Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Organisatie Vlaamse overheid

Deelthema's Minister(s) Vraag en antwoord
Opvolging van de bekommernissen van de jeugdsector inzake de herstructurering van het Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM) Sven Gatz Vraag om uitleg van Orry Van de Wauwer - 21 juni 2018 - antwoord minister
Departement Cultuur, Jeugd en Media - Hervorming Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 18 mei 2018 - antwoord minister

De nieuwe structuur van het Departement Cultuur, Jeugd en Media

Sven Gatz
Vraag van Bart Caron - 18 januari 2018 - antwoord minister