Nieuwsberichten archief: 2016

20.12.2016 | Projectoproep Bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk

Met deze projectoproep wil de minister van Jeugd op lokaal niveau impulsen geven aan organisaties die werk maken van een jeugdwerkaanbod dat de diversiteit in de samenleving beter weerspiegelt. De projecten moeten een brug slaan tussen bestaande jeugdwerkingen en/of andere organisaties die kinderen en jongeren in kwetsbare situaties bereiken.


19.12.2016 | Jeugdwerk biedt jongeren in voorzieningen zinvolle vrijetijdsbesteding

De meeste voorzieningen erkennen het belang van een uitdagende vrijetijdsbesteding voor hun jongeren. Twee derde van de voorzieningen heeft zelfs een structurele samenwerking met externe (jeugdwerk)organisaties. De uitdagingen liggen in het wegwerken van financiële drempels en het intensiveren van de samenwerking met het jeugdwerk en de vrijetijdssector. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek 'Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen', dat vandaag werd voorgesteld.


14.12.2016 | Nieuw uitvoeringsbesluit bij het decreet lokaal jeugdbeleid

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2016 een nieuw uitvoeringsbesluit bij het decreet lokaal jeugdbeleid definitief goed. Concreet bundelt dit nieuwe besluit de bepalingen uit de twee bestaande uitvoeringsbesluiten en zorgt het voor de verdere uitwerking van de nog behouden decretale bepalingen.


14.12.2016 | Uitbetaling tweede deel VIA-middelen

De Vlaamse Regering besliste tot toekenning van het tweede deel van de subsidie 2016 voor de uitvoering van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social profit- en de non-profitsectoren in het sociaal-cultureel werk. De subsidies zijn voorzien voor de uitvoering van de maatregelen koopkracht en kwaliteit. Het gaat in totaal om zo'n 11,56 miljoen euro.


12.12.2016 | Doe mee met de No Hate Speech Movement

De No Hate Speech Movement Vlaanderen roept jongeren en hun begeleiders (jeugdwerkers, leerkrachten, ouders) op om mee werk te maken van meer interculturele contacten en gelijke kansen en om haatspraak tegen te gaan. Ontdek hoe ook jouw organisatie actie kan ondernemen om haatspraak uit de wereld te helpen!


08.12.2016 | Erkenning voor zes bijkomende verenigingen

Zes verenigingen worden vanaf 1 januari 2017 structureel erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging of cultuureducatieve vereniging: Bloemenstad, Coderdojo Belgium, Talencentrum Le Crayon, Tsjaka, Circusplaneet en Music On Stage.


08.12.2016 | Wijziging uitvoeringsbesluit bij het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

De Vlaamse Regering keurde op 2 december een aantal wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid definitief goed. Het besluit wordt aangepast aan een aantal recente wijzigingen van het decreet, verder worden een aantal bepalingen die niet langer actueel zijn, geschrapt. De wijziging beoogt ook een administratieve lastenverlaging.


01.12.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


25.11.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


24.11.2016 | Nationale dag voor de rechten van het kind (20/11/2016)

Naar aanleiding van de Nationale dag voor de rechten van het kind (20 november) worden weer tal van activiteiten georganiseerd. Naar jaarlijkse gewoonte stelde het Kinderrechtencommissariaat in deze periode ook zijn jaarverslag voor. De coördinerend minister van Kinderrechten gaf er zijn visie en lanceerde er ook de kindvriendelijke versie van het JKP.


24.11.2016 | Verslag EU-Raad Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (21/11/2016)

Op de jongste EU-Raad Jeugdzaken werd een oriënterend debat gehouden over het thema 'Jonge Europeanen centraal in een moderne Europese Unie'. Verder nam de Raad conclusies aan over 'het stimuleren van nieuwe benaderingen in jeugdwerk om het potentieel van jongeren aan het licht te brengen en te ontwikkelen'.


22.11.2016 | Actieplan gecoördineerd vrijwilligersbeleid definitief in de steigers

De Vlaamse Regering gaf op 18 november 2016 haar definitieve goedkeuring aan het plan van aanpak voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. Het plan bevat tal van acties om het vrijwilligerswerk te vergemakkelijken en het statuut van de vrijwilliger te verbeteren.


21.11.2016 | Oproep Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren

Jongeren uit heel Europa die meewerken aan een project rond ontwikkeling en integratie van de EU en Europese identiteit, kunnen meedingen naar de Karel de Grote-prijs en een geldsom tot 7.500 euro winnen. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 30 januari 2017 worden ingediend.


21.11.2016 | Bijkomende opdracht ADJ en herformulering opdracht VVJ

De Vlaamse Regering hechtte op 18 november 2016 haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met verschillende bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd. Wat jeugd betreft gaat het om bepalingen in het kader van de afslanking van de provincies, namelijk de toewijzing van jeugdverblijf Hanenbos aan ADJ en de herformulering van de opdracht van VVJ. Daartoe moeten twee decreten m.b.t. jeugdbeleid worden gewijzigd.


