Nieuws VOLC


08.08.2014 | Sven Gatz nieuwe minister van Cultuur

Sven Gatz is in de nieuwe Vlaamse Regering bevoegd voor het beleidsveld cultuur. Daarnaast is hij ook bevoegd voor de beleidsvelden jeugd, media en coördinatie Brussel. Hij draagt de titel "Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel".

04.06.2014 | