Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

'Similarities in a world of difference'

jeugdwerkconventieVerslagboek van de tweede Europese Jeugdwerkconventie (27-30 april 2015)


Van 27 tot 30 april vond in Brussel de tweede Europese Jeugdwerkconventie plaats. De conventie bracht jeugdwerkers, onderzoekers en beleidsmakers uit heel Europa samen tijdens de Europese Jeugdweek 2015. Samen gingen zij op zoek naar wat jeugdwerk over de grenzen heen met elkaar verbindt. De eerste conventie, intussen vijf jaar geleden, focuste op de diversiteit van jeugdwerk.

De resultaten en bevindingen werden in één grote eindverklaring gegoten: de Verklaring van Brussel, een duidelijke boodschap aan alle betrokken beleidsorganen om groei en vernieuwing in het jeugdwerk te ondersteunen. De verklaring brengt ons een flinke stap vooruit in het Europese debat over jeugdwerk en voedt daarnaast ook de nationale en lokale discussies. Ze is gericht naar jongeren, jeugdwerkers, onderzoekers en beleidsmakers.

Met de verklaring willen we een krachtige boodschap uitsturen: het jeugdwerk levert een enorme bijdrage aan en vormt een verrijking voor het leven van kinderen en jongeren. De tekst wil daarnaast ook de jeugdsector zelf uitdagen om te blijven groeien en vernieuwen.

>> Meer informatie over de tweede Europese Jeugdwerkconventie