20.11.2016 | Kindvriendelijke versie van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan

De minister van Jeugd lanceert een reeks filmpjes die zijn jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019 op een kindvriendelijke manier vertolken. De laagdrempelige animatiefilmpjes, op maat van min 16-jarigen, tonen concrete initiatieven rond de twaalf thema’s van het JKP van de Vlaamse overheid.


16.11.2016 | Decreet afslanking provincies aangenomen door Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement nam op 9 november het 'decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies' aan. Dit decreet regelt de afslanking van het provinciale bestuursniveau vanaf 1 januari 2018. De persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies zullen overgeheveld worden naar de Vlaamse overheid of de lokale besturen.


07.11.2016 | Minister van Jeugd lauwert nieuwe lichting kindvriendelijke steden en gemeenten

Temse, Kortrijk, Middelkerke, Dendermonde, Poperinge, Herenthout, Geraardsbergen en Leuven mogen zich de komende zes jaar kindvriendelijke stad of gemeente noemen. Zij ontvingen allemaal het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten' als bekroning voor hun kindvriendelijk beleid.


07.11.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


31.10.2016 | Vacature voor dossierverantwoordelijke jeugdverenigingen

De afdeling Jeugd is op zoek naar een dossierverantwoordelijke jeugdverenigingen. Hij of zij zal instaan voor het analyseren van projectaanvragen, beleidsnota’s, voortgangsrapporten en financiële verslagen van jeugdverenigingen. Het gaat om een voltijdse functie met een contract van bepaalde duur (tot 30 juni 2017). Solliciteren kan tot en met 16 november 2016.


28.10.2016 | Studievoormiddag 'Vrije tijd van jongeren in een residentiële voorziening'

Op 19 december stelt de afdeling Jeugd de resultaten voor van het onderzoek 'Vrije tijd van jongeren in een residentiële voorziening'. Het onderzoek gaat na in welke mate kinderen en jongeren die in een voorziening verblijven, een passend vrijetijdsaanbod kunnen vinden en welke rol het bestaande jeugdwerkaanbod daarin speelt. Interesse? Bekijk het programma en schrijf je in vóór 13 december.


27.10.2016 | Workshop regulitis bij kampen: conclusies en aanbevelingen

Hoe kunnen we het jeugdbewegingen makkelijker maken om kampen te organiseren? In juni vond daarover een workshop plaats met burgemeesters, schepenen, kampuitbaters, jeugd- en andere lokale ambtenaren. Een aantal sprekers legden de knelpunten bloot en stelden goede praktijken voor. De deelnemers formuleerden aanbevelingen en concrete acties.


27.10.2016 | Resolutie betreffende de toegang tot en het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij door jongeren

In deze resolutie vraagt het Parlement aan de Vlaamse Regering onder andere om blijvend in te zetten op mediawijheid en om er bij de federale Regering voor te pleiten dat de minimumleeftijd voor de toegang van kinderen tot diensten van de informatiemaatschappij wordt vastgelegd op 13 jaar in plaats van 16 jaar, zoals voorzien in de nieuwe EU-verordening over privacy.


27.10.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


25.10.2016 | Beleidsbrief Jeugd ingediend bij Vlaams Parlement

De minister van Jeugd diende op 21 oktober zijn beleidsbrief Jeugd 2016-2017 in bij het Vlaams Parlement. Prioriteiten voor 2017 zijn de concrete ondersteuning voor diversiteit in het jeugdwerk, het traject rond jeugdwerk in de stad, de evaluatie van het decreet op de jeugdverblijven, de voorbereiding van de overheveling van de taken van de provincies naar het Vlaamse niveau en blijvend inzetten op kindvriendelijke gemeenten.


21.10.2016 | Fusie van verenigingen: richtlijnen

Verenigingen die op basis van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderechtenbeleid worden gesubsidieerd en die vrezen dat ze de nieuwe erkenningsnormen niet zullen halen, krijgen de mogelijkheid om in de periode 2017-2019 een fusie aan te gaan met een andere verenigingen die binnen dat decreet gesubsidieerd wordt.


20.10.2016 | Stel je kandidaat voor de beoordelingscommissie participatieprojecten kansengroepen

De Vlaamse overheid wil een duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport bevorderen door jaarlijks diverse projecten voor en door kansengroepen te ondersteunen. Voor de beoordeling van subsidieaanvragen is het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media op zoek naar extra deskundigen met een brede maatschappelijke interesse en affiniteit met het jeugdwerk, de cultuur- of sportsector. Interesse? Stel je kandidaat voor 3 november.


20.10.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


20.10.2016 | Actieplan brengt cultuur en onderwijs dichter bij elkaar

De Vlaamse Regering heeft op 14 oktober het actieplan 'Cultuur en Onderwijs - Samen voor meer en beter' goedgekeurd. Met dit plan wil Vlaanderen elk kind en elke jongere, ongeacht de thuissituatie en sociaaleconomische achtergrond, mee laten genieten van cultuur. Daarvoor wordt een intensere samenwerking tussen cultuur en onderwijs opgezet. Zo staan er dit schooljaar al enkele concrete cultuureducatieve projecten rond pesten en welbevinden op stapel, in samenwerking met een aantal culturele organisaties.


