Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Gesubsidieerde initiatieven

Opgelet: Het begrotingsjaar loopt niet altijd gelijk met het jaar van subsidiëring of het jaar van uitvoering van het project. Die gegevens vind je in de overzichten zelf.

  Overzichten Aantal initiatieven
Begrotingsjaar 2018 Overzicht gesubsidieerde initiatieven - begrotingsjaar 2018 (.doc) 20
Begrotingsjaar 2017 Overzicht gesubsidieerde initiatieven - begrotingsjaar 2017 (.doc) 12
Begrotingsjaar 2016 Overzicht gesubsidieerde initiatieven - begrotingsjaar 2016 (.doc) 11
Begrotingsjaar 2015 Overzicht gesubsidieerde initiatieven - begrotingsjaar 2015 (.doc) 9
Begrotingsjaar 2014 Overzicht gesubsidieerde initiatieven - begrotingsjaar 2014 (.doc) 4
Begrotingsjaar 2013 Overzicht gesubsidieerde initiatieven - begrotingsjaar 2013 (.doc) 8
Begrotingsjaar 2012 Overzicht gesubsidieerde initiatieven - begrotingsjaar 2012 (.doc) 5
Begrotingsjaar 2011 Overzicht gesubsidieerde initiatieven - begrotingsjaar 2011 (.doc) 5
Begrotingsjaar 2010 Overzicht gesubsidieerde initiatieven - begrotingsjaar 2010 (.doc) 5
Begrotingsjaar 2009 Overzicht gesubsidieerde initiatieven - begrotingsjaar 2009 (.doc) 6
Begrotingsjaar 2008 Overzicht gesubsidieerde initiatieven - begrotingsjaar 2008 (.doc) 1
Begrotingsjaar 2007 Overzicht gesubsidieerde initiatieven - begrotingsjaar 2007 (.doc) 6