Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Gesubsidieerde projecten

  Overzichten Aantal projecten
2019 Overzicht gesubsidieerde projecten - werkjaar 2019 (.pdf) 83
2018 Overzicht gesubsidieerde projecten - werkjaar 2018 (.pdf) 74
2017 Overzicht gesubsidieerde projecten - werkjaar 2017 (.pdf) 70
2016 Overzicht gesubsidieerde projecten - werkjaar 2016 (.pdf) 63
2015 Overzicht gesubsidieerde projecten - werkjaar 2015 (.pdf) 56
2014 Overzicht gesubsidieerde projecten - werkjaar 2014 (.pdf) 42