Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Budget

Het budget voor de subsidiëring van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen is sinds 2012 opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap onder artikel HC0/1HG-I-2-C/WT (globaal budget voorzien voor de uitvoering van het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid - ook de middelen voor de andere in het decreet genoemde verenigingen zitten daarin vervat).

De afzonderlijke bedragen per vereniging vind je in de rubriek gesubsidieerde verenigingen.

  Initieel begroot bedrag Uiteindelijk beschikbaar bedrag (1)
Begrotingsjaar 2014 (2) 22 293 579  
Begrotingsjaar 2013 (2) 21 855 936  
Begrotingsjaar 2012 (2) 22 592 000 22 396 785,45
Begrotingsjaar 2011 (3 + 4) 23 005 000 23 004 000
Begrotingsjaar 2010 (3 + 4 ) 23 261 000 23 187 000
Begrotingsjaar 2009 (3 + 4) 23 112 000 23 389 000
Begrotingsjaar 2008 (3 + 4) 22 201 000 22 697 000

(1) Het voor dat jaar uiteindelijk beschikbare bedrag op de begroting, na de eventuele begrotingsaanpassingen.

(2) Bedrag afgenomen van het globale budget op artikel HC0/1HG-I-2-C/WT voor de subsidiëring van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen

(3) Apart budget voor de subsidiëring van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen

(4) Tot 2011 was in deze basisallocatie een bedrag van 736 896 euro geïncorporeerd ter uitvoering van de zogenaamde VIA³-akkoorden. Sinds 2012 worden deze subsidies echter niet langer door de afdeling Jeugd, maar wel - via een aparte basissubsidie - door het departement CJSM uitbetaald.