Nieuwsberichten archief: 2015

21.12.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


18.12.2015 | Dag van de Cultuureducatie: start inschrijvingen!

De Dag van de Cultuureducatie (2 februari 2016, Vooruit Gent) staat helemaal in het teken van het onderzoek Cultuur in de Spiegel. Je krijgt er een boeiende inkijk in de evolutie van de menselijke cultuur en samenleving, van de prehistorie tot nu. Ook de link tussen onze culturele identiteit en de actualiteit wordt onder de loep genomen. Programma en inschrijving: www.dagvandecultuurdeducatie.be


17.12.2015 | Btw-plicht voor jeugdhuizen teruggeschroefd

Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt trekt de grens voor btw-vrijstelling voor jeugdhuizen op naar 80.000 euro. Daardoor zullen alleen de grote jeugdhuizen vanaf 1 januari 2016 btw-plichtig worden.


17.12.2015 | Subsidieaanvragen participatieprojecten kansengroepen - uiterste indiendatum: 1 februari 2016

De Vlaamse overheid subsidieert jaarlijks projecten die kansengroepen laten participeren aan het cultuur-, jeugdwerk- of sportaanbod of ondersteunt initiatieven die uitgaan van kansengroepen. Verenigingen die in de tweede helft van 2016 een eenjarig project willen opzetten, kunnen tot uiterlijk 1 februari 2016 een subsidieaanvraag indienen.


16.12.2015 | Dilbeek verkozen tot Jeugdgemeente van Vlaanderen!

Minister van Jeugd Sven Gatz heeft de prijs ‘Jeugdgemeente van Vlaanderen 2015-2016’ uitgereikt aan Dilbeek. Dilbeek werd samen met Landen, Leuven en Wuustwezel geselecteerd uit 38 kandidaten. De gemeente mag zich een jaar lang 'Jeugdgemeente van Vlaanderen' noemen en ontvangt een geldprijs van 20.000 euro.


16.12.2015 | Rapporten diverse jeugdonderzoeken online

De rapporten van de onderzoeken '20 jaar lokaal jeugdbeleid', 'Vrije tijd van kinderen en jongeren met een handicap' en 'Speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel', evenals het Cijferboek Jeugd 2014-2015' zijn online beschikbaar. De gedrukte versies worden deze week verstuurd.


16.12.2015 | UNESCO-jeugdforum (26-28 oktober): verslag van de Vlaamse jongerenvertegenwoordiger

Op het UNESCO-jeugdforum gingen meer dan dan vijfhonderd jongeren van over de hele wereld met elkaar in discussie en formuleerden ze aanbevelingen over de klimaatverandering en over duurzame ontwikkeling. Lees het verslag.


16.12.2015 | Verslag EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (23 - 24 november)

Op de jongste EU-Raad ging het onder meer over de bevordering van de politieke participatie van jongeren aan het democratische debat, het EU-werkplan 2016-2018 voor jeugdzaken en de rol van jeugdbeleid en jeugdwerk met betrekking tot migratie.


11.12.2015 | Luc Delrue nieuwe secretaris-generaal Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

De Vlaamse Regering heeft de aanstelling goedgekeurd van Luc Delrue tot secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Momenteel is hij algemeen directeur van Museum M in Leuven. Luc Delrue volgt Christine Claus op die op 1 januari 2016 met pensioen gaat.


09.12.2015 | Subsidie voor acht projecten 'Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren'

In het kader van de preventie van radicalisering ondersteunen ministers Homans en Gatz acht projecten die moeten bijdragen tot een positief zelfbeeld en meer maatschappelijke betrokkenheid bij jongeren. Op die manier worden ze weerbaarder en minder vatbaar voor radicalisering.


09.12.2015 | Hoorzitting in Vlaams Parlement over het JKP

Op de hoorzitting over het JKP (22 oktober) gaven de kinderrechten-commissaris en vertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugdraad, Uit De Marge en VVJ hun visie op het JKP.


09.12.2015 | Kwaliteitsbewaking in jeugdverblijfcentra: voorbeeld Luxemburg

De afdeling Jeugd stuurde in oktober een vijfkoppige delegatie naar Luxemburg voor een studiebezoek over het thema 'kwaliteitsbewaking in jeugdverblijfcentra'. Lees het verslag van het bezoek.


