Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Indiendata en formulieren


Omschrijving Indiendatum Formulier - leidraad - model
Aanvraag van een erkenning als politieke jongerenbeweging uiterlijk op 1 april 2018

Aanvraag van een erkenning als politieke jongerenbeweging (.docx)

Verslag 2017 van een erkende politieke jongerenbeweging uiterlijk op 1 april 2018 Verslag 2017 van een erkende politieke jongerenbeweging (.docx)