Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Begrotingscontrole

Minstens één keer per jaar wordt de begroting van de Vlaamse Gemeenschap geactualiseerd, de zogenaamde begrotingscontrole. Bij de opmaak van de initiële begroting wordt immers gewerkt met een scenario over de te verwachten kostenstijgingen, economische groei, enz.

In de loop van het jaar moeten deze verwachtingen soms bijgesteld worden: de groei blijkt toch kleiner te zijn dan verwacht, de inflatie valt erg mee, of dergelijke meer. Bovendien kan het ook nodig zijn om vanuit bepaalde wijzigingen door te voeren omdat men ondertussen een correct beeld heeft gekregen van de kosten die bepaalde maatregelen met zich mee brengen. Daarom moeten er (kleine) aanpassingen worden aangebracht aan de oorspronkelijke berekeningen, soms in plus, soms in min.