Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Jeugdwerk(beleid) - Jeugdbeleid

Thema's Minister(s) Vraag en antwoord
Jeugdwerk - Aandacht voor pesten Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 22 juni 2018 - antwoord minister (pdf)
Jeugdbewegingen en -diensten - Inburgering en integratie anderstaligen Sven Gatz
Liesbeth Homans
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 15 juni 2018 - antwoord minister (pdf)
Integriteitsbeleid in het jeugdwerk Sven Gatz Vraag om uitleg van Imade Annouri - 21 juni 2018 - antwoord minister
Gesubsidieerde organisaties uit de jeugdsector - Verplicht gebruik logo Vlaamse overheid Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 3 mei 2018 - antwoord minister (pdf)
Gents onderzoek naar opvang van jongeren in de zomervakantie Sven Gatz Vraag om uitleg van Imade Annouri - 26 april 2018 - antwoord minister
Jeugdbewegingen - Demografie leden Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 13 maart 2018 - antwoord minister (pdf)
Brugprojecten in jeugdhuizen - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 14 februari 2018 - antwoord minister
Speelpleinwerking - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 14 februari 2018 - antwoord minister (pdf)
Jeugdhuizen in Vlaanderen - ATTENT Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 14 februari 2018 - antwoord minister
Kinderopvang - Zomervakantie Sven Gatz
Jo Vandeurzen
Vraag van Peter Van Rompuy - 1 februari 2018 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Project 'Wereldspelers' van De Ambrassade en het recht op vrije tijd voor jonge nieuwkomers Sven Gatz Vraag om uitleg van Joris Poschet - 8 maart 2018 - antwoord minister
Eentalige folders KSA in het Turks en het Frans - Steun Vlaamse overheid Sven Gatz Vraag van Ortwin Depoortere - 10 januari 2018 - antwoord minister
Leiding jeugdverenigingen - Evolutie Sven Gatz
Vraag van Orry Van De Wauwer - 27 november 2017 - antwoord minister (pdf)
Jeugdinfrastructuur - Investeringssubsidies Sven Gatz

Vraag van Miranda Van Eetvelde - 22 november 2017 - antwoord minister (pdf)

Vraag van Miranda Van Eetvelde - 6 oktober 2017 - antwoord minister (pdf)

Niet-samenvallen paasvakantie in Brussel - Gevolgen voor jeugdbewegingen Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 29 september 2017 - antwoord minister
Jeugdbewegingen - Demografie leden Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 15 september 2017 - antwoord minister (pdf)
Samenwerking De Ambrassade en VDAB - Stand van zaken Sven Gatz
Philippe Muyters
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 7 september 2017 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Extra middelen voor het jeugdwerk Sven Gatz Vraag om uitleg van Imade Annouri - 12 oktober 2017 - antwoord minister
Experiment van Scouts en Gidsen Vlaanderen met een aparte groep voor allochtonen Sven Gatz Vraag om uitleg van Miranda Van Eetvelde - 5 oktober 2017 - antwoord minister
Sociaal-cultureel jeugdwerk en vluchtelingenjongeren Sven Gatz Vraag om uitleg van Tine Soens - 5 oktober 2017 - antwoord minister
Ondernemerschap - Beeldvorming bij jongeren Philippe Muyters Vraag van Güler Turan - 30 mei 2017 - antwoord minister (pdf)
Btw-verlaging voor renovatie jeugdlokalen - Overleg Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 24 mei 2017 - antwoord minister (pdf)
Subsidiëring politieke jongerenbewegingen - Modaliteiten Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 22 mei 2017 - antwoord minister (pdf)
Wel Jong Niet Hetero vzw - Subsidiëring Sven Gatz

Vraag van Johan Verstreken - 31 mei 2017 - antwoord minister (pdf)

Vraag van Tine Soens - 1 juni 2017 - antwoord minister (pdf)

