Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Samenwerkingsprogramma

Een vernieuwde samenwerking

De vernieuwde Benelux-samenwerking rond jeugdbeleid is vastgelegd in een gezamenlijke langetermijnstrategie. De ministers bevoegd voor jeugd ondertekenden in dat verband op 27 november 2009 een Memorandum van overeenstemming, met als titel "Gelijke rechten en kansen voor alle kinderen en jongeren". Daarnaast werd ook het meerjarenwerkprogramma voor de implementatie van deze strategie voorgesteld. Het samenwerkingsprogramma geldt voor de periode 2009 tot 2012.

>> Memorandum Benelux-samenwerking 'Gelijke rechten en kansen voor alle kinderen en jongeren' (PDF)

>> Meerjarenprogramma 2009-2012 voor Benelux-samenwerking (PDF)

 

Samenwerking op twee sporen

Het samenwerkingsprogramma voor jeugdbeleid loopt volgens twee sporen:

Intern spoor

  • uitwisselen van informatie over het eigen jeugdbeleid en streven naar afstemming
  • realiseren van concrete gezamenlijke projecten binnen de Benelux

Extern spoor

  • formuleren van gezamenlijke Benelux-standpunten in het kader van de Europese Unie en de Raad van Europa
  • opzetten van gezamenlijke Benelux-projecten inzake jeugdbeleid en van projecten met andere landengroepen