Nieuws Sociaal-Cultureel Werk


26.11.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Ondersrteuning circuskunsten
 • Stand van zaken Airport Library
 • Kwaliteitsbevorderende maatregelen Amateurkunsten
 • Aanpassingen aan het uitvoeringsbesluit Circusdecreet
 • Beschikbare kredieten Fonds Vrijetijdsparticipatie
 • Stand van zaken UiTPAS
 • Ondertitels voor Vlaamse films
 • Lastenverlaging werkgeversbijdrage jeugd- en culturele sector voor de RSZ
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

27.10.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Acties voor de vluchtelingen
 • Erkenning van sociaal-culturele bewegingen
 • Etnisch-culturele federaties
 • Stijging van de ticketprijzen in de cultuursector
 • Stand van zaken van een eengemaakt bibliotheeksysteem
 • Nieuwe cultuurinfrastructuur in de Vlaamse Rand
 • Inventaris culturele infrastructuur - Stand van zaken
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

19.08.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Projectsubsidies leesbevordering
 • Overheveling van provinciale bevoegdheden
 • Vastleggen van beleidsprioriteiten voor het sociaal-cultureel vormingswerk
 • Nieuwe beleidsverhouding tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen inzake cultuur- en jeugdbeleid
 • Samenwerking jeugdwerk, cultuur, sport en media – initiatieven
 • Haalbaarheidsstudie consolidatie bibliotheeksystemen
 • Toegankelijkheid van de websites van gesubsidieerde organisaties binnen het lokaal cultuurbeleid
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

Nieuws JEUGDVolg het jeugdbeleid op Twitter


24.11.2015 | Annulering voorstelling jeugdonderzoeken op 25/11 en studienamiddag 'Divers jong' op 27/11

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft terreurdreiging niveau 4 gehandhaafd. Om die reden zijn we genoodzaakt om zowel de voorstelling op 25/11 als de studienamiddag op 27/11 te annuleren. We danken u voor uw begrip.

22.10.2015 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid

05.10.2015 | Eindrapport onderzoek "Versterking van het arbeidsvolume in de socioculturele sector in Vlaanderen"

Het onderzoek schetst de problematiek van werkdruk en personeelsinzet bij de organisaties in de socioculturele sector, waaronder ook de jeugdsector.