Nieuwsberichten archief: Mei 2015

29.05.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


28.05.2015 | Subsidie 2014 voor politieke jongerenbewegingen

Minister van Jeugd Sven Gatz nam deze maand een beslissing over de subsidie 2014 voor zeven politieke jongerenbewegingen. Bekijk het overzicht van de toegekende bedragen.


28.05.2015 | Resolutie ter bestrijding van radicalisering

In de gisteren aangenomen resolutie stelt het Vlaams Parlement 55 maatregelen voor om gewelddadige radicalisering te voorkomen en te bestrijden. Daarbij wordt ook een appel gedaan op het jeugdwerk. Meer informatie over dit parlementaire initiatief en tekst resolutie.


28.05.2015 | JKP 2015-2019 principieel goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde het ontwerp van Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019 principieel goed. Het plan wordt nu voor advies voorgelegd aan het Kinderrechtencommissariaat en alle adviesraden van de Vlaamse overheid.


28.05.2015 | Oproep projecten leesbevordering

Tot 1 juli 2015 kunnen organisaties subsidies voor projecten leesbevordering aanvragen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren. Ook jeugdverenigingen komen in aanmerking. Het moet gaan om projecten die lopen vanaf oktober 2015.


22.05.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


14.05.2015 | 2de Europese Jeugdwerkconventie resulteert in 'Verklaring van Brussel'

Met de 'Verklaring van Brussel', het sluitstuk van de tweede Europese Jeugdwerkconventie, willen we een krachtige boodschap uitsturen: het jeugdwerk levert een enorme bijdrage aan het leven van kinderen en jongeren! Lees de verklaring.


07.05.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


03.05.2015 | Bezoek aan Luxemburgse jeugdcentra

Een Vlaamse delegatie bracht een studiebezoek aan vier Luxemburgse jeugdcentra met elk een eigen educatief aanbod. Bedoeling was contacten te leggen en een mogelijke samenwerking tot stand te brengen. Lees het verslag van het studiebezoek.


03.05.2015 | Conferentie "Child in the City" - Verslag

Vertgenwoordigers van de afdeling Jeugd en VVJ namen vorig jaar deel aan de de zevende editie van "Child in the City". Ook deze editie stond in teken van kindvriendelijke steden, waar thema’s als welzijn, participatie en het spelende kind centraal staan. Lees hun verslag van de conferentie.