Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vlaams jeugd en kinderrechtenbeleidsplan 2020 - 2024

Groteprioriteitendebat


SAVE THE DATE Groteprioriteitendebat | 26.04.2019 | Brussel

Heb je een uitgesproken mening en sterke argumenten over wat er in Vlaanderen beter kan voor kinderen en jongeren? Waar moeten de Vlaamse ministers de komende jaren op inzetten zodat gelijke kansen, groene ruimte, brede ontwikkeling een stem hebben in de samenleving en een haalbare kaart worden voor alle kinderen en jongeren? Klimaatverandering, psychisch welzijn, de zoektocht naar een goede job … waarover maak jij je zorgen?

Laat jouw stem horen en kom op 26 april 2019 naar het #Groteprioriteitendebat in Brussel. Tijdens het #Groteprioriteitendebat komen jongeren, jeugdwerkers, kinderrechtenactoren, het middenveld, ambtenaren en onderzoekers samen om te debatteren over de grote uitdagingen waar kinderen en jongeren van wakker liggen.

Het debat is een belangrijke fase in de opmaak van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024. Dat plan verzamelt alle aandachtspunten voor kinderen, jongeren en hun rechten die de Vlaamse ministers de komende jaren met hun beleid willen aanpakken. En hiervoor rekenen we ook op jouw expertenblik!

Noteer dus alvast 26 april, Herman Teirlinckgebouw in Brussel, en hou de website in de gaten want in maart gaan we online met het programma.