19.10.2016 | Kadervorming: uitgereikte attesten in 2015

In 2015 reikte de afdeling Jeugd 7.068 attesten kadervorming uit. Ten opzichte van 2014 betekent dat een stijging van iets meer dan 10 procent. Bekijk het overzicht met de aantallen per type attest.


14.10.2016 | Uitnodiging studiebezoek Estland (15-18.11.2016)

De afdeling Jeugd stuurt een delegatie van vijf personen naar Estland voor een studiebezoek over het thema 'Cultuureducatieve activiteiten in de vrije tijd en hobby schools'. Maak je graag deel uit van deze delegatie? Solliciteren kan tot 31 oktober, 12u.


14.10.2016 | Aanvragen werkingssubsidies jeugdverblijfcentra en hostels: vóór 1 november

Uitbaters van jeugdverblijfcentra en hostels die door Toerisme Vlaanderen erkend zijn als jeugdverblijfcentrum type A, B of C of als hostel, kunnen vóór 1 november 2016 bij de afdeling Jeugd een vierjarige werkingssubsidie aanvragen voor de beleidsperiode 2017-2020.


14.10.2016 | Uitnodiging studiebezoek Catalonië (7-10.11.2016)

De afdeling Jeugd stuurt een delegatie van vijf personen naar Catalonië voor een studiebezoek over het thema 'Wisselwerking tussen formeel en niet-formeel leren in de context van het lokale onderwijsprogramma'. Maak je graag deel uit van deze delegatie? Solliciteren kan tot 24 oktober.


14.10.2016 | Jeugdwerk in de stad: updates en evaluatie

Met 120 deelnemers mogen we het startmoment van 27 september een succes noemen. Was jij een van hen en ben je benieuwd wat de discussies in de workshops opgeleverd hebben? Een aantal presentaties en verslagen staan al online. Ook de suggesties die we van jullie kregen, kun je op jeugdwerkindestad.be bekijken. En via het evaluatieformulier kun je je mening geven over het startmoment.


13.10.2016 | Infosessies voor verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen

Op 21 november 2016 houdt de afdeling Jeugd twee infosessies over de wijziging van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. We lichten uitgebreid toe wat er juist verandert en wanneer de wijzigingen ingaan. Inschrijven kan tot 14 november.


10.10.2016 | Projectoproep Music Connects: projecten door/voor jongeren

Voor zijn oproep 2016 gaat het Koningin Mathildefonds op zoek naar originele en participatieve projecten waarin muziek een centrale rol speelt. De projecten worden gedragen door kinderen en/of jongeren en zijn bedoeld om ontmoeting mogelijk te maken en de expressie, de emancipatie en het welbevinden van kwetsbare jongeren te bevorderen. De oproep richt zich tot alle niet-commerciële organisaties in België. Uiterste indiendatum is 23 november 2016.


10.10.2016 | Nieuw uitvoeringsbesluit bij het decreet lokaal jeugdbeleid

De Vlaamse Regering keurde op 7 oktober 2016 een nieuw uitvoeringsbesluit bij het decreet lokaal jeugdbeleid principieel goed. Concreet bundelt dit nieuwe besluit de bepalingen uit de twee bestaande uitvoeringsbesluiten en zorgt het voor de verdere uitwerking van de decretale bepalingen die nog behouden werden na de laatste aanpassingen van het decreet.


10.10.2016 | Wijziging uitvoeringsbesluit bij het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

De Vlaamse Regering keurde op 7 oktober een aantal wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid principieel goed. Het besluit wordt aangepast aan een aantal recente wijzigingen van het decreet, verder worden een aantal bepalingen die niet langer actueel zijn, geschrapt. De wijziging beoogt ook een administratieve lastenverlaging.


07.10.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


04.10.2016 | Europese aanbeveling over de toegang van jongeren tot hun rechten

Met deze aanbeveling roept de Raad van Europa zijn lidstaten op om na te denken over specifieke maatregelen die de toegang van jongeren tot hun rechten faciliteren en om lokale en regionale besturen aan te moedigen hetzelfde te doen.


28.09.2016 | Tenten aanvragen voor 2017 kan vanaf 7 november 2016

Hopelijk genoot je samen met jouw groep van een geslaagd zomerkamp! Ben je het volgende kamp al aan het plannen? Dan willen er even op wijzen dat je als jeugdvereniging vanaf maandag 7 november 2016 om 08u00 een aanvraag kunt indienen voor het ontleenseizoen 2017.


28.09.2016 | Infosessies voor verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen

Op 21 november 2016 houdt de afdeling Jeugd twee infosessies over de wijziging van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. We lichten uitgebreid toe wat er juist verandert en wanneer. Inschrijven kan tot 14 november.


21.09.2016 | Subsidie voor 70 jeugdhuisprojecten

Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om aan 46 jeugdhuizen een personeels- en werkingssubsidie toe te kennen voor de uitvoering van een bovenlokaal project rond artistieke expressie of onder-nemerschap. Met de subsidie worden in totaal 70 projecten ondersteund.


