Nieuwsberichten archief: Juli 2015

13.07.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


13.07.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


10.07.2015 | Zomeracademie 2015 - Artistieke workshops in Vormingscentrum Destelheide

Ben je op een of andere manier met kunst, cultuur en jongeren bezig? Dan kun je tijdens de Zomeracademie (20-26 juli) je artistieke zoektocht verder zetten en je laten onderompelen in diverse kunstdisciplines. Nog niet alle workshops zijn volzet, inschrijven kan dus nog!


08.07.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


07.07.2015 | Projectoproep 'Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren'

In het kader van de preventie van radicalisering lanceren minister Liesbeth Homans en minister Sven Gatz een gezamenlijke project-oproep om organisaties te ondersteunen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de zoektocht van jongeren naar een eigen identiteit. Indienen kan tot en met 6 september.


02.07.2015 | Infosessie webtool kadervorming

Op dinsdag 15 september organiseert de afdeling Jeugd opnieuw een infosessie over de nieuwe regeling kadervorming. In deze sessie tonen we hoe je de nieuwe webtool mijnkadervorming.be moet gebruiken. Inschrijven kan tot 14 september.


02.07.2015 | Subsidieaanvragen experimentele projecten

Verenigingen die in 2016 experimentele projecten opzetten rond (1) jeugdwerk, (2) informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd, (3) cultuureducatie van de jeugd, kunnen hun subsidieaanvraag tot 1 september 2015 indienen.


02.07.2015 | Subsidieaanvragen projecten gesubsidieerde verenigingen

Gesubsidieerde landelijk georganiseerde verenigingen, verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen die in 2016 een project opzetten, kunnen hun subsidieaanvraag tot 1 september 2015 indienen.


02.07.2015 | Extra speelbossen tijdens de zomervakantie

Is jouw vereniging op zoek naar een speelbos of een speelzone waar kinderen en jongeren vrij kunnen spelen? Op de website van Natuur en Bos vind je alle speelzones in jouw buurt. In de zomer-vakantie worden bovendien 167 extra speelzones toegankelijk gemaakt.


02.07.2015 | Vacature jobstudent schoonmaak ULDK

De afdeling Jeugd is op zoek naar een jobstudent schoonmaak. Opdracht is het schoonmaken van de gebouwen van de Uitleendienst Kampeermateriaal te Nossegem, dit voor de periode van 22 juli tot 21 augustus. Solliciteren kan tot en met 14 juli 2015.


02.07.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


02.07.2015 | Nieuwe handleiding voor ontleners van tenten

Heb je bij onze uitleendienst tenten ontleend voor je kamp of evenement? Lees dan aandachtig de nieuwe 'Handleiding tenten'! We tonen je stap voor stap hoe je een tent moet opstellen en opbreken en welk materiaal je mee krijgt.


02.07.2015 | Eerste begrotingsaanpassing en programma-decreet aangenomen

Op 30 juni werd de eerste aanpassing van de begroting 2015 aangenomen door het Vlaams Parlement. Deze aanpassing heeft slechts een beperkte invloed op de budgetten voor Jeugd. In het programmadecreet is een kleine wijziging m.b.t de politieke jongerenbewegingen opgenomen.


02.07.2015 | Decreet m.b.t. afschaffing sectorale subsidies aan lokale besturen aangenomen

Op 30 juni werd het ontwerp van decreet dat de sectorale subsidies aan de lokale besturen afschaft, door het Vlaams Parlement aangenomen. Met dit decreet worden de sectorale subsidies ingekanteld in het Gemeentefonds.


01.07.2015 | Onderzoek speelpleinwerkingen afgerond

Bij de feestelijke opening van de speelpleinzomer door minister van Jeugd Sven Gatz werd het onderzoek speelpleinwerkingen kort voorgesteld. Het integrale rapport is beschikbaar op deze website. In het najaar volgt nog een studiedag en ruime voorstelling voor de sector.