Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

05.01.2018 | Projectsubsidie 2018 voor zeven jeugdverenigingen

De minister van Jeugd besliste om zeven projecten van structureel gesubsidieerde jeugdverenigingen te aanvaarden voor subsidiëring. Het gaat om projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben.

 • Congres 'Jeugdwerk werkt' - 25 000 euro
  (project van De Ambrassade)

 • Inclusieve animatorcursus - 60 438 euro
  (project van Chirojeugd Vlaanderen)

 • Bloemenstadhuis: een inclusief jeugdproject - 8 000 euro
  (project van Bloemenstad)

 • Digitale media in werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren - 22 300 euro
  (project van Mediaraven)

 • Gidsen gezocht - 20 000 euro
  (project van Casa Blanca)

 • Carrousel - 12 000 euro
  (project van Circusplaneet)

 • Taallab - 30 000 euro
  (project van Jeugd & Poëzie)

Meer info: overzicht van de gesubsidieerde projecten (.doc)

 

Jeugdvereniging14.09.2017 | Subsidies jeugdverenigingen 2018-2021

De Vlaamse minister van Jeugd heeft een beslissing genomen over de subsidie-enveloppe 2018-2021 voor de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, de verenigingen informatie en participatie en de cultuureducatieve verenigingen. In totaal worden 98 verenigingen gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 30.580.000 euro.

Alle erkende verenigingen ontvangen jaarlijks een basissubsidie van 80.000 euro, zolang ze aan de erkenningsvoorwaarden voldoen. Wie meer middelen wil, moet daarvoor een beleidsnota indienen. Voor de periode 2018-2021 vroegen 79 erkende verenigingen een aanvullende subsidie aan: 57 landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, 10 verenigingen informatie en participatie en 12 cultuureducatieve verenigingen. 72 verenigingen krijgen effectief een aanvullende subsidie, 7 verenigingen behouden hun gewone basissubsidie.

Voor het eerst sinds jaren werd opnieuw een eenmalige index van 1,26 procent toegepast voor alle 98 verenigingen.