Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Colloquium 10 jaar JWBPVerslagboek Colloquium 10 jaar JWBP

 

De afdeling Jeugd wilde het tienjarig bestaan van het decreet op het lokale jeugdwerkbeleid niet zomaar voorbij laten gaan. Dat decreet is immers op vele vlakken een baanbreker geweest en heeft in de gemeenten zeker en vast veel te weeg gebracht rond jeugd- en jeugdwerkbeleid.

De publicatie brengt verslag uit van het colloquium en van de werkzaamheden die eraan voorafgingen. Ze formuleert ook een aantal aanbevelingen voor de toekomst.

Verslagboek Colloquium 10 jaar JWBP (Pdf 1,4 Mb)