Nieuwsberichten archief: December 2015

21.12.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


18.12.2015 | Dag van de Cultuureducatie: start inschrijvingen!

De Dag van de Cultuureducatie (2 februari 2016, Vooruit Gent) staat helemaal in het teken van het onderzoek Cultuur in de Spiegel. Je krijgt er een boeiende inkijk in de evolutie van de menselijke cultuur en samenleving, van de prehistorie tot nu. Ook de link tussen onze culturele identiteit en de actualiteit wordt onder de loep genomen. Programma en inschrijving: www.dagvandecultuurdeducatie.be


17.12.2015 | Btw-plicht voor jeugdhuizen teruggeschroefd

Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt trekt de grens voor btw-vrijstelling voor jeugdhuizen op naar 80.000 euro. Daardoor zullen alleen de grote jeugdhuizen vanaf 1 januari 2016 btw-plichtig worden.


17.12.2015 | Subsidieaanvragen participatieprojecten kansengroepen - uiterste indiendatum: 1 februari 2016

De Vlaamse overheid subsidieert jaarlijks projecten die kansengroepen laten participeren aan het cultuur-, jeugdwerk- of sportaanbod of ondersteunt initiatieven die uitgaan van kansengroepen. Verenigingen die in de tweede helft van 2016 een eenjarig project willen opzetten, kunnen tot uiterlijk 1 februari 2016 een subsidieaanvraag indienen.


16.12.2015 | Dilbeek verkozen tot Jeugdgemeente van Vlaanderen!

Minister van Jeugd Sven Gatz heeft de prijs ‘Jeugdgemeente van Vlaanderen 2015-2016’ uitgereikt aan Dilbeek. Dilbeek werd samen met Landen, Leuven en Wuustwezel geselecteerd uit 38 kandidaten. De gemeente mag zich een jaar lang 'Jeugdgemeente van Vlaanderen' noemen en ontvangt een geldprijs van 20.000 euro.


16.12.2015 | Rapporten diverse jeugdonderzoeken online

De rapporten van de onderzoeken '20 jaar lokaal jeugdbeleid', 'Vrije tijd van kinderen en jongeren met een handicap' en 'Speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel', evenals het Cijferboek Jeugd 2014-2015' zijn online beschikbaar. De gedrukte versies worden deze week verstuurd.


16.12.2015 | UNESCO-jeugdforum (26-28 oktober): verslag van de Vlaamse jongerenvertegenwoordiger

Op het UNESCO-jeugdforum gingen meer dan dan vijfhonderd jongeren van over de hele wereld met elkaar in discussie en formuleerden ze aanbevelingen over de klimaatverandering en over duurzame ontwikkeling. Lees het verslag.


16.12.2015 | Verslag EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (23 - 24 november)

Op de jongste EU-Raad ging het onder meer over de bevordering van de politieke participatie van jongeren aan het democratische debat, het EU-werkplan 2016-2018 voor jeugdzaken en de rol van jeugdbeleid en jeugdwerk met betrekking tot migratie.


11.12.2015 | Luc Delrue nieuwe secretaris-generaal Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

De Vlaamse Regering heeft de aanstelling goedgekeurd van Luc Delrue tot secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Momenteel is hij algemeen directeur van Museum M in Leuven. Luc Delrue volgt Christine Claus op die op 1 januari 2016 met pensioen gaat.


09.12.2015 | Subsidie voor acht projecten 'Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren'

In het kader van de preventie van radicalisering ondersteunen ministers Homans en Gatz acht projecten die moeten bijdragen tot een positief zelfbeeld en meer maatschappelijke betrokkenheid bij jongeren. Op die manier worden ze weerbaarder en minder vatbaar voor radicalisering.


09.12.2015 | Hoorzitting in Vlaams Parlement over het JKP

Op de hoorzitting over het JKP (22 oktober) gaven de kinderrechten-commissaris en vertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugdraad, Uit De Marge en VVJ hun visie op het JKP.


09.12.2015 | Kwaliteitsbewaking in jeugdverblijfcentra: voorbeeld Luxemburg

De afdeling Jeugd stuurde in oktober een vijfkoppige delegatie naar Luxemburg voor een studiebezoek over het thema 'kwaliteitsbewaking in jeugdverblijfcentra'. Lees het verslag van het bezoek.


03.12.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


01.12.2015 | Voorstel tot aanpassing subsidiëring politieke jongerenbewegingen aangenomen door Vlaams Parlement

Drie Vlaamse Parlementsleden dienden een voorstel van decreet in om de subsidiëring van de politieke jongerenbewegingen te wijzigen. Concreet stellen ze voor om de basissubsidie te verlagen, zodat er meer geld vrijkomt voor het variabele deel van de subsidie. Het voorstel van decreet werd op 25 november aangenomen.