Nieuwsberichten archief: September 2015

30.09.2015 | Start indiening aanvragen ULDK: 1 oktober om 9 uur

Als je je al registreerde in het nieuwe online reservatieprogramma, kun je vanaf 1 oktober 2015 een aanvraag indienen voor het lenen van tenten voor je jeugdvereniging. Dat kan vanaf 9 uur ’s ochtends.


25.09.2015 | Vacature beleidsmedewerker jeugdbeleid

De afdeling Jeugd is op zoek naar een beleidsmedewerker jeugdbeleid. Hij of zij zal worden ingeschakeld in het team jeugd- en kinderrechten-beleid. Het gaat om een voltijds contract van bepaalde duur. Solliciteren kan tot en met woensdag 14 oktober.


25.09.2015 | ULDK: online registreren kan nog tot 30 september

Bijna 1 000 gebruikers registreerden zich al in de online reservatietool van de ULDK. Een account aanmaken kan nog tot en met 30 september 2015. Daarna is registreren een tiental dagen onmogelijk, om voorrang te kunnen geven aan aanvragen van reeds geregistreerde gebruikers.


16.09.2015 | Go Strange infobeurs op 10 oktober

Jongeren die naar het buitenland willen voor vrijwilligerswerk, studies, een vakantiejob of een taalcursus brengen op 10 oktober best een bezoek aan Go Strange, de infobeurs van JINT. Ze vinden er alle mogelijke informatie om hun internationale plannen waar te maken.


16.09.2015 | Eindevaluatie Youth in Action 2013-2017

944 gesubsidieerde projecten en ongeveer 16 000 jongeren die met Europese steun een internationale ervaring hebben opgedaan. Wat heeft dit voor hen betekend? Welke competenties hebben ze ontwikkeld? Lees er alles over in het eindrapport.


14.09.2015 | Subsidie voor acht innovatieve stadsprojecten

Minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans kende aan acht verenigingen een subsidie toe voor de uitvoering van een innovatief project dat zich richt naar gezinnen met jonge kinderen in armoede.


14.09.2015 | Opening jeugdverblijf Bielebale en gezinsverblijven Casa Ametza

Minister van Toerisme Ben Weyts opende in Brasschaat het nieuwe jeugdverblijf Bielebale. Bij het jeugdverblijf komen ook zes gezins-verblijven, die speciaal zijn aangepast voor mensen met een beperking. De Vlaamse overheid investeert bijna 14 miljoen euro in dit project.


10.09.2015 | Subsidie voor 63 jeugdhuisprojecten

Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om aan 42 jeugdhuizen een personeels- en werkingssubsidie toe te kennen voor de uitvoering van een bovenlokaal project rond artistieke expressie of ondernemerschap. Met de subsidie worden in totaal 63 projecten ondersteund.


08.09.2015 | Sven Gatz Investeert 1,5 miljoen euro in jeugdinfrastructuur

Minister van Jeugd Sven Gatz besliste vorige week over een aantal belangrijke investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur. Met die beslissing toont de minister aan dat hij blijvend wil inzetten op nieuwe en aantrekkelijke infrastructuur voor kinderen en jongeren.