De stad Geraardsbergen staat mooi op kop, met Jeugdhuis De Moeve uit Lier en stad Turnhout sterk in de achtervolging. Wil je ook een bijdrage leveren? Doe dan mee aan de wedstrijd, kies een opdracht en maak kans op leuke prijzen!


07.04.2017 | Jobstudenten gezocht voor de Uitleendienst Kampeermateriaal

De afdeling Jeugd werft elf jobstudenten aan om in juli en augustus te helpen bij de uitlening en inlevering van tenten in de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd in Nossegem. Solliciteren kan tot en met 23 april 2017.


06.04.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


06.04.2017 | Beslissingen Vlaamse Regering over regelgeving


06.04.2017 | Vrijwilligerswerk: knelpunten en oplossingen

De Vlaamse Regering keurde op 31 maart een knelpuntennota voor vrijwilligerswerk goed. De nota somt knelpunten of 'onaangepaste regelgeving' op die een impact heeft op vrijwilligerswerk. Bedoeling is een dialoog op te starten met de federale overheid over vrijwilligerswerk, de wetgeving errond en de aanpak van een aantal elementen van overregulering.


16.03.2017 | Vrijstelling onroerende voorheffing voor lokale jeugdwerkinfrastructuur

Het erkende jeugdwerk kan voor zijn lokalen genieten van een vrijstelling van de onroerende voorheffing. Alle gemeentebesturen in Vlaanderen ontvingen begin maart een brief van de minister van Jeugd met de vraag om de nodige gegevens over jeugdwerkinfrastructuur te bezorgen in functie van die vrijstelling. Anders dan in 2016 gebeurt de gegevensverzameling niet meer via een Excellijst, maar via de webtoepassing jeugdmaps.be.


16.03.2017 | Bookmarks - Gids voor het bestrijden van online haatspraak door mensenrechteneducatie

Ben je jeugdwerker, opvoeder of leraar en wil je samen met jongeren werken rond haatspraak en nadenken over manieren om het probleem aan te pakken? Dan is Bookmarks daarbij een handig instrument. De gids bevat 24 activiteiten om online haatspraak tegen te gaan door mensenrechteneducatie. De activiteiten zijn gericht op jongeren tussen 13 en 18 jaar, maar kunnen ook aangepast worden aan andere leeftijdscategorieën.


16.03.2017 | Hoe beleef jij Brussel?

Hoe denk jij over Brussel? Beleef je Brussel als plek om te wonen of te werken, of eerder als een culturele stad, een winkelstad of een stad vol diversiteit? Of is Brussel onbekend terrein voor jou en wil je daar misschien verandering in brengen? Neem dan deel aan het burgerkabinet over Brussel. Ga naar brussel.burgerkabinet.be en deel jouw mening, voorstel of ervaring binnen een van de thema's.


16.03.2017 | Hoorzitting over cultuureducatie

De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement hield een hoorzitting over cultuureducatie. Een aantal experten uit de onderzoekswereld en het werkveld gaven er een toelichting en suggesties over het beleid rond cultuureducatie en de cultuureducatieve sector. Lees het verslag van de hoorzitting.


16.03.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


16.03.2017 | Kadervorming: uitgereikte attesten in 2016

In 2016 behaalden 7.454 jongeren een attest kadervorming. Ten opzichte van 2016 betekent dat een stijging van iets meer dan vijf procent. Bekijk het overzicht met de aantallen per type attest.


10.03.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


24.02.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


21.02.2017 | Conceptnota over de invoering van een vrijwillige burgerdienst

Een aantal Vlaamse Parlementsleden diende een conceptnota in over de invoering van een gegarandeerd aanbod van vrijwillige burgerdienst voor elke jongere. Het doel is om tegen 2020 zesduizend Vlaamse jongeren tussen 18 en 25 jaar te laten participeren in een burgerdienst. In de nota vragen de indieners aan het Vlaams Parlement om een aantal actiepunten in overweging te nemen en te bespreken met de betrokken actoren.


16.02.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


13.02.2017 | Gedachtewisseling over Masterplan Bivakplaatsen

De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement hield een gedachtewisseling over het Masterplan Bivakplaatsen met ministers Gatz en Schauvliege. Beide ministers gaven er een toelichting over de inhoud van het masterplan. Lees het verslag van de gedachtewisseling.