03.12.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


01.12.2015 | Voorstel tot aanpassing subsidiëring politieke jongerenbewegingen aangenomen door Vlaams Parlement

Drie Vlaamse Parlementsleden dienden een voorstel van decreet in om de subsidiëring van de politieke jongerenbewegingen te wijzigen. Concreet stellen ze voor om de basissubsidie te verlagen, zodat er meer geld vrijkomt voor het variabele deel van de subsidie. Het voorstel van decreet werd op 25 november aangenomen.


24.11.2015 | Annulering voorstelling jeugdonderzoeken op 25/11 en studienamiddag 'Divers jong' op 27/11

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft terreurdreiging niveau 4 gehandhaafd. Om die reden zijn we genoodzaakt om zowel de voorstelling op 25/11 als de studienamiddag op 27/11 te annuleren. We danken u voor uw begrip.


18.11.2015 | JINT forum: info- en discussiedag over jeugdwerk in Europa

Op het JINT forum van 4 december over jeugdwerk in Europa wordt dieper ingegaan op drie belangrijke en actuele thema’s die op de Europese jeugdwerkconventie van april aan bod zijn gekomen. Deelname is gratis, inschrijven kan tot 1 december 2015.


18.11.2015 | Nationale dag voor de rechten van het kind

Naar aanleiding van de Nationale dag voor de rechten van het kind op 20 november worden weer tal van activiteiten georganiseerd. Een overzicht vind je op de website van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.


13.11.2015 | Start project 'Lokale monitoring jeugd, cultuur en sport'

Op 7 december wordt het startschot gegeven voor het project 'Lokale monitoring jeugd, cultuur en sport'. Bedoeling van het project is de toekomstige monitoring van het lokale vrijetijdsbeleid uit te tekenen. Denk je hierover graag mee? Bekijk dan even het programma. Deelname is gratis, inschrijven kan tot 1 december 2015.


12.11.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


04.11.2015 | Voorstel tot aanpassing subsidiëring politieke jongerenbewegingen

Drie Vlaamse Parlementsleden dienden een voorstel van decreet in om de subsidiëring van de politieke jongerenbewegingen te wijzigen. Concreet stellen ze voor om de basissubsidie te verlagen, zodat er meer geld vrijkomt voor het variabele deel van de subsidie.


03.11.2015 | Studiedag Participatiesurvey 2014

Hoe ziet het participatiegedrag van de Vlaming eruit? Wat zijn drempels en hefbomen voor participatie? Op 4 december 2015 stellen de Steunpunten Cultuur, Media en Sport en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) de resultaten voor van de Participatiesurvey 2014. Deelname is gratis, inschrijven kan tot 27 november 2015.


03.11.2015 | Verslagboek van de tweede Europese Jeugdwerkconventie beschikbaar

Op de tweede EU-Jeugdwerkconventie (Brussel, 27-30 april 2015) gingen jeugdwerkers, onderzoekers en beleidsmakers uit heel Europa op zoek naar wat jeugdwerk over de grenzen heen met elkaar verbindt. De conventie resulteerde in de 'Verklaring van Brussel'.


03.11.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


22.10.2015 | Uitnodiging studiedag 'Divers jong' - schrijf je nu in!

Op vrijdag 27 november stellen de afdeling Jeugd en het Jeugd-onderzoeksplatform (JOP) het boek 'Divers jong' voor. Het boek peilt naar de impact van diversiteit op de leefwereld van jongeren en brengt ook de groeiende diversiteit binnen de categorie jongeren in beeld. Deelname is gratis, inschrijven kan tot 18 november 2015.


22.10.2015 | Uitnodiging sectormoment cultuureducatie - schrijf je snel in!

Op dinsdag 17 november vindt in Gent het 5de sectormoment cultuureducatie plaats, met als centraal thema ‘Cultuureducatie in een meertalige context’. Tal van vragen over de relatie tussen cultuureducatie, taalverwerving en meertaligheid komen er aan bod. Deelname is gratis, inschrijven kan tot 10 november 2015.


