Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Uitleendienst Kampeermateriaal

Nieuwe applicatie voor de reservatie van tenten

Op 1 september 2015 lanceerde de ULDK een nieuw reservatieprogramma voor de aanvraag van tenten. Voor het ontleenseizoen 2016 (15 maart tot 15 november) kun je je aanvraag ook via die online tool indienen.

Hoe ga je te werk?

In de rubriek Hoe aanvragen? leggen we in detail uit wat je moet doen om tijdig en correct een aanvraag in te dienen. Lees aandachtig alle instructies voor je aan de slag gaat.

Je moet je eerst registreren in het programma vóór je tenten kunt aanvragen. Als jeugdvereniging kun je vanaf 1 oktober 2015 tenten reserveren voor het ontleenseizoen 2016. Andere verenigingen, onderwijsinstellingen, mpi’s en overheden kunnen dat pas vanaf 1 januari 2016.


Welke andere wijzigingen zijn er?

Er is een nieuw uitleenreglement 2016 en ook de tarieven zijn aangepast. Beide gelden vanaf het ontleenseizoen 2016.


Nog vragen?

Contacteer ons via kampeermateriaal@cjsm.vlaanderen.be of op 02 251 69 43 (op werkdagen van 8u tot 12 en van 12u30 tot 15u45).

Persbericht minister Sven Gatz: Uitlenen van tenten kan voortaan helemaal digitaal (.pdf)

Sinds 2015 één centraal uitleenpunt in Nossegem

Begin maart 2014 verhuisde de ULDK naar een volledig gerenoveerd pand in Nossegem. Sinds de uitleenperiode 2015 is Nossegem het enige centrale afhaal- en inleverpunt. De uitleenpost in Lichtaart, die geopend was in de maanden juli en augustus, is dus niet meer operationeel.

Aanbod

De Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) te Nossegem staat in voor de verhuur van tenten aan jeugdverenigingen. De ULDK beschikt momenteel over zo’n 2 000 seniortenten en 3 250 patrouilletenten. Een seniortent biedt slaapmogelijkheid aan tien personen, een patrouilletent aan acht personen. Jaarlijks worden er ongeveer 13 500 tenten uitgeleend.

Aanvraag - tarieven - uitleenreglement

Als je voor je jeugdvereniging tenten wilt lenen, moet je eerst een aanvraag indienen. De huurprijs wordt berekend per dag van uitlening. Ook andere verenigingen, onderwijsinstellingen, medisch-pedagogische instituten (mpi's) en overheden kunnen tenten lenen, maar voor hen gelden andere voorwaarden. Alle voorwaarden, procedures en regels m.b.t. het lenen van materiaal zijn vastgelegd in het uitleenreglement ULDK.

Verzekering materiaal

Je bent niet verplicht een aparte verzekering af te sluiten voor het geleende materiaal van de ULDK. Wanneer we bij inlevering van het geleende materiaal schade of verlies vaststellen, zal de ULDK wel een vergoeding aanrekenen. Aangezien het om duur materiaal gaat, raden we je toch aan een aparte verzekering af te sluiten.

Protocol met Defensie

De ULDK zal voortaan ook instaan voor de toewijzing van het tentenmateriaal van Defensie aan Vlaamse jeugdbewegingen. De toenmalige minister van Defensie Pieter De Crem en minister van Jeugd Pascal Smet tekenden daarover op 8 april 2011 een protocol

Contact

kampeermateriaal@cjsm.vlaanderen.be
T 02 251 69 43
F 02 253 25 02
Meer contactgegevens - Plan

 

Seniortent

Patrouilletent

Loods uitleendienst