Reddingsoperaties op zee: kosten verhalen op jeugdbewegingen? Sven Gatz Actuele vraag van Tine Soens - 28 juni 2017 - antwoord minister
De rol van jeugdwerkers in de lokale integrale veiligheidscellen Sven Gatz Vraag op uitleg van Imade Annouri - 29 juni 2017 - antwoord minister
Oproep Vlaamse Jeugdraad voor extra middelen voor het jeugdwerk Sven Gatz Vraag om uitleg van Imade Annouri en Tine Soens - antwoord minister
Toekenning kadervormingsattesten - Overgangsregeling Sven Gatz Vraag van Robrecht Bothuyne - 4 mei 2017 - antwoord minister (pdf)
Goe Gespeeld!-charter - Ondertekening door Vlaamse gemeenten Sven Gatz Vraag van Katrien Schryvers - 20 april 2017 - antwoord minister (pdf)
Fuifpunt - Stand van zaken (2) Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 24 maart 2017 - antwoord minister (pdf)
Deeltijds beroepsonderwijs - Brugprojecten in jeugdhuizen (2) Sven Gatz
Hilde Crevits
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 24 maart 2017 - antwoord minister (pdf)
Toekomst van het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) Sven Gatz Vraag om uitleg van Imade Annouri - 27 april 2017 - antwoord minister
Subsidieregeling jeugdvakantieverenigingen - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 8 februari 2017 - antwoord minister (pdf)
Jeugdhuizen in Vlaanderen - ATTENT Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 11 januari 2017 - antwoord minister (pdf)
Ontwerp van decreet bovenlokaal jeugdwerk - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 22 december 2016 - antwoord minister (pdf)
Jeugdwerkconventie - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 22 december 2016 - antwoord minister (pdf)
Halvering van de subsidies voor vzw Toestand Sven Gatz Vraag om uitleg van Elke Van den Brandt- 15 februari 2017 - antwoord minister
Inclusief jeugdwerk - Leidingtekorten Akabe-werking Sven Gatz Vraag van Ann Brusseel - 10 november 2016 - antwoord minister (pdf)
Fuifpunt - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 16 november 2016 - antwoord minister (pdf)
Vrijetijdsaanbod voor jongeren in instellingen - Studie Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 10 oktober 2016 - antwoord minister (pdf)
Speelpleinanimatoren - Screening
Minister is geen voorstander van formele attesten of controles - inzetten op sensibilisering is nuttiger
Sven Gatz Vraag van Marc Hendrickx - 16 september 2016 - antwoord minister (pdf)
Harmonisatie van de bovenbouw binnen cultuur
Administratie maakte inschatting van welke rollen de bovenbouworganisaties opnemen
Daarna volgt een onderzoek naar de effectieve meerwaarde en impact van deze organisaties op het terrein
Sven Gatz Vraag om uitleg van Marius Meremans - 13 oktober 2016 - antwoord minister
Toenemend aantal leden bij de Vlaamse jeugdbewegingen Sven Gatz Vraag om uitleg van Imade Annouri - 29 september 2016 - antwoord minister
Jeugdverenigingen - Gebruik openbaar vervoer
Groepsformules van De Lijn voor jeugdbewegingen en andere verenigingen
Ben Weyts Vraag van Tine Soens - 21 juni 2016 - antwoord minister (pdf)
Onderzoek 'Ouders en jeugdwerk'
Hoe financiële drempels voor ouders wegwerken om hun kind te laten participeren aan het jeugdwerk?
Sven Gatz Vraag om uitleg van Tine Soens - 9 juni 2016 - antwoord minister
Mobiliteitsproject 'Mobibattles'
Project 'Mobibattles' in 2015 afgerond
Verenigingen kunnen dit jaar nieuwe voorstellen voor mobiliteitsprojecten indienen
Sven Gatz Vraag om uitleg van Tine Soens - 9 juni 2016 - antwoord minister

Jeugdorganisaties - Vermindering subsidies
Dezelfde procentuele vermindering voor alle structureel gesubsidieerde jeugdorganisaties

Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 14 maart 2016 - antwoord minister (.pdf)
Gesubsidieerde organisaties die werken rond duurzaamheid
Een heel aantal organisaties hebben doelstellingen rond duurzaamheid of zijn lid van de klimaatcoalitie
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 3 maart 2016 - antwoord minister (.pdf)