21.10.2015 | Beleidsbrief Jeugd ingediend in Vlaams Parlement

Een burgerkabinet rond diversiteit in het jeugdwerk, de goedkeuring van het masterplan bivakplaatsen, een stappenplan voor een gecoördineerd vrijwilligersbeleid: deze beleidskeuzes zijn slechts een greep uit de prioriteiten voor 2016, vermeld in de beleidsbrief Jeugd 2015-2016.


21.10.2015 | Verslag EU-Jeugdconferentie Luxemburg

De deelnemers aan de EU-Jeugdconferentie finaliseerden de aan-bevelingen over politieke participatie van jongeren en werkten ook aan een 'toolkit' waarmee ze de aanbevelingen in eigen land of op EU-niveau in de praktijk kunnen omzetten.


19.10.2015 | Voorstelling diverse jeugdonderzoeken - schrijf je snel in!

Op woensdag 25 november in de namiddag stelt de afdeling Jeugd de resultaten voor van een aantal onderzoeken die in de periode 2014-2015 werden uitgevoerd. Geïnteresseerd om een of meerdere voorstellingen bij te wonen? Deelname is gratis, inschrijven kan tot 17 november 2015.


15.10.2015 | Nog vier kanshebbers voor de Prijs 'Jeugdgemeente van Vlaanderen' 2015-2016

Dilbeek, Landen, Leuven en Wuustwezel zijn de vier genomineerden voor de Prijs 'Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen' 2015-2016. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan de gemeente of stad met het meest vernieuwende jeugdbeleid. Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz maakt op 15 december de winnaar bekend.


15.10.2015 | Extra editie van Jong Geleerd

In deze editie van Jong Geleerd, de nieuwsbrief rond onderzoek over kinderen en jongeren, jeugdwerk, jeugdbeleid en kinderrechten in Vlaanderen, geven we een overzicht van de relevante thesissen van het afgelopen academiejaar.


09.10.2015 | Uitnodiging studiebezoek Luxemburg - 23-25/11/15

De afdeling Jeugd stuurt een delegatie van maximaal vijf personen naar Luxemburg voor een studiebezoek over het thema 'Implementatie van de Jeugdgarantie - samenwerking tussen jeugd en werkgelegenheid'. Solliciteren kan tot uiterlijk 26 oktober.


08.10.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


05.10.2015 | Eindrapport onderzoek "Versterking van het arbeidsvolume in de socioculturele sector in Vlaanderen"

Het onderzoek schetst de problematiek van werkdruk en personeelsinzet bij de organisaties in de socioculturele sector, waaronder ook de jeugdsector.


05.10.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


30.09.2015 | Start indiening aanvragen ULDK: 1 oktober om 9 uur

Als je je al registreerde in het nieuwe online reservatieprogramma, kun je vanaf 1 oktober 2015 een aanvraag indienen voor het lenen van tenten voor je jeugdvereniging. Dat kan vanaf 9 uur ’s ochtends.


25.09.2015 | Vacature beleidsmedewerker jeugdbeleid

De afdeling Jeugd is op zoek naar een beleidsmedewerker jeugdbeleid. Hij of zij zal worden ingeschakeld in het team jeugd- en kinderrechten-beleid. Het gaat om een voltijds contract van bepaalde duur. Solliciteren kan tot en met woensdag 14 oktober.


25.09.2015 | ULDK: online registreren kan nog tot 30 september

Bijna 1 000 gebruikers registreerden zich al in de online reservatietool van de ULDK. Een account aanmaken kan nog tot en met 30 september 2015. Daarna is registreren een tiental dagen onmogelijk, om voorrang te kunnen geven aan aanvragen van reeds geregistreerde gebruikers.


16.09.2015 | Go Strange infobeurs op 10 oktober

Jongeren die naar het buitenland willen voor vrijwilligerswerk, studies, een vakantiejob of een taalcursus brengen op 10 oktober best een bezoek aan Go Strange, de infobeurs van JINT. Ze vinden er alle mogelijke informatie om hun internationale plannen waar te maken.


