Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Uitleendienst Kampeermateriaal

30.09.2015 | Start indiening aanvragen: 1 oktober om 9 uur

Als je je al registreerde in het reservatieprogramma (zie info hieronder), kun je vanaf 1 oktober 2015 een aanvraag indienen voor het lenen van tenten voor je jeugdvereniging. Dat kan vanaf 9 uur ’s ochtends. Het ontleenseizoen 2016 loopt van 15 maart tot 15 november.

25.09.2015 | Online registreren kan nog tot 30 september!

Bijna 1 000 gebruikers registreerden zich al in het online reservatieprogramma van de ULDK. Een account aanmaken kan nog tot en met 30 september 2015. Van 1 tot en met 11 oktober 2015 krijgen jeugdverenigingen die zich in september geregistreerd hebben, voorrang om een aanvraag in te dienen. Zo vermijden we dat het programma wordt overbelast. Vanaf 12 oktober kan registreren opnieuw.

Opgelet: je account is gelinkt aan jouw persoonlijke gegevens. Je mag hem niet doorgeven of aanpassen aan je opvolger binnen je vereniging of organisatie. In het programma kunnen wel meerdere personen verbonden zijn aan één vereniging en ook aanvragen indienen voor die vereniging. Iedere potentiële aanvrager binnen een vereniging maakt dus best een eigen, persoonlijk account aan.

24.08.2015 | Nieuwe applicatie voor reservatie van tenten

Op 1 september 2015 lanceert de ULDK een nieuw reservatieprogramma voor de aanvraag van tenten. Vanaf het ontleenseizoen 2016 (15 maart tot 15 november) zul je je aanvraag ook via die online tool kunnen indienen.

Hoe ga je te werk?

In de rubriek Hoe aanvragen? leggen we in detail uit wat je moet doen om tijdig en correct een aanvraag in te dienen. Lees aandachtig alle instructies voor je aan de slag gaat.

In dit startjaar werken we met een registratieperiode, die loopt van 1 tot en met 30 september 2015. In die periode kun je in het programma al een account aanmaken. Dat heb je nodig om later een aanvraag te kunnen indienen. Vanaf 1 oktober 2015 kun je als jeugdvereniging tenten reserveren voor het ontleenseizoen 2016.

Welke andere wijzigingen zijn er?

Er is een nieuw uitleenreglement 2016 en ook de tarieven zijn aangepast. Beide gelden vanaf het ontleenseizoen 2016.

Opgelet: wil je nog tenten ontlenen voor 2015, dan moet je wel nog steeds het aanvraagformulier 2015 gebruiken, dat je met de post of via e-mail verstuurt. Ook het uitleenreglement 2014-2015 blijft hier nog van toepassing.

Nog vragen?

Contacteer ons via kampeermateriaal@cjsm.vlaanderen.be of op 02 251 69 43 (op werkdagen van 8u tot 12 en van 12u30 tot 15u45).

Persbericht minister Sven Gatz: Uitlenen van tenten kan voortaan helemaal digitaal (.pdf)

Vanaf 2015 één centraal uitleenpunt in Nossegem

Begin maart 2014 verhuisde de ULDK naar een volledig gerenoveerd pand in Nossegem. Vanaf de uitleenperiode 2015 (van 15 maart tot 15 augustus) wordt Nossegem het enige centrale afhaal- en inleverpunt. De uitleenpost in Lichtaart, die geopend was in de maanden juli en augustus, sluit dus haar deuren.

Aanbod

De Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) te Nossegem staat in voor de verhuur van tenten aan jeugdverenigingen. De ULDK beschikt momenteel over zo’n 2 000 seniortenten en 3 250 patrouilletenten. Een seniortent biedt slaapmogelijkheid aan tien personen, een patrouilletent aan acht personen. Jaarlijks worden er ongeveer 13 500 tenten uitgeleend.

Aanvraag - tarieven - uitleenreglement

Als je voor je jeugdvereniging tenten wilt lenen, moet je eerst een aanvraag indienen. De huurprijs wordt berekend per dag van uitlening. Ook andere verenigingen, onderwijsinstellingen, medisch-pedagogische instituten (mpi's) en overheden kunnen tenten lenen, maar voor hen gelden andere voorwaarden. Alle voorwaarden, procedures en regels m.b.t. het lenen van materiaal zijn vastgelegd in het uitleenreglement ULDK.

Verzekering materiaal

Je bent niet verplicht een aparte verzekering af te sluiten voor het geleende materiaal van de ULDK. Wanneer we bij inlevering van het geleende materiaal schade of verlies vaststellen, zal de ULDK wel een vergoeding aanrekenen. Aangezien het om duur materiaal gaat, raden we je toch aan een aparte verzekering af te sluiten.

Protocol met Defensie

De ULDK zal voortaan ook instaan voor de toewijzing van het tentenmateriaal van Defensie aan Vlaamse jeugdbewegingen. Minister van Defensie Pieter De Crem en minister van Jeugd Pascal Smet tekenden daarover op 8 april 2011 een protocol

Contact

kampeermateriaal@cjsm.vlaanderen.be
T 02 251 69 43
F 02 253 25 02
Meer contactgegevens - Plan

 

Seniortent

Patrouilletent

Loods uitleendienst