Nieuwsberichten archief: Januari 2015

21.01.2015 | Kadervorming 2014: uitgereikte attesten

In 2014 reikte de afdeling Jeugd 6 264 attesten kadervorming uit. Een attest kan pas worden uitgereikt als een jongere met succes heeft deelgenomen aan een erkende vormingscursus en de vereiste stage heeft voltooid.


21.01.2015 | Rapportage Strategisch Meerjarenplan Jeugd

In 2015 moeten gemeenten voor het eerst rapporteren over de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd en over de besteding van de daarvoor voorziene middelen. Wat verwachten we precies? Lees er meer over op deze website.


21.01.2015 | Regionale inspiratiemomenten voor schepenen van Jeugd

Als schepen van Jeugd ben je de politieke spilfiguur voor het jeugdbeleid in jouw gemeente. Kom naar de regionale inspiratie-momenten en wissel kennis en ervaring uit met collega-schepenen uit jouw regio. Meer info over data en inschrijving.


20.01.2015 | Europese conferentie over het belang van het kind

De Belgische overheden organiseerden op 9 en 10 december in Brussel een Europese conferentie over het belang van het kind. De presentaties van de sprekers en andere documenten m.b.t. dit thema zijn nu beschikbaar op www.bestinterestofthechild.be.


20.01.2015 | Subsidieoproep participatieprojecten kansengroepen

Wil jouw vereniging een project opzetten om kansengroepen te laten participeren aan sport-, cultuur- of jeugdwerkactiviteiten? Dan kan ze daarvoor een subsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Subsidie-aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 februari 2015 worden ingediend.


19.01.2015 | Subsidie voor zes experimentele projecten

Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om aan zes verenigingen een subsidie toe te kennen voor de uitvoering van een experimenteel project.


19.01.2015 | Projectsubsidie voor drie structureel gesubsidieerde verenigingen

Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om aan Jeugd, Cultuur en Wetenschap, CJP en Artforum een subsidie toe te kennen voor de uitvoering van een project.


16.01.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


12.01.2015 | 1ste Top over vrijwilligerswerk door en voor jongeren in Zuid-Afrika

Het eindverslag van de 1ste Top over vrijwilligerswerk door en voor jongeren in Zuid-Afrika, evenals de evaluatie van de samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika in dit verband, zijn beschikbaar op deze website.


07.01.2015 | Presentatie onderzoek 'jongeren en gender'

De presentatie van het onderzoek over genderverschillen op jeugdige leeftijd en de (de)constructie van gender bij Vlaamse jongeren is beschikbaar op deze website. De publicatie zelf is verkrijgbaar bij uitgeverij Acco.