16.09.2015 | Eindevaluatie Youth in Action 2013-2017

944 gesubsidieerde projecten en ongeveer 16 000 jongeren die met Europese steun een internationale ervaring hebben opgedaan. Wat heeft dit voor hen betekend? Welke competenties hebben ze ontwikkeld? Lees er alles over in het eindrapport.


14.09.2015 | Subsidie voor acht innovatieve stadsprojecten

Minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans kende aan acht verenigingen een subsidie toe voor de uitvoering van een innovatief project dat zich richt naar gezinnen met jonge kinderen in armoede.


14.09.2015 | Opening jeugdverblijf Bielebale en gezinsverblijven Casa Ametza

Minister van Toerisme Ben Weyts opende in Brasschaat het nieuwe jeugdverblijf Bielebale. Bij het jeugdverblijf komen ook zes gezins-verblijven, die speciaal zijn aangepast voor mensen met een beperking. De Vlaamse overheid investeert bijna 14 miljoen euro in dit project.


10.09.2015 | Subsidie voor 63 jeugdhuisprojecten

Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om aan 42 jeugdhuizen een personeels- en werkingssubsidie toe te kennen voor de uitvoering van een bovenlokaal project rond artistieke expressie of ondernemerschap. Met de subsidie worden in totaal 63 projecten ondersteund.


08.09.2015 | Sven Gatz Investeert 1,5 miljoen euro in jeugdinfrastructuur

Minister van Jeugd Sven Gatz besliste vorige week over een aantal belangrijke investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur. Met die beslissing toont de minister aan dat hij blijvend wil inzetten op nieuwe en aantrekkelijke infrastructuur voor kinderen en jongeren.


27.08.2015 | VIA-subsidies 2015 goedgekeurd

De Vlaamse Regering besliste in juli om de VIA-subsidies 2015 voor de organisaties uit de cultuur-, sport- en jeugdsector goed te keuren. De VIA-subsidies hebben als doel de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in die sectoren te verbeteren.


27.08.2015 | Sociaal ondernemerschap: voorbeeld Catalonië

De afdeling Jeugd stuurde in juni een vijfkoppige delegatie naar Catalonië voor een studiebezoek over het thema sociaal ondernemerschap. Catalonië zet hier sterk op in om de jeugd-werkloosheid aan te pakken. Lees het verslag van het bezoek.


24.08.2015 | Nieuwe applicatie voor de reservatie van tenten

Op 1 september 2015 lanceerde de ULDK een nieuw reservatieprogramma voor de aanvraag van tenten. Voor het ontleenseizoen 2016 (15 maart tot 15 november) kun je je aanvraag ook via die online tool indienen.


19.08.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


13.08.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


13.07.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


13.07.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


10.07.2015 | Zomeracademie 2015 - Artistieke workshops in Vormingscentrum Destelheide

Ben je op een of andere manier met kunst, cultuur en jongeren bezig? Dan kun je tijdens de Zomeracademie (20-26 juli) je artistieke zoektocht verder zetten en je laten onderompelen in diverse kunstdisciplines. Nog niet alle workshops zijn volzet, inschrijven kan dus nog!


08.07.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


07.07.2015 | Projectoproep 'Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren'

In het kader van de preventie van radicalisering lanceren minister Liesbeth Homans en minister Sven Gatz een gezamenlijke project-oproep om organisaties te ondersteunen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de zoektocht van jongeren naar een eigen identiteit. Indienen kan tot en met 6 september.


02.07.2015 | Infosessie webtool kadervorming

Op dinsdag 15 september organiseert de afdeling Jeugd opnieuw een infosessie over de nieuwe regeling kadervorming. In deze sessie tonen we hoe je de nieuwe webtool mijnkadervorming.be moet gebruiken. Inschrijven kan tot 14 september.


02.07.2015 | Subsidieaanvragen experimentele projecten

Verenigingen die in 2016 experimentele projecten opzetten rond (1) jeugdwerk, (2) informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd, (3) cultuureducatie van de jeugd, kunnen hun subsidieaanvraag tot 1 september 2015 indienen.


02.07.2015 | Subsidieaanvragen projecten gesubsidieerde verenigingen

Gesubsidieerde landelijk georganiseerde verenigingen, verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen die in 2016 een project opzetten, kunnen hun subsidieaanvraag tot 1 september 2015 indienen.