Vrijetijdsbeleving van kinderen en jongeren met een beperking
Meer informatie over en zichtbaarheid nodig van de inclusieve vrijetijds- en jeugdwerkingen
Burgerkabinet diversiteit in het jeugdwerk moet leiden tot aanbevelingen om het jeugdwerk toegankelijker te maken
Bestaande provinciale werkingen worden in toekomst ondersteund door Vlaanderen

Sven Gatz Vraag om uitleg van Miranda Van Eetvelde - 24 maart 2016 - antwoord minister
JKP - Burgerschapsvorming
Overzicht gesubsidieerde organisaties die werken rond kinderrechteneducatie en burgerschapsvorming
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 11 februari 2016 - antwoord minister (pdf)
Deeltijds beroepsonderwijs - Brugprojecten in jeugdhuizen
Positieve evaluatie door zowel jeugdhuizen als partnerorganisaties
Ook positieve effecten voor jongeren: maken kennis met jeugdhuiswerking
Sven Gatz
Hilde Crevits
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 2 februari 2016 - gecoördineerd antwoord minister (pdf)
Btw-plichtige jeugdhuizen - Ondersteuning
Impact op de jeugdhuizen en praktische implementatie wordt opgevolgd door Formaat
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 14 januari 2016 - antwoord minister (.pdf)
Alcohol-, tabaks- en drugsbeleid van jeugdbewegingen en -organisaties
Vorming van begeleiders en monitoren in samenenwerking met de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD)

Sven Gatz Vraag om uitleg van Katrien Schryvers - 3 maart 2016 - antwoord minister
Wijziging decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid en besparing op subsidies
Instroom nieuwe verenigingen heeft nadelig effect op subsidies huidige verenigingen: besparing van 1,5%
Bijsturing decreet op basis van het advies van de reflectiegroep
Sven Gatz Actuele vraag van Tinne Rombouts - 24 februari 2016 - antwoord minister
Onderzoek 'Ouders en jeugdwerk'
Hoe kan de informatiedoorstroming naar ouders verbeterd worden? Hoe kunnen de drempels voor ouders met een migratie- of armoedeachtergrond weggewerkt worden?
Svan Gatz Actuele vragen van Miranda Van Eetvelde en Tine Rombouts - 17 februari 2016 - antwoord minister
Bovenlokale projecten van jeugdhuizen - wijziging regelgeving
Wijziging uitvoeringsbesluit in voorjaar 2016 op Vlaamse Rgering
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 8 januari 2016 - antwoord minister (.pdf)
Toekomst van Fuifpunt
Ondersteuning en werking van Fuifpunt wordt gekoppeld aan het traject vrijwilligerswerk, de interne staatshervorming en de overdracht van povinciale taken
Sven Gatz Vraag van Imade Annouri - 4 december 2015 - antwoord minister (.pdf)
Regularisering van gescoprojecten
Jeugdverenigingen met geregulariseerde gesco's ontvangen hun subsidies 2016 in februari (40%), juli (40%) en november (20%)
Sven Gatz Vraag om uitleg van Caroline Bastiaens - 21 januari 2016 - antwoord minister
Btw-verplichting voor jeugdhuizen
Veroorzaakt bijkomende administratieve rompslomp voor jeugdhuizen
Verder overleg gepland met de minister van Financiën over de interpretatie van de Europese richtlijn
Sven Gatz Actuele vragen van Tine Soens en Tinne Rombouts - 12 november 2015 - antwoord minister
SARC - Advies over afstemming uitbetalingssysteem subsidies
Uitbetalingssysteem politieke jongerenbewegingen wijkt af van dat van andere structureel gesubsidieerde verenigingen
SARC adviseert onderzoek naar uniforme betaalregeling
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 18 september 2015 - antwoord minister (.pdf)
Verlaging RSZ-werkgeversbijdrage voor sociaal-culturele sector
Structurele lastenverlaging of werken met de Sociale Maribel? Voor welke sectoren?
Sven Gatz Vraag om uitleg van Bart Caron - 29 oktober 2015 - antwoord minister
Acties voor vluchtelingen door de jeugdsector
Welke acties worden momenteel door de de cultuur- en jeugdsector opgezet?
Hoe kunnen deze sectoren bijdragen tot integratie van vluchtelingen?
Sven Gatz Vraag om uitleg van Caroline Bastiaens 22 oktober 2015 - antwoord minister
Gesco-projecten
Regularisatie of uitdoving?
Hervorming Gesco-stelsel nog in voorbereiding - beslissing regering wellicht in oktober
Alle ministers Vraag van Peter Wouters - 16 juli 2015 - gecoördineerd antwoord ministers (.pdf)
Jeugdhuizen - Subsidie voor bovenlokale projecten - Evaluatie
Evaluatie loopt in nauw overleg met de jeugdhuissector
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 23 juni 2015 - antwoord minister (.pdf)
Samenwerking jeugdwerk, cultuur sport en media - Initiatieven
Heel wat gesubsidieerde verenigingen bieden sportieve of culturele activiteiten aan
JKP 2015-2019: bevat initiatieven die blijk geven van een sectoroverschrijdende samenwerking
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 9 juni 2015 - antwoord minister (.pdf)