26.08.2016 | Uitnodiging seminar 'Youthfriendly communities and public space' - Estland, 24 tot 28 oktober

De afdeling Jeugd stuurt een delegatie van vijf personen naar Estland om er deel te nemen aan seminarie met de Baltische staten over het thema 'Youthfriendly communities and public space'. Wil je graag deel uitmaken van deze delegatie? Solliciteren kan tot 16 september.


17.08.2016 | VIA-subsidies gedeeltelijk uitbetaald

De Vlaamse Regering kende op 15 juli 2016 een gedeeltelijke subsidie toe van zo'n 17,3 miljoen euro voor de uitvoering van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de socialprofit- en de non-profitsectoren en van de desbetreffende cao's in het sociaal-cultureel werk. Het gaat om 60% van het voor 2016 voorziene bedrag.


16.08.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


05.08.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


29.07.2016 | Consultatie over de Europese samenwerking inzake jeugdbeleid

De Europese Commissie houdt een online bevraging om de Europese samenwerking op het vlak van jeugdbeleid te evalueren. Ze wil van stakeholders en individuele burgers vernemen hoe nuttig en effectvol de huidige samenwerking is en hoe ze verbeterd kan worden. De consultatie loopt nog tot 16 oktober 2016.


29.07.2016 | Subsidieaanvragen experimentele projecten

Verenigingen die in 2017 experimentele projecten opzetten rond (1) jeugdwerk, (2) informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd of (3) cultuureducatie van de jeugd, kunnen hun subsidieaanvraag tot 1 september 2016 indienen.


29.07.2016 | Subsidieaanvragen projecten van gesubsidieerde verenigingen

Gesubsidieerde landelijk georganiseerde verenigingen, verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen die in 2017 een project willen opzetten, kunnen hun subsidieaanvraag tot 1 september 2016 indienen.


29.07.2016 | Infosessie kadervorming voor beginners

Op dinsdag 13 september in de voormiddag organiseert de afdeling Jeugd een infosessie kadervorming. De sessie is bedoeld voor verenigingen die pas gestart zijn met kadervorming of dat binnenkort willen doen, voor wie de nieuwe regelgeving nog niet helemaal onder de knie heeft of nog niet vertrouwd is met de KAVO-tool.


28.07.2016 | Vlaanderen neemt cultuur- en jeugdbevoegdheden van provincies over in 2018

De Vlaamse Regering nam op 26 juli een definitieve beslissing over de afslanking van de provincies. Vanaf 1 januari 2018 worden persoonsgebonden bevoegdheden en de bijbehorende middelen van de provincies naar de lokale besturen en/of de Vlaamse overheid overgeheveld. Na een intensief en constructief overleg met de provincies en steden en gemeenten worden een aantal aspecten van het cultuur- en jeugdbeleid in Vlaanderen gebundeld. Lees meer.


28.07.2016 | Ding mee naar de GroeneVent Award 2016!

Organiseert jouw vereniging of lokaal bestuur binnenkort een muziek-, sport- of cultuurevenement? OVAM geeft je duurzame tips rond afval, catering, mobiliteit, energie en ruimte en helpt je zo de milieu-impact van je event te verlagen. Doe de GroeneVentscan en maak kans op de GroeneVent Award en een geldprijs tot 6.000 euro.


27.07.2016 | Nieuwe editie van Jong Geleerd

Vandaag verscheen de tiende editie van Jong Geleerd, een nieuwsbrief met interessante onderzoeksprojecten en publicaties over kinderen en jongeren, jeugdwerk, jeugdbeleid en kinderrechten in Vlaanderen.


19.07.2016 | Ministers Schauvliege, Weyts en Gatz stellen Masterplan Bivakplaatsen voor

Het Masterplan Bivakplaatsen moet de regels en procedures voor de organisatie van kampen vereenvoudigen. Het plan wil ook een mouw passen aan het tekort aan kamp- en bivakplaatsen en tenten in de piekperiode van de zomervakantie.


15.07.2016 | 1,3 miljoen subsidie voor 44 vakantieverblijven

Minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen 1,3 miljoen euro in 44 Vlaamse vakantieverblijven, waaronder een heel aantal jeugdverblijfcentra. Met deze steun kunnen uitbaters hun verblijf moderner, brandveiliger, gezinsvriendeljker of toegankelijker maken.


08.07.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


07.07.2016 | Rondetafel Diversiteit in/en het jeugdwerk

Waar zitten lacunes in het jeugdwerkveld? Wat is er beleidsmatig nodig? Hoe kan er beter worden samengewerkt over de sectoren en werkingen heen? Op woensdagnamiddag 14 september gaat minister van Jeugd Sven Gatz in gesprek met de jeugdsector en andere experten inzake jeugd en diversiteit. Interesse? Bekijk het programma, schrijf je in en discussieer mee!


07.07.2016 | Infosessie kadervorming voor beginners

Op dinsdag 13 september in de voormiddag organiseert de afdeling Jeugd een infosessie kadervorming. De sessie is bedoeld voor verenigingen die pas gestart zijn met kadervorming of dat binnenkort willen doen, voor wie de nieuwe regelgeving nog niet helemaal onder de knie heeft of nog niet vertrouwd is met de KAVO-tool.


