Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

20.12.2018 | De rol van jeugdwerk en transversale samenwerking bij de inclusie van jonge vluchtelingen en migranten

Jeugdwerk kan een sleutelrol spelen bij de inclusie en integratie van jonge vluchtelingen en migranten. Dat bleek uit het seminarie Bridges to New Beginnings, dat plaatsvond van 3 tot 5 december 2018 in het Europees Jeugdcentrum in Straatsburg. Beleidsmakers, onderzoekers, jeugdwerkers en vluchtelingen ontdekten er hoe ze bruggen kunnen bouwen met andere sectoren om de participatie van jonge vluchtelingen en migranten te versterken. Het seminarie was een initiatief van het Jeugdpartnerschap van de Europese Commissie en de Raad van Europa.

Jonge vluchtelingen die zelf een jeugdorganisatie leiden, kwamen er getuigen over de rol en impact van jeugdwerk voor inclusie en integratie: jeugdwerk bevordert participatie in de samenleving, creëert gelijke kansen en versterkt het zelfvertrouwen van nieuwkomers. Het benadert vluchtelingen en migranten als jonge mensen en biedt hen ruimte om jong te zijn. Ook Majd Khalifeh, journalist en auteur van Herboren, vertelde over het belang van de jeugdbeweging voor het maken van vrienden, intercultureel leren en het onder de knie krijgen van de taal. Toch staat jeugdwerk er niet alleen voor: samenwerking tussen zo veel mogelijk verschillende sectoren is essentieel.

Bruggen tussen jeugdwerk en jongeren in migratie

Vlaanderen ondersteunt het jeugdwerk voor het betrekken van jonge vluchtelingen en migranten. Jeugdwerk is immers een recht van álle kinderen. Wereldspelers, een initiatief van De Ambrassade, verbindt jeugdwerkorganisaties met jonge vluchtelingen en migranten in opvangcentra en lokale opvanginitiatieven. Daarvoor bracht De Ambrassade ook een handige toolkit uit, die op Europees niveau als goede praktijk in de kijker gezet wordt. Jongeren, al dan niet in een migratiecontext, leren al spelenderwijs van elkaar en inspireren elkaar. In samenwerking met de Raad van Europa steunt Vlaanderen bovendien het project Youth.Together, een langetermijntraining voor jeugdwerkers en jonge vluchtelingen. Dat project wil door lokale jeugdwerkprojecten de ontwikkeling, de toegang tot onderwijs en de zelfstandigheid van jonge vluchtelingen en migranten stimuleren. Het project kadert in het actieplan van de Raad van Europa ter bescherming van vluchtelingen- en migrantenkinderen in Europa.

Verslag seminarie 'Bridges to New Beginnings' (pdf) - Foto's seminarie


24.05.2018 | WE CAN! Actie ondernemen tegen haatspraak door middel van tegen- en alternatieve narratieven

No hate speechWE CAN! (pdf) is de nieuwste tool van de Raad van Europa tegen haatspraak. De meest kwetsende voorbeelden van haatspraak zijn vaak gebaseerd op eenvoudige verhalen die steeds weer in een verschillende vorm worden herhaald. Dergelijke narratieven worden vaak niet ter discussie gesteld, omdat ze algemeen gangbaar geworden zijn of op een gesofisticeerde manier worden aangebracht. WE CAN! moet jongeren en opvoeders helpen om de confrontatie aan te gaan met haatdragende narratieven, ze onderuit te halen en te vervangen door sterke alernatieven. De gids biedt daartoe een heel aantal efficiënte methodieken.

Vandaag is haatspraak een van de meest voorkomende vormen van onverdraagzaamheid en vreemdelingenhaat in Europa. Dit is vooral online het geval. Dat staat in schril contrast met de waarden en doelstellingen van de Raad van Europa, die ernaar streeft om de mensenrechten over het hele continent te verspreiden. De Raad van Europa legt sterk de nadruk op educatie als het beste tegengif voor haat. Samen met zijn lidstaten wil hij jonge burgers de waarde van een tolerante en democratische cultuur bijbrengen, onder andere via de No Hate Speech Movement. Die bracht eerder al Bookmarks uit, een gids om samen met jongeren online haatspraak tegen te gaan door mensenrechteneducatie.