Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

02.02.2018 | Behaalde attesten in 2017

In 2017 behaalden 5.684 jongeren een attest kadervorming. Ten opzichte van 2017 betekent dat een daling van bijna 25 procent. Een attest kan pas worden uitgereikt als een jongere met succes heeft deelgenomen aan een erkende vormingscursus en de verplichte stage heeft voltooid.

De attesten werden behaald op basis van de nieuwe regelgeving. Ze konden via de nieuwe tool mijnkadervorming.be worden gedownload, ofwel door de jongere zelf, ofwel door de vereniging die de cursus organiseert.

Type 2014 2015 2016 2017
      Vorige regelegeving Nieuwe regelgeving  
Animator 5.019 5.464

3.285

2.408

4.839
Hoofdanimator 930 1.200 843 436 677
Instructeur 297 370 416 53 168
Hoofdinstructeur 18 34 13 0 0
      4.557 2.897  
TOTAAL 6.264 7.068 7.454 5.684