Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Contactpersonen

 

Contactpersonen voor meer informatie


Gerda Van Roelen

Kennis en beleid - team Transversaal en internationaal
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02-553 41 41
@ gerda.vanroelen@vlaanderen.be

 

Gerda Van Roelen

Joost Van Haelst

Kennis en beleid - team Transversaal en internationaal
(kinderrechtencoördinator)
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02-553 33 73
@ joost.vanhaelst@vlaanderen.be


Joost Van Haelst

 


Janne Vermeesch

Kennis en beleid - team Transversaal en internationaal
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02-553 41 52
@ janne.vermeesch@vlaanderen.be


Janne Vermeesch

 


Uschi Cop
Kennis en beleid - team Transversaal en internationaal
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02-553 41 21
@ uschi.cop@vlaanderen.be

Uschi Cop