07.07.2016 | Automatische vrijstelling onroerende voorheffing voor jeugdverenigingen en jeugdverblijfcentra aangenomen

Het Vlaams Parlement nam gisteren een voorstel van decreet aan om de Vlaamse Codex Fiscaliteit te wijzigen. Concreet wordt met deze wijziging een automatische vrijstelling van onroerende voorheffing verleend aan erkende jeugdverenigingen en erkende jeugdverblijfcentra.


07.07.2016 | Seminar 'iReachable? Actual challenges for youth work': verslag en filmpje

Doel van dit seminar met Estland, Letland en Litouwen was op zoek te gaan naar nieuwe benaderingen en methodes in het jeugdwerk om meer jongeren te bereiken en meer diverse doelgroepen aan te spreken.


30.06.2016 | Subsidieaanvragen participatieprojecten kansengroepen

Verenigingen die in 2017 een meerjarig project willen opzetten om kansengroepen te laten participeren aan activiteiten van het jeugdwerk (of aan sportieve of culturele activiteiten), kunnen hun subsidie-aanvraag tot 1 augustus 2016 indienen.


23.06.2016 | Applicatie Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid online

Benieuwd hoe het lokale jeugdbeleid er in jouw gemeente of stad uitziet? Als aanvulling op het gedrukte Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid 2014-2015 lieten we een online Cijferboekapplicatie ontwikkelen, waarin je de gegevens van je gemeente of stad kunt raadplegen en vergelijken met andere lokale besturen in Vlaanderen en Brussel.


23.06.2016 | Drie artistieke masterclasses in Destelheide

Vormingscentrum Destelheide organiseert in de komende zomer- en herfstvakantie drie artistieke masterclasses: 'Theater in de klas', 'Beeldende kunst in de klas' en 'Dans en circus'.


23.06.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


16.06.2016 | Verslag Rekenhof over de subsidiëring van jeugdverenigingen

Het Rekenhof onderzocht de doelgerichtheid en rechtmatigheid van de subsidiëring van jeugdverenigingen, de evaluatie en bijsturing van het subsidiesysteem en de resultaten ervan. Lees de algemene conclusies, de aanbevelingen en het antwoord van de minister.


16.06.2016 | Parlementaire initiatieven en vragen m.b.t. het jeugdbeleid


16.06.2016 | Wijziging decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid aangenomen door Vlaams Parlement

Met deze decreetswijziging worden hoofdzakelijk de erkenningsnormen en -procedure voor de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen en verenigingen informatie en participatie aangepast.


10.06.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


08.06.2016 | Op kamp of op het speelplein? Bescherm kinderen en jongeren tegen hitte en ozon!

Gaat jouw vereniging straks op zomerkamp? Ben je verantwoordelijk voor de speelpleinwerking of een ander jeugdinitiatief in je gemeente? Neem dan zeker de nodige voorzorgsmaatregelen in het geval van hitte en ozonpieken. Agentschap Zorg en Gezondheid geeft je heel wat nuttige tips en aanbevelingen om gezondheidsproblemen door hitte en ozon te beperken of te vermijden.


08.06.2016 | Oproep mondiale uitdagingen 2016: subsidie voor projecten ontwikkelingseducatie

Met deze oproep wil het Departement Internationaal Vlaanderen projecten ondersteunen die ervoor zorgen dat diverse organisaties, zowel uit de publieke- als uit de privé sector, samenwerken aan verandering en een actieve bijdrage leveren aan een mondiale, duurzame en rechtvaardige samenleving. Uiterste indiendatum voor projectvoorstellen is 26 augustus 2016.


08.06.2016 | Eindrapport Burgerkabinet Jeugd beschikbaar

Van het hele traject van het Burgerkabinet Jeugd is nu een rapport beschikbaar. Je vindt er alle resultaten van de online bevraging en van de miniburgerkabinetten, evenals een uitgebreid verslag van het live forum en een overzicht van alle beleidsaanbevelingen, waaruit er zestien werden geselecteerd.


07.06.2016 | Verslag EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (30 mei 2016)

Op de jongste EU-Raad Jeugdzaken ging het onder meer over de vraag hoe het jeugdbeleid en het jeugdwerk een rol kunnen spelen bij de positieve identiteitsontwikkeling van kwetsbare jongeren. De Raad nam ook conclusies aan over de rol van de jeugdsector in de bestrijding van gewelddadige radicalisering van jongeren.


07.06.2016 | Publicatie "Geschiedenis van het jeugdwerk in Europa - volume 5"

In de reeks "Geschiedenis van het jeugdwerk in Europa" is zopas volume 5 verschenen. Met deze reeks willen de EU en de Raad van Europa ons een duidelijker beeld geven van de huidige uitdagingen voor het jeugdwerk en het jeugdbeleid.


07.06.2016 | Europese richtlijn rond toegang en verblijf van jonge derdelanders

Deze richtlijn bepaalt de voorwaarden voor toegang en verblijf van jonge derdelanders in het kader van onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten.


03.06.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


02.06.2016 | 'Stedelijkheid' wordt bijkomend criterium bij beoordeling subsidieaanvragen verenigingen

De Vlaamse Regering besliste een bijkomend criterium 'stedelijkheid' in te voeren voor de beoordeling van de subsidieaanvragen in het kader van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Verenigingen met expertise op dit vlak zullen die nu kunnen inzetten bij hun subsidieaanvragen.


