Nieuws Sociaal-Cultureel Werk


03.08.2016 | Nieuwe collega voor de afdeling Sociaal-Cultureel Werk

An Andriaenssen versterkt sinds 1 augustus de afdeling Sociaal-Cultureel Werk. Voordien werkte An zes jaar aan de KU Leuven waar ze een doctoraat criminologie behaalde. Als kwantitatieve onderzoeker is ze gespecialiseerd in de operationalisering van concepten, dataverzameling, analyse en rapportage. Expertise en kennis die ze voortaan zal inzetten voor de ondersteuning en uitbouw van onder meer Sisca, Bios en CCinC. Welkom An!

4.07.2016 | Minister Gatz neemt tijd voor overleg met de sector over het nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

Minister Gatz heeft beslist om de agendering van het voorontwerp van het nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk over de zomer te tillen. Op die manier wil de minister het overleg met de sector alle kansen geven en komen tot een breed gedragen decreet.

Nieuws JEUGDVolg het jeugdbeleid op Twitter


29.07.2016 | Subsidieaanvragen projecten van gesubsidieerde verenigingen

Gesubsidieerde landelijk georganiseerde verenigingen, verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen die in 2017 een project willen opzetten, kunnen hun subsidieaanvraag tot
1 september 2016 indienen.