13.02.2017 | Bijkomende opdracht ADJ en herformulering opdracht VVJ

De Vlaamse Regering keurde op 3 februari het ontwerpdecreet met verschillende bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd definitief goed. Wat jeugd betreft, gaat het om bepalingen in het kader van de afslanking van de provincies, namelijk de toewijzing van jeugdverblijf Hanenbos aan ADJ en de herformulering van de opdracht van VVJ. Daartoe moeten twee decreten m.b.t. jeugdbeleid worden gewijzigd.


13.02.2017 | Gedachtewisseling over de afslanking van de provincies en het regionale cultuur- en jeugdbeleid

De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement hield een gedachtewisseling over de afslanking van de provincies met minister Gatz. De minister gaf er een toelichting over de overdracht van een aantal provinciale bevoegdheden inzake cultuur en jeugd. Lees het verslag van de gedachtewisseling.


03.02.2017 | Voor de vierde keer Prijs!

Levert jouw gemeente of stad bijzondere inspanningen voor kinderen en jongeren? Voert ze een duurzaam en divers jeugdbeleid met aandacht voor jeugdcultuur en toegankelijke openbare ruimte? Vind je dat jouw bestuur heel goed bezig is? Aarzel dan niet, draag jouw gemeente of stad voor en ding mee naar de Prijs Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen!


30.01.2017 | Info- en ontmoetingsmomenten 'Kunst, Cultuur en Jeugdwerk met vluchtelingen'

Raakt de situatie van vluchtelingen jou ook? Wil je met jouw organisatie iets betekenen voor hen? Kom dan naar een van de info- en ontmoetingsmomenten 'Kunst, Cultuur en Jeugdwerk met vluchtelingen' in Antwerpen, Gent of Leuven. Samen met andere jeugdwerkers, sociaal-cultureel werkers, kunstenaars, kunstprofessionals en erfgoedwerkers uit je regio kun je er op zoek gaan naar manieren om vluchtelingen bij je werking te betrekken.


27.01.2017 | Nieuwe teamverantwoordelijke lokaal jeugdbeleid

Vanaf 1 februari wordt Ann Vandenbussche de nieuwe team-verantwoordelijke van het team lokaal jeugdbeleid. Ze vervangt Els Cuisinier, die de afdeling Jeugd verlaat en een nieuwe uitdaging aangaat.


25.01.2017 | Tegengif(t): neem deel aan onze wedstrijd en win leuke prijzen!

Heb je onlangs gratis deelgenomen aan een inspiratiemoment van Jeugdwerk in de Stad? Dan vragen we daarvoor graag een tegengif(t). Ga naar jeugdwerkindestad.be en kies een of meerdere opdrachten. Elke opdracht levert je punten op, waarmee je tickets en andere leuke prijzen kunt winnen. Heb je nog niet deelgenomen aan een inspiratiemoment, maar wil je vrijwillig een bijdrage leveren aan ons traject? Ook dan kun je meedoen en een opdracht kiezen!


25.01.2017 | Nieuwe indienronde voor jeugdverblijfcentra en hostels (beleidsperiode 2018-2021)

Voor een groot aantal jeugdverblijfcentra en hostels stopt eind dit jaar de subsidiëring voor de beleidsperiode 2014-2017. Centra die in de beleidsperiode 2018-2021 in aanmerking willen komen voor een werkings- en personeelssubsidie, moeten vóór 1 april 2017 een nieuwe beleidsnota 2018-2021 indienen bij de afdeling Jeugd.


25.01.2017 | Wegwijzer in Europees en internationaal jeugdbeleid

Met deze publicatie willen we je wegwijs maken in de vaak onbekende, soms erg complexe maar uiterst boeiende wereld van het Europese en internationale jeugdbeleid. We beschrijven welke overheidsactoren actief zijn op verschillende niveaus en zoomen expliciet in op hun netwerken en de instrumenten van het internationale jeugdbeleid. Daarnaast schetsen we een beeld van de rol en mogelijkheden voor particuliere verenigingen of instellingen.


25.01.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


25.01.2017 | Inspiratiemoment 'Brugfiguren en hun rol in het stedelijk jeugdwerk' - 2 februari

Jeugdwerk in de Stad en Beleidsnetwerk Diversiteit organiseren samen een inspiratie- en netwerkmoment voor organisaties die een projectaanvraag 'bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk' willen indienen. Ook andere geïnteresseerde verenigingen, lokale besturen en koepelorganisaties die willen inzetten op brugfiguren in het jeugdwerk, zijn welkom. Inschrijven kan tot en met 27 januari.