01.06.2016 | Zestien beleidsaanbevelingen voor minister Gatz

Minister Gatz is tevreden met de uitkomst van het Burgerkabinet Jeugd. 134 deelnemers bogen zich op 6 mei over de vraag ‘Hoe geven we mee(r) kleur aan de jeugd’ en kwamen tot zestien aanbevelingen. De minister zal die vertalen in zijn beleidsbrief Jeugd 2017, samen met de resultaten van het diversiteitstraject van de jeugdsector.


31.05.2016 | Aanpassing diverse decretale bepalingen m.b.t. lokaal jeugdbeleid

Het Vlaams Parlement nam op 11 mei een ontwerp van decreet aan waarmee (onder andere) het decreet lokaal jeugdbeleid en het decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector worden gewijzigd.


31.05.2016 | Projectoproep 'Bruggen tussen sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede'

Met deze oproep wil de Vlaamse minister van Armoedebestrijding projecten subsidiëren waarbij samenwerkingen worden opgestart tussen jeugdwerk- en/of sportorganisaties en armoedeverenigingen om hun vrijetijdsaanbod toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren in armoede. Uiterste indiendatum voor projectvoorstellen is 19 juni 2016.


30.05.2016 | Vacature voor administratief medewerker ULDK

De afdeling Jeugd is op zoek naar een administratief medewerker voor de UItleendienst Kampeermateriaal te Nossegem. Het gaat om een contract van bepaalde duur tot eind dit jaar. Solliciteren kan tot en met 5 juni 2016.


19.05.2016 | SARC zoekt onafhankelijke deskundigen

De Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) zoekt onafhankelijke deskundigen. Je bent deskundig omwille van je beroep, opleiding en/of ervaring en je wilt het beleid van de Vlaamse overheid op vlak van cultuur, jeugd, sport en media mee vormgeven. Interesse en meer info? Stel je kandidaat uiterlijk op 12 juni 2016.


11.05.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


04.05.2016 | Nieuwe beheersovereenkomst met het JOP

De Vlaamse Regering hechtte vandaag haar goedkeuring aan de nieuwe beheersovereenkomst 2016-2020 met het Jeugdonderzoeks-platform (JOP). De financiering bedraagt maximaal 308.000 euro per jaar.


04.05.2016 | Jobstudenten gezocht voor de Uitleendienst Kampeermateriaal

De afdeling Jeugd werft elf jobstudenten aan om in juli en augustus te helpen bij de uitlening en inlevering van tenten in de uitleendienst in Nossegem. Solliciteren kan tot en met 16 mei.


28.04.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


26.04.2016 | Negende Buitenspeeldag opnieuw recordeditie

Met maar liefst 382 buitenspeellocaties in 240 gemeenten was de Buitenspeeldag 2016 opnieuw een overweldigend succes. Ter vergelijking: vorig jaar strandden we op 300 locaties in 233 gemeenten. Er is ook een duidelijke trend zichtbaar: steeds vaker is er een aanbod van meerdere kleinschalige en buurtgerichte initiatieven in plaats van alleen massa-evenementen


26.04.2016 | 'Ready for life, ready for society'

Hoe kunnen we het voor jongeren makkelijker maken om zich te engageren in een divers, inclusief en verbindend Europa? Dat is de hamvraag van de nieuwe cyclus van de gestructureerde dialoog 'Ready for life, ready for society', die door het Nederlandse EU-voorzitterschap op gang werd getrapt.


26.04.2016 | Nieuwe Strategie Kinderrechten 2016-2021

Op 2 maart 2016 keurde de Raad van Europa haar Strategie Kinderrechten 2016-2021definitief goed. Deze nieuwe strategie wil inzetten op vijf prioriteiten: gelijke kansen, participatie, een leven vrij van geweld, kindvriendelijke justitie en de rechten van kinderen in de digitale omgeving.


25.04.2016 | Infosessies beleidsnota's 2018-2021

De afdeling Jeugd houdt op 24 en 26 mei twee (identieke) infosessies over de nieuwe beleidsnota's 2018-2021 van erkende verenigingen. We leggen uit wat we precies verwachten van een beleidsnota en hoe je kunt omgaan met het nieuwe criterium stedelijkheid. Ook de recent voorgestelde decretale aanpassingen komen aan bod.


25.04.2016 | 7 juni : workshop 'Regulitis bij kampen'

Hoe kunnen we de organisatie van een kamp voor jongeren eenvoudiger maken? In de workshop 'Regulitis bij kampen' op 7 juni in Genk gaan we op zoek naar antwoorden. We leggen de vinger op een aantal knelpunten, maar stellen ook goede praktijken voor.


22.04.2016 | Subsidieregeling jeugdhuizen vereenvoudigd

De Vlaamse Regering keurde een aantal wijzigingen aan de subsidieregeling voor jeugdhuizen definitief goed. Met de wijzigingen worden een aantal formele subsidievoorwaarden versoepeld, waardoor de administratieve last voor de jeugdhuizen vermindert.


