Nieuwsberichten archief: Maart 2016

30.03.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


25.03.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


18.03.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


16.03.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


10.03.2016 | Studienamiddag 'Divers Jong'

Op 11 april stellen de afdeling Jeugd en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) de publicatie 'Divers jong' voor. Het boek peilt naar de impact van diversiteit op de leefwereld van jongeren en brengt ook de groeiende diversiteit binnen de categorie jongeren in beeld.


10.03.2016 | Infosessies kadervorming op 22 maart en 28 april

De afdeling Jeugd organiseert twee infosessies over de nieuwe regeling kadervorming. De eerste sessie is bedoeld voor wie nog niet vertrouwd is met de nieuwe regelgeving en de KAVO-tool. De tweede sessie is eerder een evaluatiesessie voor wie al wat langer werkt met de regelgeving en de tool.


10.03.2016 | Vrijetijdsaanbod te weinig toegankelijk voor kinderen en jongeren met een beperking

Gisteren werden de resultaten van het onderzoek 'Vrije tijd van kinderen en jongeren met een handicap' voorgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat ze moeilijk aansluiting vinden bij het bestaande vrijetijds- en jeugdwerkaanbod. Ze botsen op allerlei obstakels, voelen zich vaak niet welkom en haken sneller af. Lees meer: belangrijkste conclusies en eindrapport.


02.03.2016 | Kinderrechtenbeleid