Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Belastingvermindering voor kinderopvangkosten

Ouders kunnen een belastingvermindering krijgen voor de kosten die ze maken voor de opvang van hun kinderen. Dat geldt ook voor kinderopvang door scholen, het jeugdwerk of de sportsector.

De belastingvermindering geldt alleen voor kinderen beneden de 12 jaar en voor kinderen met een zware handicap beneden de 18 jaar.

 

Voorwaarden

Overzicht van de belangrijkste voorwaarden die van toepassing zijn voor de belastingvermindering.

Attesten en documenten

Fiscaal attest dat door het opvanginitiatief aan de ouders moet worden bezorgd.
Toelichting: nuttige links.

 

Vaak gestelde vragen

Gedetailleerde informatie over de concrete toepassing van de wetgeving.
Concrete vragen, suggesties en voorbeelden i.v.m. opvang door jeugdwerk- en sportinitiatieven.

Contact

Contactpersoon bij de afdeling Jeugd. Contactgegevens van de belastingadministratie en van de sportkoepels.