Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Verslagboek Colloquium BuitenspelenVerslagboek colloquium Buitenspelen

 

Het verslagboek is de neerslag van het Colloquium Buitenspelen dat de afdeling Jeugd op 13 februari 2009 organiseerde.

Het geeft een beeld van de presentaties, de focusgroepen en het panelgesprek. Het bevat vooral ook vele goede voorbeelden, interessante inzichten en informatie die op die dag aan bod kwam. Zo worden interessante weetjes en kernpunten uit het onderzoek Buitenspelen toegelicht en wordt het geheel doorspekt met uitspraken en foto's van kinderen zelf.

 

>> Verslagboek colloquium Buitenspelen (PDF 48 Mb)