Nieuwsberichten archief: November 2016

25.11.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


24.11.2016 | Nationale dag voor de rechten van het kind (20/11/2016)

Naar aanleiding van de Nationale dag voor de rechten van het kind (20 november) worden weer tal van activiteiten georganiseerd. Naar jaarlijkse gewoonte stelde het Kinderrechtencommissariaat in deze periode ook zijn jaarverslag voor. De coördinerend minister van Kinderrechten gaf er zijn visie en lanceerde er ook de kindvriendelijke versie van het JKP.


24.11.2016 | Verslag EU-Raad Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (21/11/2016)

Op de jongste EU-Raad Jeugdzaken werd een oriënterend debat gehouden over het thema 'Jonge Europeanen centraal in een moderne Europese Unie'. Verder nam de Raad conclusies aan over 'het stimuleren van nieuwe benaderingen in jeugdwerk om het potentieel van jongeren aan het licht te brengen en te ontwikkelen'.


22.11.2016 | Actieplan gecoördineerd vrijwilligersbeleid definitief in de steigers

De Vlaamse Regering gaf op 18 november 2016 haar definitieve goedkeuring aan het plan van aanpak voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. Het plan bevat tal van acties om het vrijwilligerswerk te vergemakkelijken en het statuut van de vrijwilliger te verbeteren.


21.11.2016 | Oproep Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren

Jongeren uit heel Europa die meewerken aan een project rond ontwikkeling en integratie van de EU en Europese identiteit, kunnen meedingen naar de Karel de Grote-prijs en een geldsom tot 7.500 euro winnen. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 30 januari 2017 worden ingediend.


21.11.2016 | Bijkomende opdracht ADJ en herformulering opdracht VVJ

De Vlaamse Regering hechtte op 18 november 2016 haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met verschillende bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd. Wat jeugd betreft gaat het om bepalingen in het kader van de afslanking van de provincies, namelijk de toewijzing van jeugdverblijf Hanenbos aan ADJ en de herformulering van de opdracht van VVJ. Daartoe moeten twee decreten m.b.t. jeugdbeleid worden gewijzigd.


20.11.2016 | Kindvriendelijke versie van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan

De minister van Jeugd lanceert een reeks filmpjes die zijn jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019 op een kindvriendelijke manier vertolken. De laagdrempelige animatiefilmpjes, op maat van min 16-jarigen, tonen concrete initiatieven rond de twaalf thema’s van het JKP van de Vlaamse overheid.


16.11.2016 | Decreet afslanking provincies aangenomen door Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement nam op 9 november het 'decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies' aan. Dit decreet regelt de afslanking van het provinciale bestuursniveau vanaf 1 januari 2018. De persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies zullen overgeheveld worden naar de Vlaamse overheid of de lokale besturen.


07.11.2016 | Minister van Jeugd lauwert nieuwe lichting kindvriendelijke steden en gemeenten

Temse, Kortrijk, Middelkerke, Dendermonde, Poperinge, Herenthout, Geraardsbergen en Leuven mogen zich de komende zes jaar kindvriendelijke stad of gemeente noemen. Zij ontvingen allemaal het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten' als bekroning voor hun kindvriendelijk beleid.


07.11.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid