Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Smakers, jongeren en cultuur 2010

 

Smakers 2010 Op 8 maart 2011 stelden de afdeling Jeugd en CJP Smakers, jongeren en cultuur 2010 voor. De vierde editie van dit lees- en kijkboek blikt terug op een aantal zaken die in 2010 in de wereld van jongeren (15 tot 25-jarigen) en cultuur kwamen bovendrijven.

Drie rode draden lopen door het boek:

  • Een aantal auteurs, onderzoekers, journalisten leverden een bijdrage over jongeren en nieuwe media, jongeren en amateurkunsten, jongeren en reclame enzovoort. Ook nieuwe muziekgenres en een carrière in het circus komen aan bod.
  • Jongeren werden opgeroepen om hun ideale gsm-applicatie, weekendtrip, vrijwilligersjob en smoothie te beschrijven via woord en/of beeld. Ze vertellen over de ideale versiertruc, hangplek, sport en de ideale manier om de wereld te verbeteren. Experten uit het veld namen de resultaten van de ontwerpen en het gemijmer onder de loep en gaven hun kijk op elk van deze idealen mee.
  • 1 151 jongeren deelden via een CJP-enquête hun favorieten van 2010 in volgende rubrieken mee: comedian, cultfiguur, radiopresentator, social network, gezelschapsspel, auteur, film, tv-serie, tijdschrift en krant.

Smakers, jongeren en cultuur 2010 (Pdf 4 Mb) is een jaarboek - of liever een tweejaarboek - waarin achtereenvolgende generaties jonge mensen in woord en beeld bewaard worden. Het is een uitgave van CJP en de afdeling Jeugd. Het boek is bedoeld voor al wie van ver of dichtbij met jongeren en cultuur te maken heeft. Voor meer informatie over het boek kun je terecht bij Riet Plevoets

Voor een (gratis) gedrukt exemplaar van het boek kun je terecht bij:

CJP - Cultureel Jeugd Paspoort
Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
T 02 203 02 00
F 02 201 09 29
info@cjp.be
www.cjp.be
Afdeling Jeugd
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T. 02 553 06 30
F 02 553 41 17
jeugd@vlaanderen.be
www.sociaalcultureel.be