Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Welbevinden en gender in de vrije tijd


Opdrachtgever Departement Cultuur, Jeugd en Media
Uitvoerder KULeuven, in samenwerking met de vzw Expeditions
Periode 2019

 

Op 17 januari 2019 ging het onderzoek 'Welbevinden en gender in de vrije tijd' van start. Het onderzoek wil te weten komen wat de oorzaken zijn van het lagere niveau van welbevinden bij LGTBQ+ jongeren.

LGTBQ+ is een Engelse afkorting die staat voor Lesbian, Gay, Transgender, Bisexual, Queer and more. Aan de hand van participatieve onderzoeksmethoden wordt onderzocht welke beelden, houdingen en ervaringen over gender en seksualiteit er bestaan in jeugdwerkorganisaties (jeugdverenigingen, jeugdhuizen, jeugdkampen enzovoort) en hoe ze het welbevinden van LGTBQ+ jongeren beïnvloeden. Het onderzoek zal aanbevelingen formuleren voor de jeugdwerksector en het Vlaamse jeugdbeleid om het welbevinden van LGTBQ+ jongeren te verbeteren. 'Welbevinden en Gender in de vrije tijd' wordt uitgevoerd door de KULeuven in samenwerking met de vzw Expeditions.

Wie op de hoogte wil blijven van het onderzoek of wil deelnemen aan het onderzoek, kan contact opnemen met Sarah Meys of Bart Pluym.