Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Uitleendienst Kampeermateriaal

De uitleendienst zal gesloten zijn van maandag 26 december 2016 tot en met maandag 2 januari 2017. Vanaf dinsdag 3 januari staan we opnieuw voor je klaar!

28.09.2016 | Tenten aanvragen voor 2017 kan vanaf 7 november 2016

Hopelijk genoot je samen met jouw groep van een geslaagd zomerkamp! Ben je het volgende kamp al aan het plannen? Dan willen er even op wijzen dat je als jeugdvereniging vanaf maandag 7 november 2016 om 08u00 een aanvraag kunt indienen voor het ontleenseizoen 2017.

Een aanvraag indienen kan alleen nog via het digitale reservatiesysteem. Diende je voor 2016 nog een papieren formulier in? Zorg er dan voor dat zowel jouw vereniging als de persoon die de aanvraag 2017 zal indienen, geregistreerd zijn in ons systeem. Dat kun je al vóór 7 november doen!

Wordt je aanvraag 2017 door een andere persoon ingediend? Dan kun je die nieuwe aanvrager ook al vóór 7 november registreren en linken aan jouw jeugdbeweging. Alle informatie vind je in de rubriek Hoe aanvragen?

Aanbod

De Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) te Nossegem staat in voor de verhuur van tenten aan jeugdverenigingen. De ULDK beschikt momenteel over zo’n 2 000 seniortenten en 3 250 patrouilletenten. Een seniortent biedt slaapmogelijkheid aan tien personen, een patrouilletent aan acht personen. Jaarlijks worden er ongeveer 13 500 tenten uitgeleend.

Aanvraag - tarieven - uitleenreglement

Als je voor je jeugdvereniging tenten wilt lenen, moet je eerst een aanvraag indienen. De huurprijs wordt berekend per dag van uitlening. Ook andere verenigingen, onderwijsinstellingen, medisch-pedagogische instituten (mpi's) en overheden kunnen tenten lenen, maar voor hen gelden andere voorwaarden. Alle voorwaarden, procedures en regels m.b.t. het lenen van materiaal zijn vastgelegd in het uitleenreglement ULDK.

Verzekering materiaal

Je bent niet verplicht een aparte verzekering af te sluiten voor het geleende materiaal van de ULDK. Wanneer we bij inlevering van het geleende materiaal schade of verlies vaststellen, zal de ULDK wel een vergoeding aanrekenen. Aangezien het om duur materiaal gaat, raden we je toch aan een aparte verzekering af te sluiten.

Protocol met Defensie

De ULDK zal voortaan ook instaan voor de toewijzing van het tentenmateriaal van Defensie aan Vlaamse jeugdbewegingen. De toenmalige minister van Defensie Pieter De Crem en minister van Jeugd Pascal Smet tekenden daarover op 8 april 2011 een protocol

Contact

kampeermateriaal@cjsm.vlaanderen.be
T 02 251 69 43
F 02 253 25 02
Meer contactgegevens - Plan

 

Seniortent

Patrouilletent

Loods uitleendienst