21.04.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


14.04.2016 | Voorstel tot aanpassing decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

Een aantal Vlaamse Parlementsleden diende een voorstel van decreet in waarmee hoofdzakelijk de erkenningsnormen en -procedure voor de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen en verenigingen informatie en participatie worden gewijzigd.


07.04.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


30.03.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


25.03.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


18.03.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


16.03.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


10.03.2016 | Studienamiddag 'Divers Jong'

Op 11 april stellen de afdeling Jeugd en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) de publicatie 'Divers jong' voor. Het boek peilt naar de impact van diversiteit op de leefwereld van jongeren en brengt ook de groeiende diversiteit binnen de categorie jongeren in beeld.


10.03.2016 | Infosessies kadervorming op 22 maart en 28 april

De afdeling Jeugd organiseert twee infosessies over de nieuwe regeling kadervorming. De eerste sessie is bedoeld voor wie nog niet vertrouwd is met de nieuwe regelgeving en de KAVO-tool. De tweede sessie is eerder een evaluatiesessie voor wie al wat langer werkt met de regelgeving en de tool.


10.03.2016 | Vrijetijdsaanbod te weinig toegankelijk voor kinderen en jongeren met een beperking

Gisteren werden de resultaten van het onderzoek 'Vrije tijd van kinderen en jongeren met een handicap' voorgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat ze moeilijk aansluiting vinden bij het bestaande vrijetijds- en jeugdwerkaanbod. Ze botsen op allerlei obstakels, voelen zich vaak niet welkom en haken sneller af. Lees meer: belangrijkste conclusies en eindrapport.


02.03.2016 | Kinderrechtenbeleid


28.02.2016 | Masterplan Bivakplaatsen in laatste rechte lijn

De Vlaamse Regering keurde principieel het Masterplan Bivakplaatsen goed. Met het masterplan kunnen de verschillende acties op het vlak van jeugdtoerisme beter op elkaar worden afgestemd. Het plan focust op drie grote actieterreinen: overregulering en complexe procedures, tekort aan kampplaatsen en materiaal in de piekperiodes, en kennisopbouw en monitoring.


28.02.2016 | 'Stedelijkheid' wordt bijkomend criterium bij beoordeling subsidieaanvragen verenigingen

De Vlaamse Regering besliste een bijkomend criterium 'stedelijkheid' in te voeren voor de beoordeling van de subsidieaanvragen in het kader van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. In steden komen een aantal maatschappelijke uitdagingen sterker naar voren dan elders. Verenigingen met expertise op dit vlak zullen die nu kunnen inzetten bij hun subsidieaanvraag.


28.02.2016 | Vlaamse Regering keurt conceptnota vrijwilligerswerk goed

De Vlaamse Regering keurde op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz een conceptnota goed over het vrijwilligerswerk. Op basis van deze nota zullen een aantal knelpunten rond statuut, informatie en overregulering worden weggewerkt.


25.02.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


25.02.2016 | Europese Commissie kondigt maatregelen aan tegen radicalisering en sociale uitsluiting

Europees Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Tibor Navracsics kondigt allerlei maatregelen aan om sociale exclusie en radicalisering van jongeren tegen te gaan. Eén ervan is een toolkit voor jeugdwerkers.


19.02.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


18.02.2016 | Studievoormiddag 'Geluidsnormen voor muziekactiviteiten - 3 jaar later' - 17 maart 2016

De geluidsnormen voor muziekactiviteiten zijn inmiddels drie jaar van kracht. Op 17 maart delen vertegenwoordigers van verschillende sectoren hun ervaringen met en visie op deze normen. Verder wordt een studie voorgesteld over de lokale implementatie en handhaving van deze regelgeving. Deelname is gratis, inschrijven kan tot 8 maart.


17.02.2016 | Hoe leren we in de toekomst?

Hoe willen jongeren in de toekomst leren? Wat verwachten zij van de leraar van morgen? Wat als ze zelf een deel van hun lespakket zouden kunnen samenstellen? Minister Hilde Crevits is op zoek naar creatieve ideeën voor de school van morgen. Maak jongeren in jouw buurt of vereniging warm om hieraan mee te werken!


15.02.2016 | Ouders tevreden over het jeugdwerk

Vandaag werden de resultaten van het onderzoek 'Ouders en jeugdwerk' voorgesteld. Ouders hebben in het algemeen een groot vertrouwen in het jeugdwerk en in de begeleiders. Het kind staat centraal in de kijk van ouders op jeugdwerk. Heel wat ouders geven wel aan dat ze nood hebben aan meer informatie en communicatie. Lees meer: belangrijkste bevindingen en eindrapport.


03.02.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


02.02.2016 | Ministers Crevits en Gatz willen Cultuur en Onderwijs dichter bij elkaar brengen

Op de twaalfde Dag van de Cultuureducatie werd een stand van zaken gegeven van het onderzoeksrapport 'Cultuur in de Spiegel'. Het rapport moet de basis vormen voor een vernieuwde, intensere en meer geïntegreerde samenwerking tussen cultuur en onderwijs, wat meteen ook de ambitie is van beide bevoegde ministers.


