"Het Belang van het Kind" : een dialoog tussen theorie en praktijk

Focus op het belang van het kind in familiale aangelegenheden

De Belgische overheden organiseerden in samenwerking met de dienst Kinderrechten van de Raad van Europa een Europese conferentie over het belang van het kind (Brussel 9-10 december 2014). De conferentie streefde een dialoog tussen theorie en praktijk na. Ze kaderde in de prioriteiten die door het Belgische voorzitterschap van het Comité van ministers van de Raad van Europa werden gekozen onder het thema "bevordering en realisatie van mensenrechten". Dit evenement stond in het teken van de 25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag.

De conferentie streefde drie doelstellingen na:

  • een stand van zaken opmaken van het begrip en de toepassing van het belang van het kind in de internationale context en de verschillende nationale contexten
  • de beperkingen opsporen die beleidsmakers in de praktijk tegenkomen bij de toepassing van het belang van het kind en mogelijke oplossingen schetsen
  • ethische, procedurele en praktische richtlijnen ontwikkelen die de mensen in de praktijk (professionelen) en beleidsmakers ondersteunen bij het in overweging nemen van het belang van het kind.

De eerste dag van de conferentie was gewijd aan het belang van het kind in het algemeen; de tweede dag aan het belang van het kind in familiale aangelegenheden.

Zowel voor België als voor de Raad van Europa was het belangrijk dat alle partners aanwezig waren: experten, professionelen en beleidsmakers. Ook kinderen zelf konden onrechtreeks hun standpunten en mening vertolken

Op 15 april 2015 nam het Comité van ministers van de Raad van Europa akte van de conclusies van de conferentie. Het Comité vroeg verder aan het Expertencomité van de Raad van Europa voor de strategie kinderrechten om deze conclusies mee te nemen bij de ontwikkeling van de nieuwe Strategie Kinderrechten.

Graag willen we iedereen bedanken die bij deze conferentie betrokken was. We hopen dat deze conferentie zal bijdragen tot een versterking van de positie van kinderen en hun rechten in de lidstaten van de Raad van Europa.

Op deze website vindt u de volgende documenten:

  • Publicatie "The best interests of the child – A dialogue between theory and practice (2016)"
  • de conclusies van de conferentie
  • een conceptnota die de doelstellingen van de conferentie verder toelicht
  • een gedetailleerd programma
  • de presentaties en papers die op de conferentie werden voorgesteld
  • een persbericht naar aanleiding van de 25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag (20 november 2014).