02.07.2015 | Extra speelbossen tijdens de zomervakantie

Is jouw vereniging op zoek naar een speelbos of een speelzone waar kinderen en jongeren vrij kunnen spelen? Op de website van Natuur en Bos vind je alle speelzones in jouw buurt. In de zomer-vakantie worden bovendien 167 extra speelzones toegankelijk gemaakt.


02.07.2015 | Vacature jobstudent schoonmaak ULDK

De afdeling Jeugd is op zoek naar een jobstudent schoonmaak. Opdracht is het schoonmaken van de gebouwen van de Uitleendienst Kampeermateriaal te Nossegem, dit voor de periode van 22 juli tot 21 augustus. Solliciteren kan tot en met 14 juli 2015.


02.07.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


02.07.2015 | Nieuwe handleiding voor ontleners van tenten

Heb je bij onze uitleendienst tenten ontleend voor je kamp of evenement? Lees dan aandachtig de nieuwe 'Handleiding tenten'! We tonen je stap voor stap hoe je een tent moet opstellen en opbreken en welk materiaal je mee krijgt.


02.07.2015 | Eerste begrotingsaanpassing en programma-decreet aangenomen

Op 30 juni werd de eerste aanpassing van de begroting 2015 aangenomen door het Vlaams Parlement. Deze aanpassing heeft slechts een beperkte invloed op de budgetten voor Jeugd. In het programmadecreet is een kleine wijziging m.b.t de politieke jongerenbewegingen opgenomen.


02.07.2015 | Decreet m.b.t. afschaffing sectorale subsidies aan lokale besturen aangenomen

Op 30 juni werd het ontwerp van decreet dat de sectorale subsidies aan de lokale besturen afschaft, door het Vlaams Parlement aangenomen. Met dit decreet worden de sectorale subsidies ingekanteld in het Gemeentefonds.


01.07.2015 | Onderzoek speelpleinwerkingen afgerond

Bij de feestelijke opening van de speelpleinzomer door minister van Jeugd Sven Gatz werd het onderzoek speelpleinwerkingen kort voorgesteld. Het integrale rapport is beschikbaar op deze website. In het najaar volgt nog een studiedag en ruime voorstelling voor de sector.


Burgerkabinet gaat van start

Wat moet het cultuurbeleid precies inhouden? Hoe kunnen we de participatie aan cultuur beter aanpakken? Dat zijn de centrale vragen die we voorleggen aan het 'Burgerkabinet voor cultuur'. Heb je zin om over deze thema's mee in dialoog te gaan? Stel je dan kandidaat voor het Burgerkabinet en registreer je tussen 18 juni en 5 juli op www.burgerkabinet.be.


30.06.2015 | Subsidieaanvragen participatieprojecten kansengroepen

Verenigingen die in 2016 één- of meerjarige projecten opzetten om kansengroepen te laten participeren aan activiteiten van het jeugdwerk (of aan sportieve of culturele activiteiten), kunnen hun subsidie-aanvraag tot 1 augustus 2015 indienen.


29.06.2015 | Bevolkingsprojecties gemeenten 2015-2030

Benieuwd naar de evolutie van het aantal kinderen en jongeren in jouw stad of gemeente tussen 2015 en 2030? De afdeling Jeugd maakte een overzicht van de bevolkingscijfers 2015-2030 voor een aantal belangrijke leeftijdsgroepen tussen 0 en 30 jaar.


29.06.2015 | Nieuw samenwerkingsakkoord met Zuid-Afrika over vrijwilligerswerk

De Vlaamse Regering sloot een nieuw, vijfjarig samenwerkingsakkoord met Zuid-Afrika over de opwaardering en bevordering van vrijwilligerswerk voor en door jongeren in Zuid-Afrika.


25.06.2015 | Nieuwe editie van Jong Geleerd

Vandaag verscheen de achtste editie van Jong Geleerd, een nieuwsbrief met interessante onderzoeksprojecten en publicaties over kinderen en jongeren, jeugdwerk, jeugdbeleid en kinderrechten in Vlaanderen.