16.01.2017 | Naamswijziging departement

CJM

'Departement Cultuur, Jeugd en Media' is sinds 1 januari 2017 onze nieuwe naam. Door de overheveling van de bevoegdheid sport naar Sport.Vlaanderen was de oude departementsnaam niet langer correct.


16.01.2017 | Stel je kandidaat voor de expertopleiding Cultuureducatie

Wat is cultuur precies? Hoe evolueert de mens in cultureel opzicht? Hoe draagt cultuureducatie bij aan de ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen en jongeren? Een helder antwoord op deze vragen krijg je in de Expertopleiding Cultuureducatie, bedoeld voor medewerkers en begeleiders uit het brede veld van cultuur en onderwijs. De opleiding vindt plaats tussen midden april en begin september 2017, inschrijven kan tot en met 6 februari.


11.01.2017 | Subsidie voor elf experimentele projecten

De minister van Jeugd besliste om aan elf verenigingen een subsidie toe te kennen voor de uitvoering van een experimenteel project. De projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven.


11.01.2017 | Projectsubsidie voor Mediaraven vzw

De minister van Jeugd besliste om aan Mediaraven een subsidie toe te kennen voor de uitvoering van het project 'Verkiezingsredactie'. Met de subsidie wil Mediaraven onder meer een specifieke verkiezingsredactie oprichten en experimenteren met nieuwe vormen van content-creatie en redactiewerking.


06.01.2017 | Infosessie voor verenigingen over voortgangs-rapportage 2016

Op 23 januari organiseert de afdeling Jeugd een infosessie over de voortgangsrapportage 2016 voor de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen en verenigingen informatie en participatie. We gaan dieper in op de nieuwe sjabloon voor het werkingsverslag over de realisatie van de subsidieovereenkomst. Inschrijven kan tot en met 20 januari.


04.01.2017 | Vacature voor beleidsmedewerker jeugdbeleid

De afdeling Jeugd is op zoek naar een beleidsmedewerker jeugdbeleid voor het team lokaal jeugdbeleid. Hij of zij zal instaan voor beleidsvoorbereiding en -uitvoering en wordt ook betrokken bij een aantal projecten die door het team worden gerealiseerd. Het gaat om een vervangingscontract van (voorlopig) één jaar. Solliciteren kan tot en met 23 januari 2017.


03.01.2017 | Begroting 2017 aangenomen door Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement nam op 22 december de uitgavenbegroting 2017 van de Vlaamse Gemeenschap aan. Op het budget Jeugd zien we onder andere een verhoging van 1 miljoen euro voor de subsidiëring van jeugdverenigingen en het wegvallen van de subsidies voor de politieke jongerenbewegingen. Bekijk het volledige overzicht.


03.01.2017 | Subsidiëring politieke jongerenbewegingen vervalt in 2017

Vanaf 2017 komen politieke jongerenbewegingen niet langer in aanmerking voor subsidiëring op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Ze kunnen wel nog erkend worden op basis van dat decreet. De bewegingen die nu gesubsidieerd worden, worden vanaf 1 januari 2017 erkend. Ze blijven erkend zolang ze aan de erkennings-voorwaarden voldoen.


03.01.2017 | Lancering Europees Solidariteitskorps

De Europese Commissie lanceerde op 7 december het Europese Solidariteitskorps. Wie zich aanmeldt voor het Solidariteitskorps, kan voor twee tot twaalf maanden vrijwilligerswerk doen of deelnemen aan een project voor een stage, een leerlingenplaats of een baan. Jongeren tussen achttien en dertig jaar krijgen zo de kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan de samenleving in de EU. Tegelijk verwerven ze waardevolle vaardigheden en doen ze ervaring van onschatbare waarde op aan het begin van hun loopbaan.


03.01.2017 | Verslag studiebezoek Catalonië

Begin november reisde een vijfkoppige Vlaamse delegatie naar Catalonië voor een studiebezoek over het thema 'Wisselwerking tussen formeel en niet-formeel leren in de context van het lokale onderwijsprogramma'. Ze bezochten er lokale jeugdinitiatieven en -centra en maakten er kennis met allerlei methodieken. Lees hun impressies en ervaringen - bekijk het videoverslag.


03.01.2017 | Verslag seminar met Baltische Staten

Eind oktober nam een vierkoppige Vlaamse delegatie deel aan een seminar met de drie Baltische Staten, met als thema 'Youthfriendly communities and public space'. Bedoeling was ideeën uit te wisselen over deze thema's, nieuwe inzichten op te doen en good practices te delen en mee te nemen naar de eigen context. Lees de impressies en ervaringen van de deelnemers.


03.01.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid