Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Uitleendienst Kampeermateriaal

Nieuwe locatie ULDK

Begin maart 2014 verhuisde de ULDK naar een volledig gerenoveerd pand in Nossegem. Het nieuwe adres is Mechelsesteenweg 418, 1930 Nossegem. Het telefoonnummer, e-mailadres en webadres van de ULDK blijven dezelfde.
Meer informatie en foto's.

Aanbod

De Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) te Machelen staat in voor de verhuur van tenten aan jeugdverenigingen. De ULDK beschikt momenteel over zo’n 2 000 seniortenten en 3 250 patrouilletenten. Een seniortent biedt slaapmogelijkheid aan tien personen, een patrouilletent aan acht personen. Jaarlijks worden er ongeveer 13 500 tenten tenten uitgeleend.

Aanvraag - tarieven - uitleenreglement

Als je voor je jeugdvereniging tenten wilt lenen, moet je eerst een aanvraag indienen. De huurprijs wordt berekend per dag van uitlening. Ook andere verenigingen, onderwijsinstellingen, medisch-pedagogische instituten (mpi's) en overheden kunnen tenten lenen, maar voor hen gelden andere voorwaarden. Alle voorwaarden, procedures en regels m.b.t. het lenen van materiaal zijn vastgelegd in het uitleenreglement ULDK.

Verzekering materiaal

Je bent niet verplicht een aparte verzekering af te sluiten voor het geleende materiaal van de ULDK. Wanneer we bij inlevering van het geleende materiaal schade of verlies vaststellen, zal de ULDK wel een vergoeding aanrekenen. Aangezien het om duur materiaal gaat, raden we je toch aan een aparte verzekering af te sluiten.

Protocol met Defensie

De ULDK zal voortaan ook instaan voor de toewijzing van het tentenmateriaal van Defensie aan Vlaamse jeugdbewegingen. Minister van Defensie Pieter De Crem en minister van Jeugd Pascal Smet tekenden daarover op 8 april 2011 een protocol

Contact

kampeermateriaal@cjsm.vlaanderen.be
T 02 251 69 43
F 02 253 25 02
Meer contactgegevens - Plan

 

Seniortent

Patrouilletent

Loods uitleendienst