25.06.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


24.06.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


24.06.2015 | Verslag EU-Raad Jeugdzaken (18-19 mei)

Op de jongste EU-Raad Jeugdzaken werden conclusies aangenomen over een 'intensievere sectoroverschrijdende beleidssamenwerking' en over 'jeugdwerk voor een hechtere samenleving'. Verder werd ook de politieke participatie van jongeren besproken.


18.06.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


29.05.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


28.05.2015 | Subsidie 2014 voor politieke jongerenbewegingen

Minister van Jeugd Sven Gatz nam deze maand een beslissing over de subsidie 2014 voor zeven politieke jongerenbewegingen. Bekijk het overzicht van de toegekende bedragen.


28.05.2015 | Resolutie ter bestrijding van radicalisering

In de gisteren aangenomen resolutie stelt het Vlaams Parlement 55 maatregelen voor om gewelddadige radicalisering te voorkomen en te bestrijden. Daarbij wordt ook een appel gedaan op het jeugdwerk. Meer informatie over dit parlementaire initiatief en tekst resolutie.


28.05.2015 | JKP 2015-2019 principieel goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde het ontwerp van Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019 principieel goed. Het plan wordt nu voor advies voorgelegd aan het Kinderrechtencommissariaat en alle adviesraden van de Vlaamse overheid.


28.05.2015 | Oproep projecten leesbevordering

Tot 1 juli 2015 kunnen organisaties subsidies voor projecten leesbevordering aanvragen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren. Ook jeugdverenigingen komen in aanmerking. Het moet gaan om projecten die lopen vanaf oktober 2015.


22.05.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


14.05.2015 | 2de Europese Jeugdwerkconventie resulteert in 'Verklaring van Brussel'

Met de 'Verklaring van Brussel', het sluitstuk van de tweede Europese Jeugdwerkconventie, willen we een krachtige boodschap uitsturen: het jeugdwerk levert een enorme bijdrage aan het leven van kinderen en jongeren! Lees de verklaring.


07.05.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


03.05.2015 | Bezoek aan Luxemburgse jeugdcentra

Een Vlaamse delegatie bracht een studiebezoek aan vier Luxemburgse jeugdcentra met elk een eigen educatief aanbod. Bedoeling was contacten te leggen en een mogelijke samenwerking tot stand te brengen. Lees het verslag van het studiebezoek.


03.05.2015 | Conferentie "Child in the City" - Verslag

Vertgenwoordigers van de afdeling Jeugd en VVJ namen vorig jaar deel aan de de zevende editie van "Child in the City". Ook deze editie stond in teken van kindvriendelijke steden, waar thema’s als welzijn, participatie en het spelende kind centraal staan. Lees hun verslag van de conferentie.


29.04.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


15.04.2015 | European Youth Work Convention 2015 (27-30 april)

Op de tweede Europese Jeugdwerkconventie gaan we in een internationaal gezelschap van jeugdwerkers, experten en beleidsmakers op zoek naar wat ons bindt: 'A common ground for youth work in Europe'. Volg alle hoogtepunten via de website van de European Youth Work Convention, of via Facebook en Twitter.


07.04.2015 | 't Is weer prijs!

Is jouw gemeente goed bezig en verdient ze het om twee jaar lang met de titel Jeugdgemeente van Vlaanderen uit te pakken? Voert jouw gemeente een vernieuwend, participatief, divers of duurzaam jeugdbeleid? Levert jouw gemeentebestuur uitzonderlijke inspanningen op het vlak van jeugdcultuur of buitenspelen? Draag jouw gemeente voor en ding mee naar de prijs!


01.04.2015 | Reorganisatie van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Vanaf 1 april 2015 vormen het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en de agentschappen Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen en Kunsten & Erfgoed één organisatie. Jeugd wordt een afdeling binnen het nieuwe departement. Voorlopig vind je alle info van de afdeling Jeugd nog op deze website. Meer informatie over de diensten en afdelingen vind je op de website van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.


