Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Uitleendienst Kampeermateriaal

22.05.2020 | Aanpassing uitleenreglement 2020

Naar aanleiding van de coronamaatregelen wordt artikel 7 van het uitleenreglement 2020 tijdelijk aangepast.
Meer bepaald gaat het om een versoepeling van de annuleringsvoorwaarden.

Uitleenreglement ULDK 2020 - versie vanaf 22.05.2020 (pdf)

Tenten aanvragen voor 2020

Nog geen account? Het is mogelijk om het hele jaar door een persoonlijk account aan te maken en aan je vereniging te koppelen.

Enkele handige weetjes:
  • Raadpleeg het nieuwe uitleenreglement - geldig voor het ontleenseizoen 2020
  • Het online reservatieprogramma vind je op www.cjsm.be/uldk.
  • De aanvrager moet een actief lid zijn van de vereniging.
  • Een account gaat jaren mee. Wie al een account heeft, hoeft geen nieuw te maken.
  • Een account is gelinkt aan je persoonlijke gegevens. Geef dat dan ook niet door aan iemand anders.
  • Laat de persoon die dit jaar de aanvraag zal indienen, zelf een account aanmaken en toegang vragen tot je vereniging.
  • Gebruik de handleiding als iets niet duidelijk is.
  • Contacteer de ULDK als je vragen en problemen hebt over je account. Je kan de uitleendienst bereiken op kampeermateriaal@vlaanderen.be of 02 251 69 43.

Aanbod

De Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) te Nossegem staat in voor de verhuur van tenten aan jeugdverenigingen. De ULDK beschikt momenteel over zo’n 2 000 seniortenten en 3 250 patrouilletenten. Een seniortent biedt slaapmogelijkheid aan tien personen, een patrouilletent aan acht personen. Jaarlijks worden er ongeveer 13 500 tenten uitgeleend.

Aanvraag - tarieven - uitleenreglement

Als je voor je jeugdvereniging tenten wilt lenen, moet je eerst een aanvraag indienen. De huurprijs wordt berekend per dag van uitlening. Ook andere verenigingen, onderwijsinstellingen, medisch-pedagogische instituten (mpi's) en overheden kunnen tenten lenen, maar voor hen gelden andere voorwaarden. Alle voorwaarden, procedures en regels m.b.t. het lenen van materiaal zijn vastgelegd in het uitleenreglement ULDK.

Verzekering materiaal

Wanneer we bij inlevering van het geleende materiaal schade of verlies vaststellen, zal de ULDK een vergoeding aanrekenen. Hoewel je niet verplicht bent om een aparte verzekering af te sluiten, raden we je toch aan dat wel te doen. Dit omdat het om duur materiaal gaat.

Protocol met Defensie

De ULDK zal voortaan ook instaan voor de toewijzing van het tentenmateriaal van Defensie aan Vlaamse jeugdbewegingen. De toenmalige minister van Defensie Pieter De Crem en minister van Jeugd Pascal Smet tekenden daarover op 8 april 2011 een protocol

Contact

kampeermateriaal@vlaanderen.be
T 02 251 69 43
F 02 253 25 02
Meer contactgegevens - Plan

 

Seniortent

Patrouilletent

Loods uitleendienst