Nieuwsberichten archief: November 2015

24.11.2015 | Annulering voorstelling jeugdonderzoeken op 25/11 en studienamiddag 'Divers jong' op 27/11

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft terreurdreiging niveau 4 gehandhaafd. Om die reden zijn we genoodzaakt om zowel de voorstelling op 25/11 als de studienamiddag op 27/11 te annuleren. We danken u voor uw begrip.


18.11.2015 | JINT forum: info- en discussiedag over jeugdwerk in Europa

Op het JINT forum van 4 december over jeugdwerk in Europa wordt dieper ingegaan op drie belangrijke en actuele thema’s die op de Europese jeugdwerkconventie van april aan bod zijn gekomen. Deelname is gratis, inschrijven kan tot 1 december 2015.


18.11.2015 | Nationale dag voor de rechten van het kind

Naar aanleiding van de Nationale dag voor de rechten van het kind op 20 november worden weer tal van activiteiten georganiseerd. Een overzicht vind je op de website van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.


13.11.2015 | Start project 'Lokale monitoring jeugd, cultuur en sport'

Op 7 december wordt het startschot gegeven voor het project 'Lokale monitoring jeugd, cultuur en sport'. Bedoeling van het project is de toekomstige monitoring van het lokale vrijetijdsbeleid uit te tekenen. Denk je hierover graag mee? Bekijk dan even het programma. Deelname is gratis, inschrijven kan tot 1 december 2015.


12.11.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


04.11.2015 | Voorstel tot aanpassing subsidiëring politieke jongerenbewegingen

Drie Vlaamse Parlementsleden dienden een voorstel van decreet in om de subsidiëring van de politieke jongerenbewegingen te wijzigen. Concreet stellen ze voor om de basissubsidie te verlagen, zodat er meer geld vrijkomt voor het variabele deel van de subsidie.


03.11.2015 | Studiedag Participatiesurvey 2014

Hoe ziet het participatiegedrag van de Vlaming eruit? Wat zijn drempels en hefbomen voor participatie? Op 4 december 2015 stellen de Steunpunten Cultuur, Media en Sport en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) de resultaten voor van de Participatiesurvey 2014. Deelname is gratis, inschrijven kan tot 27 november 2015.


03.11.2015 | Verslagboek van de tweede Europese Jeugdwerkconventie beschikbaar

Op de tweede EU-Jeugdwerkconventie (Brussel, 27-30 april 2015) gingen jeugdwerkers, onderzoekers en beleidsmakers uit heel Europa op zoek naar wat jeugdwerk over de grenzen heen met elkaar verbindt. De conventie resulteerde in de 'Verklaring van Brussel'.


03.11.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid