Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Uitleendienst Kampeermateriaal

Opgelet! Nieuw e-mailadres: kampeermateriaal@vlaanderen.be

25.02.2019 | Recordinvestering in tenten voor jeugdbewegingen

Zoals al elk jaar van de lopende regeerperiode plaatste het Departement Cultuur, Jeugd en Media een bestelling voor tenten voor de Uitleendienst Kampeermateriaal (ULDK). Het gaat om een bedrag van 465.000 euro voor de aankoop van 163 seniortenten.

In het Masterplan Bivakplaatsen beloofde de minister van Jeugd dat de stock van de tenten van de Uitleendienst Kampeermateriaal elk jaar minstens op peil zal worden gehouden. Door de slijtage van de tenten worden er bij de jaarlijkse controle na het kampeerseizoen immers tussen de 75 en de 100 tenten afgeschreven. Er worden nu dus 163 seniors bijgekocht die al deze zomer beschikbaar zullen zijn voor de jeugdbewegingen die in tenten op kamp gaan.

Het aantal beschikbare tenten is de jongste tien jaar nooit hoger geweest. Het nieuwe totaal voor het kampeerseizoen 2019 is pas bekend als de controle van het aantal af te schrijven tenten na het seizoen 2018 afgerond is. Op basis van de voorgaande jaren kunnen we nu al voorspellen dat de we deze zomer het hoogste aantal tenten zullen kunnen aanbieden sinds de voorbije tien jaar.

Deze regeerperiode werd met een totaal van meer dan 1,9 miljoen euro een recordbedrag besteed aan de aankoop van nieuwe tenten. In totaal kreeg de uitleendienst er zo 625 nieuwe seniors en 170 nieuwe dekzeilen voor patrouilletenten bij. Tijdens de voorgaande regeerperiode bedroeg het totale investeringsbedrag voor tenten ruim de helft minder.

Overzicht investeringen en aankoop tenten (pdf)

Vergeet je tenten niet aan te vragen!

Zorgeloos op kamp in 2019? Sinds 5 november 2018 kunnen jeugdverenigingen bij de Uitleendienst Kampeermateriaal een aanvraag indienen voor het ontleenseizoen 2019 via de digitale reservatietool.

Al geregistreerd?

Kijk zeker na of je al geregistreerd bent in de resevatietool, of jouw account gekoppeld is aan je vereniging en je er toegang toe hebt. Een account aanmaken, je vereniging koppelen en toegang vragen kan het hele jaar door. Let wel, jouw registratie is strikt persoonlijk en gekoppeld aan jouw rijksregisternummer. Geef je wachtwoord dus zeker nooit door aan derden. Je persoonlijke account moet ook steeds gekoppeld zijn aan een uniek en persoonlijk mailadres. Zal iemand anders dit jaar instaan voor het indienen van de aanvraag? Dan moet hij of zij zich ook registreren en mag die zeker niet jouw account overnemen! Zorg er ook voor dat jouw vereniging geen onbetaalde facturen heeft bij de ULDK. Een aanvraag indienen zal dan namelijk niet mogelijk zijn.

Nog vragen?

Als je aan al deze voorwaarden hebt voldaan, kun je een aanvraag indienen. Heb je toch nog vragen over registreren of aanvragen indienen? Neem dan eerst een kijkje op Hoe aanvragen? of neem contact op met de uitleendienst via kampeermateriaal@vlaanderen.be of op 02 251 69 43.

Aanbod

De Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) te Nossegem staat in voor de verhuur van tenten aan jeugdverenigingen. De ULDK beschikt momenteel over zo’n 2 000 seniortenten en 3 250 patrouilletenten. Een seniortent biedt slaapmogelijkheid aan tien personen, een patrouilletent aan acht personen. Jaarlijks worden er ongeveer 13 500 tenten uitgeleend.

Aanvraag - tarieven - uitleenreglement

Als je voor je jeugdvereniging tenten wilt lenen, moet je eerst een aanvraag indienen. De huurprijs wordt berekend per dag van uitlening. Ook andere verenigingen, onderwijsinstellingen, medisch-pedagogische instituten (mpi's) en overheden kunnen tenten lenen, maar voor hen gelden andere voorwaarden. Alle voorwaarden, procedures en regels m.b.t. het lenen van materiaal zijn vastgelegd in het uitleenreglement ULDK.

Verzekering materiaal

Wanneer we bij inlevering van het geleende materiaal schade of verlies vaststellen, zal de ULDK een vergoeding aanrekenen. Hoewel je niet verplicht bent om een aparte verzekering af te sluiten, raden we je toch aan dat wel te doen. Dit omdat het om duur materiaal gaat.

Protocol met Defensie

De ULDK zal voortaan ook instaan voor de toewijzing van het tentenmateriaal van Defensie aan Vlaamse jeugdbewegingen. De toenmalige minister van Defensie Pieter De Crem en minister van Jeugd Pascal Smet tekenden daarover op 8 april 2011 een protocol

Contact

kampeermateriaal@vlaanderen.be
T 02 251 69 43
F 02 253 25 02
Meer contactgegevens - Plan

 

Seniortent

Patrouilletent

Loods uitleendienst