Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Eenmeting jeugdbeleid in lokale besturen

Lokaal jeugdbeleid in een nieuwe context van strategische meerjarenplanning

Opdrachtgever Departement Cultuur, Jeugd en Media, afdeling Jeugd
Uitvoerder KU Leuven Instituut voor de Overheid
Periode 2016
Eindrapport

Eenmeting lokaal jeugdbeleid (pdf)

Voorstelling onderzoeksresultaten (pptx)

Voorstelling resultaten eenmeting - 22 mei 2017

Op maandag 22 mei 2017 stelden de afdeling Jeugd en de onderzoekers van KU Leuven Instituut voor de overheid in Brussel de resultaten voor van de eenmeting lokaal jeugdbeleid. Dit onderzoek is een vervolg op de nulmeting lokaal jeugdbeleid, die in 2013 werd uitgevoerd. Die peilde enerzijds naar de beleving en tevredenheid over het werken met een apart jeugdbeleidsplan. Anderzijds werden de lokale actoren ook bevraagd over de risico’s, mogelijkheden en verwachtingen bij de overstap naar het strategische meerjarenplan en de verdwijning van de sectorale beleidsplannen.

De eenmeting gaat - opnieuw - na wat de daadwerkelijke bevindingen zijn bij de totstandkoming en uitvoering van het strategische meerjarenplan. Thema’s zoals de rol van de jeugdambtenaar, participatie van kinderen en jongeren, financiën jeugdbeleid… komen uitgebreid aan bod. Ook worden er concrete beleidsaanbevelingen geformuleerd. De meting gebeurde, net zoals in 2013 aan de hand van een uitgebreide websurvey, die werd afgenomen bij jeugdschepenen, jeugdambtenaren en jeugdraadsleden. Tachtig procent van de Vlaamse gemeenten nam deel aan de survey.

Programma

14u00 - 14u30 Onthaal met koffie
14u30 - 14u45 Inleiding door Sven Gatz
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
14u45 - 15u30

Voorstelling onderzoeksresultaten - PowerPoint voorstelling
Sophie Op de Beeck en Bart De Peuter (KU Leuven Instituut voor de Overheid)

15u30 - 16u15 Reflectie over het onderzoek vanuit de expertise en ervaringen van een aantal belangrijke spelers uit het (lokale) veld.

Praktische info

Wanneer? Maandag 22 mei 2017 - van 14u tot 16u15
Waar? Koninklijke Bibliotheek van België - Park Room, Kunstberg, 1000 Brussel. Info over bereikbaarheid
Hoe inschrijven?

Via het online formulier. Inschrijven kan tot en met 18 mei 2017. Deelname is gratis.

Nog vragen? Contacteer Kristof Gaublomme, T 02 553 68 88, kristof.gaublomme@vlaanderen.be