Deeltijds beroepsonderwijs - Brugprojecten in jeugdhuizen
Begeleide praktijkopleiding voor leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs: infrastructuurwerken in jeugdhuizen
Initiatief van Formaat i.s.m. partners
Positieve evaluatie: "jeugd werkt voor jeugd" slaat aan

Hilde Crevits
Sven Gatz
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 13 mei 2015 - gecoördineerd antwoord ministers (.pdf)
Jeugdbewegingen - Franstalige medische invulformulieren
Vooral uit veiligheidsoverwegingen
Instrumenten en acties rond taalstimulering door vzw De Rand
Ben Weyts
Sven Gatz
Vraag van Lieve Maes - 7 mei 2015 - gecoördineerd antwoord ministers (.pdf)
Jeugdhuizen - Subsidies voor bovenlokale projecten
Subsidieregeling zorgt voor nieuwe impulsen
Evaluatie van de regelgeving in 2015 in overleg met Formaat, Uit de Marge en VVJ
Ondersteuningsaanbod van Formaat voor gesubsidieerde jeugdhuizen
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 13 mei 2015 - antwoord minister (.pdf)
Jeugdinitiatieven jongeren met migratieachtergrond
Acties in subsidieovereenkomst met De Ambrassade
Projecten "Divers Jeugdwerk" en "Allez changer!?"
Intervisieaanbod rond diversiteit
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 8 mei 2015 - antwoord minister (.pdf)

Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP)
Stand van zaken: op schema
Coördinerende rol voor minister van Jeugd

Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 13 mei 2015 - antwoord minister (.pdf)
Politieke jongerenbewegingen - Subsidiëring
Wijze van berekening subsidies
Evolutie subsidiebedragen over periode van 10 jaar
Sven Gatz Vraag van Imade Annouri - 13 mei 2015 - antwoord minister (.pdf)
Bovenlokale projecten van jeugdhuizen - Stand van zaken
Beoordeling subsidieaanvragen op basis van formele en inhoudelijke criteria
Algemene tendens: projecten beïnvloeden het bereik van het jeugdhuis positief
Evaluatie van de regelgeving in 2015

Sven Gatz Vraag van Lionel Bajart - 23 maart 2015 - antwoord minister (.pdf)
Jeugdwerk en diversiteit
Initiatieven om de diversiteit binnen het jeugdwerk te verhogen:
- doelstellingen inzake diversiteit bij de gesubsdieerde en erkende verenigingen
- projecten experimenteel jeugdwerk gericht op jongeren met een migratieachtergrond
- project Borgerjong van PAJ
- 35-tal jeugdhuizen voor en door etnisch-culturele minderheden worden ondersteund door Formaat
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 18 maart 2015 - antwoord minister (.pdf)
Dag van de Diversiteit
Doel: de emanciperende kracht van het jeugdwerk versterken, ontmoeting tussen verschillende groepen jongeren stimuleren, kansengroepen betrekken, rekening hoduen met de toenemende superdiversiteit
Organisatie in samenwerking met verschillende partners - ten vroegste in 2017

Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 11 februari 2015 - antwoord minister (.pdf)