02.02.2016 | Structurele erkenning of subsidiëring voor acht bijkomende verenigingen

Acht verenigingen worden structureel erkend of gesubsidieerd als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, cultuureducatieve vereniging of vereniging informatie en participatie: Creafant, Platform Allochtone Jeugdwerkingen,Taalvakanties Depauw Buitenland, Talencentrum Le Crayon, 't Kwasteeltje, Let's Go Urban, Zonder Handen en Responsible Young Drivers.


02.02.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


01.02.2016 | Vlaamse ministers resoluut en verenigd tegen pesten

De Vlaamse ministers van Welzijn, Onderwijs, Jeugd en Sport engageren zich voor een gezamenlijke aanpak van alle vormen van geweld op kinderen, waaronder (cyber)pesten. Bijzondere aandacht gaat naar de situatie van kinderen en jongeren in een hulp- of zorgcontext. Een werkgroep Integriteit zal de acties en maatregelen opvolgen, met het oog op maximale afstemming en expertisedeling.


29.01.2016 | Oproep Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren - nieuwe deadline : 15 februari 2016

De Europese Karel de Grote-prijs wordt toegekend aan projecten van jongeren die het wederzijdse begrip bevorderen, de ontwikkeling van een gemeenschappelijk besef van Europese identiteit stimuleren en praktische voorbeelden bieden van Europeanen die als één gemeenschap samenleven.


22.01.2016 | Lokaal jeugdbeleid: rapportage en subsidies

In 2016 moeten gemeenten en steden een laatste keer rapporteren over de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd. Daartoe bezorgen ze ten laatste op 31 juli 2016 de jaarrekening aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangen ze de resterende 10% van de subsidie 2015.


22.01.2016 | Uitnodiging seminar 'iReachable? Actual challenges for youth work'

De afdeling Jeugd zoekt vijf jeugdwerkers en/of beleidsmede-werkers om deel te nemen aan een seminar met de Baltische staten. Doel van het seminar is op zoek te gaan naar nieuwe benaderingen en methodes in het jeugdwerk om meer jongeren te bereiken en meer diverse doelgroepen aan te spreken.


22.01.2016 | Beslis mee over de toekomst van de ruimte in Vlaanderen - studienamiddagen op 9 en 10 februari

De Vlaamse Jeugdraad en Ruimte Vlaanderen organiseren twee overlegmomenten over de toekomst van de ruimte in Vlaanderen. Jongeren tussen 15 en 25 jaar, jeugdwerkers en jeugdconsulenten die werken rond jeugdruimte en jeugdinfrastructuur, kunnen er mee nadenken over het nieuwe Beleidsplan Ruimte van de regering.


14.01.2016 | 'Implementatie van de Europese Jeugdgarantie' - voorbeeld Luxemburg

Luxemburg heeft in het kader van de implementatie van de Europese Jeugdgarantie heel wat ervaring op het vlak van samenwerking tussen jeugd en werkgelegenheid. Een Vlaamse delegatie ging er inspiratie opdoen. Lees er meer over in het verslag van het studiebezoek.


08.01.2016 | Subsidie voor zeven experimentele projecten

Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om aan zeven verenigingen een subsidie toe te kennen voor de uitvoering van een experimenteel project. De projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven.


08.01.2016 | Projectsubsidie voor vijf structureel gesubsidieerde verenigingen

Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om aan vijf verenigingen een subsidie toe te kennen voor de uitvoering van een project: Kinderrechtswinkel, Wel Jong Niet Hetero, Mediaraven, Centrum Informatieve Spelen en Cultureel Jeugd Paspoort.


08.01.2016 | Projectoproep 'Ondernemende innovatieve partnerschappen of ecosystemen in studentensteden'

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) subsidieert lokale samenwerkingsverbanden tussen een stad, onderwijsinstellingen, het jeugdwerk, studentenverenigingen en lokale bedrijven en organisaties. Bedoeling is de ondernemerszin bij jongeren en studenten aan te wakkeren.


07.01.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


07.01.2016 | Nota van de Vlaamse Regering over een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van kinderen

In deze conceptnota, ingediend door minister Jo Vandeurzen, worden een aantal krijtlijnen uitgezet over een nieuw organisatiemodel voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen. Bedoeling is hierover het debat aan te gaan met alle betrokkenen en op basis daarvan te komen tot een nieuw decreet buitenschoolse opvang.


07.01.2016 | Begroting 2016 en beleidsbrief Jeugd 2015-2016

Het Vlaams Parlement nam op 17 december 2015 het ontwerp van uitgavenbegroting 2016 aan. Ook de middelen voor Jeugd zitten daarin vervat. Bij de parlementaire behandeling van de begroting werd ook de beleidsbrief Jeugd 2015-2016 besproken. Minister Sven Gatz gaf tekst en uitleg aan de commissieleden.


07.01.2016 | Aanpassing subsidieregels erkende en gesubsidieerde verenigingen aangenomen

Sinds begin 2016 kunnen verenigingen die in de loop van een vierjarige beleidsperiode erkend worden, geen tussentijdse beleidsnota meer indienen. Verder is het ook niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een basissubsidie op basis van drie modules.