Nieuwsberichten archief: Juni 2016

30.06.2016 | Subsidieaanvragen participatieprojecten kansengroepen

Verenigingen die in 2017 een meerjarig project willen opzetten om kansengroepen te laten participeren aan activiteiten van het jeugdwerk (of aan sportieve of culturele activiteiten), kunnen hun subsidie-aanvraag tot 1 augustus 2016 indienen.


23.06.2016 | Applicatie Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid online

Benieuwd hoe het lokale jeugdbeleid er in jouw gemeente of stad uitziet? Als aanvulling op het gedrukte Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid 2014-2015 lieten we een online Cijferboekapplicatie ontwikkelen, waarin je de gegevens van je gemeente of stad kunt raadplegen en vergelijken met andere lokale besturen in Vlaanderen en Brussel.


23.06.2016 | Drie artistieke masterclasses in Destelheide

Vormingscentrum Destelheide organiseert in de komende zomer- en herfstvakantie drie artistieke masterclasses: 'Theater in de klas', 'Beeldende kunst in de klas' en 'Dans en circus'.


23.06.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


16.06.2016 | Verslag Rekenhof over de subsidiƫring van jeugdverenigingen

Het Rekenhof onderzocht de doelgerichtheid en rechtmatigheid van de subsidiëring van jeugdverenigingen, de evaluatie en bijsturing van het subsidiesysteem en de resultaten ervan. Lees de algemene conclusies, de aanbevelingen en het antwoord van de minister.


16.06.2016 | Parlementaire initiatieven en vragen m.b.t. het jeugdbeleid


16.06.2016 | Wijziging decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid aangenomen door Vlaams Parlement

Met deze decreetswijziging worden hoofdzakelijk de erkenningsnormen en -procedure voor de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen en verenigingen informatie en participatie aangepast.


10.06.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


08.06.2016 | Op kamp of op het speelplein? Bescherm kinderen en jongeren tegen hitte en ozon!

Gaat jouw vereniging straks op zomerkamp? Ben je verantwoordelijk voor de speelpleinwerking of een ander jeugdinitiatief in je gemeente? Neem dan zeker de nodige voorzorgsmaatregelen in het geval van hitte en ozonpieken. Agentschap Zorg en Gezondheid geeft je heel wat nuttige tips en aanbevelingen om gezondheidsproblemen door hitte en ozon te beperken of te vermijden.


08.06.2016 | Oproep mondiale uitdagingen 2016: subsidie voor projecten ontwikkelingseducatie

Met deze oproep wil het Departement Internationaal Vlaanderen projecten ondersteunen die ervoor zorgen dat diverse organisaties, zowel uit de publieke- als uit de privé sector, samenwerken aan verandering en een actieve bijdrage leveren aan een mondiale, duurzame en rechtvaardige samenleving. Uiterste indiendatum voor projectvoorstellen is 26 augustus 2016.


08.06.2016 | Eindrapport Burgerkabinet Jeugd beschikbaar

Van het hele traject van het Burgerkabinet Jeugd is nu een rapport beschikbaar. Je vindt er alle resultaten van de online bevraging en van de miniburgerkabinetten, evenals een uitgebreid verslag van het live forum en een overzicht van alle beleidsaanbevelingen, waaruit er zestien werden geselecteerd.


07.06.2016 | Verslag EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (30 mei 2016)

Op de jongste EU-Raad Jeugdzaken ging het onder meer over de vraag hoe het jeugdbeleid en het jeugdwerk een rol kunnen spelen bij de positieve identiteitsontwikkeling van kwetsbare jongeren. De Raad nam ook conclusies aan over de rol van de jeugdsector in de bestrijding van gewelddadige radicalisering van jongeren.


07.06.2016 | Publicatie "Geschiedenis van het jeugdwerk in Europa - volume 5"

In de reeks "Geschiedenis van het jeugdwerk in Europa" is zopas volume 5 verschenen. Met deze reeks willen de EU en de Raad van Europa ons een duidelijker beeld geven van de huidige uitdagingen voor het jeugdwerk en het jeugdbeleid.


07.06.2016 | Europese richtlijn rond toegang en verblijf van jonge derdelanders

Deze richtlijn bepaalt de voorwaarden voor toegang en verblijf van jonge derdelanders in het kader van onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten.


03.06.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


02.06.2016 | 'Stedelijkheid' wordt bijkomend criterium bij beoordeling subsidieaanvragen verenigingen

De Vlaamse Regering besliste een bijkomend criterium 'stedelijkheid' in te voeren voor de beoordeling van de subsidieaanvragen in het kader van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Verenigingen met expertise op dit vlak zullen die nu kunnen inzetten bij hun subsidieaanvragen.


01.06.2016 | Zestien beleidsaanbevelingen voor minister Gatz

Minister Gatz is tevreden met de uitkomst van het Burgerkabinet Jeugd. 134 deelnemers bogen zich op 6 mei over de vraag ‘Hoe geven we mee(r) kleur aan de jeugd’ en kwamen tot zestien aanbevelingen. De minister zal die vertalen in zijn beleidsbrief Jeugd 2017, samen met de resultaten van het diversiteitstraject van de jeugdsector.