Niet-georganiseerd spelen - Initiatieven
Spelen binnen een niet-georganiseerde context: speelpleinwerkingen, Buitenspeeldag, sportaanbod, culturele initiatieven...
Voldoende en toegankelijke ruimte voor kinderen en jongeren
Actie 'Goe gespeeld!': focus op een positief speelklimaat

Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 11 februari 2015 - antwoord minister (.pdf)

Vrijstelling onroerende voorheffing in de vrijetijdssector
Aantal toegekende vrijstellingen voor jeugdverenigingen

Annemie Turtelboom Vraag van Jan Bertels - 27 januari 2015 - antwoord minister (.pdf)
Regularisering van Gesco-projecten
Ongerustheid in de jeugd- en de sociaal-culturele sectoren: velen zijn ingeschakeld in de reguliere werking van gesubsidieerde organisaties
Uitgangspunten en timing van de regularisering

Sven Gatz Vraag om uitleg van Caroline Bastiaens - 12 maart 2015 - antwoord minister (.pdf)
Subsidieovereenkomsten met jeugdverenigingen
Subsidieovereenkomsten 2014-2017 op basis van de beleidsnota
Gewijzigde overeenkomsten voor de periode 2015-2017 wegens de besparingen
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 15 januari 2015 - antwoord minister (.pdf)

Aanpak van radicalisering
Rol van de jeugdsector: detectie, informatieverspreiding, sensibilisering
Vertegenwoordiging afdeling Jeugd in het Vlaams overlegplatform rond radicalisering
Onderzoek toont aan:
- het jeugdwerk verbindt jongeren op een positieve en versterkende manier
- het jeugdwerk verhoogt de socio-emotionele tevredenheid van de jongeren

Sven Gatz Vraag van Nadia Sminate - 17 december 2014 - antwoord minister (.pdf)
Sluiting Habbekrats Kortrijk
Visie van de minister op de sluiting
Organisatie ondersteuning lokaal jeugdwerkaanbod behoort tot de lokale autonomie
Sven Gatz Vraag van Johan Verstreken - 2 december 2014 - antwoord minister (.pdf)
Financiële situatie van de non-profitsector
Barometer van de verenigingen van de Koning Boudewijnstichting
Gevolgen van de besparingen voor de werkgelegenheid
Maatregelen Vlaamse overheid: onderzoek naar financiële situatie verenigingen?
Geert Bourgeois Vraag om uitleg van Bart Caron - 10 februari 2015 - antwoord minister-president (.pdf)
Jeugdwerk en gezinnen in armoede
Pilootproject in vier steden om kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen te stimuleren aan het vrijetijdsaanbod deel te nemen
Begeleiding door VVJ en Demos
Publicatie 'Verbindingen in de vrije tijd. Netwerken tussen jeugdwerk en gezinnen in armoede', met concrete tips voor lokale besturen
Aanbod van Demos in 2015: praktijktafels en trajectbelegeiding

Sven Gatz Vraag om uitleg van mevrouw Tine Soens - 8 januari 2015 - antwoord minister (.pdf)
Deelname van allochtone jongeren aan het jeugdwerk
Percentage allochtone leden in jeugdbewegingen
Aanpak van en ondersteuning door de Vlaamse overheid om de integratie van allochtone jongeren in het jeugdwerk te bevorderen
Sven Gatz Vraag van Bart Somers - 13 november 2014 - antwoord minister (.pdf)
Financiële situatie van gesubsidieerde verenigingen
Barometer van de verenigingen van de Koning Boudewijnstichting
Maatregelen Vlaamse overheid voor verenigingen in urgente financiële nood
Alle ministers Vraag van Chokri Mahassine - 23 december 2013 - gecoördineerd antwoord ministers(.pdf)
Jeugdinitiatieven m.b.t. relatieondersteuning
Verenigingen die de jeugd informeren inzake o.a. relatievorming
Pascal Smet Vraag van Marijke Dillen - 9 januari 2014 - antwoord minister (.pdf)

Beleid ter ondersteuning van jeugdwerk voor en door allochtone jongeren
Ontwikkeling netwerken en structuren
Ondersteuning van het lokale beleid
Subsidiëring Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ)

Pascal Smet

Vraag van Marijke Dillen - 9 september 2013 - antwoord minister (.pdf)