Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Contact: team Verenigingen


Contactpersonen voor meer informatie

Karine Galle

Subsidiëren en erkennen - team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 05
@ karine.galle@vlaanderen.be


Karine Galle


Anne De Ridder

Subsidiëren en erkennen - team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 88
@ anne.deridder@vlaanderen.be


Anne De Ridder


Stephanie Vermeiren

Subsidiëren en erkennen - team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 34 42
@ stephanie.vermeiren@vlaanderen.be

 


Stephanie Vermeiren


Riet Plevoets

Subsidiëren en erkennen - team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 34 93
@ riet.plevoets@vlaanderen.be

Riet Plevoets


Hanna Martens

Subsidiëren en erkennen - team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 06 50
@ hanna.martens@vlaanderen.be

 


Hanna Martens


Jan Deduytsche

Subsidiëren en erkennen - team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 68 17
@ jan.deduytsche@vlaanderen.be

 

Jan Deduytsche


Hilde Van Dyck

Subsidiëren en erkennen - team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 42
@ hilde.vandyck@vlaanderen.be

 


Hilde Van Dyck