Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Jeugd en Muziek


Contactgegevens

Jeugd en Muziek
Defacqzstraat 1
1000 Brussel
Contactpersoon lokale besturen:
Lien Van Steendam
(Artistiek coördinator)
[t] 02 533 39 17
[e] lien.van.steendam@jeugdenmuziek.be
[w] www.jeugdenmuziek.be

Werkdomein en doelstellingen

Jeugd en Muziek richt activiteiten in voor een jong publiek, door jonge muzikanten en met jonge medewerkers waarbij het bewust ervaren van muziek centraal staat. Bovendien biedt ze de educatieve omkadering om deze werking te realiseren in Vlaanderen, Brussel en binnen het internationale netwerk van Jeunesses Musicales International.

Beoogde doelgroepen binnen jeugdcultuur
  • Jeugdconsulenten en jeugddienstmedewerkers
  • Kinderen en jongeren
Ondersteuningsmogelijkheden voor lokale besturen ivm jeugdcultuur Jeugd en Muziek heeft een ruim aanbod van muziekeducatieve voorstellingen en workshops op maat van kleuters, kinderen en jongeren. Dit aanbod kan interessant zijn voor het cultuurcentrum, de bib, scholen, de jeugddienst en bijvoorbeeld initiatieven voor buitenschoolse opvang en activiteiten.
Bij een samenwerking tussen een lokale afdeling van Jeugd en Muziek en een lokaal bestuur kan desgewenst ook een project op maat worden uitgewerkt, dat kan resulteren in een muziekstage, een toonmoment, een samenwerking met lokale muziekverenigingen enzovoort.
Voorbeelden

Jeugd en Muziek Antwerpen werkt samen met het Kleutermenu (binnen schooltijd) en ook de speelpleinwerking in regio Antwerpen (buiten schooltijd). In beide gevallen wordt op maat van de doelgroep een selectie van mogelijke voorstellingen en workshops aangeboden. Op die manier zijn een aantal muzikanten en workshopbegeleiders tijdens de zomer te gast op vier verschillende speelpleinen in regio Antwerpen en krijgen twee scholen die intekenden op het Kleutermenu, projecten van Jeugd en Muziek op bezoek.

Kleutermenu online