Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Reglement en handleiding

Aanvraag en reglement ontleenseizoen 2018 (15 maart t.e.m. 15 november 2018)

Je kunt je aanvraag voor 2018 alleen indienen via het online reservatieprogramma.

Jeugdverenigingen kunnen vanaf 6 november 2017 om 09.00 uur een aanvraag indienen voor ontleningen in 2018. Andere verenigingen, onderwijsinstellingen, multifunctionele centra voor jongeren met een handicap (mfc’s) en overheden kunnen ten vroegste op 1 januari 2018 een aanvraag indienen.

Aanvraag en reglement ontleenseizoen 2017 (15 maart t.e.m. 15 november 2017)

Je kunt je aanvraag voor 2017 alleen nog indienen via het online reservatieprogramma.