Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Onderzoek

OnderzoekWetenschappelijk onderzoek, monitoring van de jeugdsector, geinformatiseerde toepassingen voor gegevensverzameling, enzovoort zorgen voor een op feiten en cijfers gebaseerd beleid en leiden tot een beter begrip en kennis van kinderen en jongeren.

De afdeling Jeugd stuurt dit alles en wil zo een kenniscentrum worden van waaruit de maatschappelijke discussie over kinderen en jongeren in de samenleving gestimuleerd wordt.

20.10.2017 | 23 november: samenkomst netwerkgroep jeugdonderzoek

Heb je affiniteit met of ben je betrokken bij jeugdonderzoek? Dan is de netwerkgroep jeugdonderzoek misschien wel interessant voor jou. Je verneemt er welk onderzoek rond kinderen en jongeren recent werd uitgevoerd of momenteel loopt.

Nog op het programma:

  • Voorstelling van de enquête 'Kinderen in migratie' door Karen van Laethem, voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. Toelichting bij de methodologische keuzes en lessons learned bij de afnames.
  • Voorstelling van de resultaten van het onderzoek naar kansspelgebruik bij de Belgische jeugd door Huub Boonen en Stijn Custers, met aanbevelingen voor preventie. Korte toelichting bij de rebootkampen van CADLimburg.

De samenkomst vindt plaats op 23 november van 9.30 tot 12.00 uur (Arenberggebouw Brussel, lokaal 2C2). Geef een seintje aan Uschi Cop (uschi.cop@cjsm.vlaanderen.be) als je wilt deelnemen.

 

 

Staat van de jeugd

De 'staat van de jeugd' is een wetenschappelijk onderbouwd rapport over de leefwereld van jongeren. Het rapport wordt ook wel eens jeugdmonitor of JOP-monitor genoemd.

Onderzoeksprojecten

Dit overzicht omvat wetenschappelijke onderzoeksprojecten over bepaalde jeugdthema's of ontwikkelingen die een invloed hebben op kinderen en jongeren.

 

Nieuwsbrieven jeugdonderzoek

De nieuwsbrieven 'Jong Geleerd' bevatten informatie over interessante onderzoeksprojecten en publicaties over kinderen en jongeren, jeugdwerk, jeugdbeleid en kinderrechten in Vlaanderen