Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

18.09.2017 | Terugkoppelingsmoment over kadervorming

Op donderdag 12 oktober in de namiddag organiseert de afdeling Jeugd een overleg- en terugkoppelingsmoment rond kadervorming.

Voor wie?
Voor medewerkers die in hun vereniging inhoudelijk met kadervorming bezig zijn

Waar en wanneer?
- Departement Cultuur, Jeugd en Media, Arenberggebouw, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel - Creatief lokaal, 1ste verdieping
- van 14.00 tot 16.30 uur

Wat staat er op het programma?
- Evaluatie van de ontwikkelingen sinds de invoering van de nieuwe regeling in oktober 2015
- Stand van zaken van het onderzoek over kadervorming door Hans Vermeersch
- Terugkoppeling FAQ en rondvraag

Hoe inschrijven?
Online inschrijven tot uiterlijk 9 oktober 2017. Opgelet, er kan maximaal één persoon per vereniging deelnemen.


15.03.2017 | Uitgereikte attesten in 2016

In 2016 behaalden 7.454 jongeren een attest kadervorming. Ten opzichte van 2016 betekent dat een stijging van iets meer dan vijf procent. Een attest kan pas worden uitgereikt als een jongere met succes heeft deelgenomen aan een erkende vormingscursus en de verplichte stage heeft voltooid.

Ongeveer twee derde van de attesten werd door de afdeling Jeugd uitgereikt op basis van de vorige regelgeving. Ruim een derde van de attesten werd behaald op basis van de nieuwe regelgeving. Deze attesten konden via de nieuwe tool mijnkadervorming.be worden gedownload, ofwel door de jongere zelf, ofwel door de vereniging die de cursus organiseert.

Type 2014 2015 2016
      Vorige regelegeving KAVO-tool
Animator 5.019 5.464

3.285

2.408

Hoofdanimator 930 1.200 843 436
Instructeur 297 370 416 53
Hoofdinstructeur 18 34 13 0
      4.557 2.897
TOTAAL 6.264 7.068 7.454