Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Adviescommissie

De Vlaamse Regering kan adviescommissies samenstellen met experts in jeugd, jeugdwerk en kinderrechten om haar te adviseren over de toekenning van variabele subsidies aan verenigingen en de toekenning van projectsubsidies. Dat is bepaald in artikel 17, §3 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Voor de behandeling van de subsidiedossiers van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk op.

Samenstelling adviescommissie Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk

 • Wim Decoodt
  Voorzitter van de adviescommissie
  Beleidsmedewerker CAW Delta
  Gewezen medewerker Crejaksie en KSJ-KSA-VKSJ

 • Nancy De Backer
  Vrijwilligerscoördinator bij Damiaanactie
  Voorheen o.m. vrijwilligersmanager bij vzw De Ambrassade

 • Winny De Prycker
  Gebiedscoördinator bij Jong
  Voorheen permanent verantwoordelijke bij jeugdhuis Jamklub

 • Hans Vermeersch
  Lector Vivés, Departement Sociaal-Agogisch Werk

 • Tom Vermeylen
  Lector Karel de Grote-Hogeschool, opleiding Sociaal-Cultureel Werk

 • Michèle Bours
  Werkt bij Femma
  Voorheen werkzaam op de provinciale zetel van Chirojeugd Vlaanderen en de jeugddienst van de provincie Limburg