Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

09.01.2018 | Zuid-Afrikaanse jeugddelegatie op werkbezoek in Vlaanderen

In december ontving het Departement Cultuur, Jeugd en Media een delegatie van het National Youth Development Agency (NYDA) uit Zuid-Afrika. Op de agenda stond de planning van de gezamenlijke werkzaamheden in 2018. De delegatie bracht ook een bezoek aan verschillende jeugdwerkinitiatieven in Vlaanderen. Verder werd een debat gehouden over stemrecht op zestien jaar, waaraan ook de minister van Jeugd deelnam. Samen met de minister werd ook de huidige samenwerking op vlak van jeugdbeleid onder de loep genomen.

De samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika gaat terug tot 1994. Op het vlak van jeugdontwikkeling en jeugdwerk nam ze al heel snel vorm aan en resulteerde onder andere in de uitbouw van het jongerenvrijwilligersbeleid, het jeugdbeleid en de jeugdwerkontwikkeling. Enkele voorbeelden: uitwisseling en vorming van jeugdwerkers en jeugdleiders, actieonderzoek rond lokaal jeugdbeleid, kennisseminaries en congressen, de 'adoptie' van vier lokale gemeenschapscentra, de uitwerking van een toolkit rond vrijwilligers, peer learning en studiebezoeken. Momenteel wordt gewerkt aan een historisch overzicht van 20 jaar samenwerking op vlak van jeugd.

Uitwerking van een vrijwilligersbeleid en promotie van vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika: evaluatie werkjaar 2017 - planning 2018 (pdf)

 

Z-Afrikaanse delegatie