30.03.2015 | Nieuwe investering voor renovatie Destelheide

Minister Sven Gatz investeert 4,3 miljoen euro in Destelheide in Dworp. Daarmee kan het jeugdverblijfcentrum, dat net een Smiley van het Voedselagentschap in ontvangst mocht nemen en in de running is voor een Europese award, belangrijke renovatiewerken uitvoeren.


30.03.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


29.03.2015 | Extra middelen voor aankoop van tenten

In een reactie op een open brief van een jeugdbeweging over het tekort aan tenten bij de Uitleendienst Kampeermateriaal, wijst minister van Jeugd Sven Gatz erop dat hij vorig jaar al beslist heeft om bijkomende middelen te voorzien voor extra tenten.


29.03.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


22.03.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


13.03.2015 | Stand van zaken JKP 2015-2019

Het is al een tijdje stil rond het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Achter de schermen werkt de afdeling Jeugd echter volop verder aan de finalisering van het plan en bereidt ze de advies- en politieke procedure voor. Een stand van zaken.


13.03.2015 | Aanvragen personeelssubsidie jeugdverblijf-centra en hostels

Jeugdverblijfcentra van het type C en hostels die een personeels-subsidie willen aanvragen voor de beleidsperiode 2016-2019, moeten hun subsidieaanvraag vóór 1 april 2015 indienen. De subsidieaanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en een vierjarige beleidsnota.


13.03.2015 | Nog niet ingeschreven voor de Buitenspeeldag?

Al 194 gemeenten en organisaties hebben zich geregistreerd voor de Buitenspeeldag op 1 april 2015. Wil ook jouw gemeentebestuur of organisatie nog deelnemen? Dan kun je je nog altijd inschrijven!


12.03.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


21.01.2015 | Kadervorming 2014: uitgereikte attesten

In 2014 reikte de afdeling Jeugd 6 264 attesten kadervorming uit. Een attest kan pas worden uitgereikt als een jongere met succes heeft deelgenomen aan een erkende vormingscursus en de vereiste stage heeft voltooid.


21.01.2015 | Rapportage Strategisch Meerjarenplan Jeugd

In 2015 moeten gemeenten voor het eerst rapporteren over de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd en over de besteding van de daarvoor voorziene middelen. Wat verwachten we precies? Lees er meer over op deze website.


21.01.2015 | Regionale inspiratiemomenten voor schepenen van Jeugd

Als schepen van Jeugd ben je de politieke spilfiguur voor het jeugdbeleid in jouw gemeente. Kom naar de regionale inspiratie-momenten en wissel kennis en ervaring uit met collega-schepenen uit jouw regio. Meer info over data en inschrijving.


20.01.2015 | Europese conferentie over het belang van het kind

De Belgische overheden organiseerden op 9 en 10 december in Brussel een Europese conferentie over het belang van het kind. De presentaties van de sprekers en andere documenten m.b.t. dit thema zijn nu beschikbaar op www.bestinterestofthechild.be.


20.01.2015 | Subsidieoproep participatieprojecten kansengroepen

Wil jouw vereniging een project opzetten om kansengroepen te laten participeren aan sport-, cultuur- of jeugdwerkactiviteiten? Dan kan ze daarvoor een subsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Subsidie-aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 februari 2015 worden ingediend.


19.01.2015 | Subsidie voor zes experimentele projecten

Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om aan zes verenigingen een subsidie toe te kennen voor de uitvoering van een experimenteel project.


19.01.2015 | Projectsubsidie voor drie structureel gesubsidieerde verenigingen

Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om aan Jeugd, Cultuur en Wetenschap, CJP en Artforum een subsidie toe te kennen voor de uitvoering van een project.


16.01.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


12.01.2015 | 1ste Top over vrijwilligerswerk door en voor jongeren in Zuid-Afrika

Het eindverslag van de 1ste Top over vrijwilligerswerk door en voor jongeren in Zuid-Afrika, evenals de evaluatie van de samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika in dit verband, zijn beschikbaar op deze website.


07.01.2015 | Presentatie onderzoek 'jongeren en gender'

De presentatie van het onderzoek over genderverschillen op jeugdige leeftijd en de (de)constructie van gender bij Vlaamse jongeren is beschikbaar op deze website. De publicatie zelf is verkrijgbaar bij uitgeverij Acco.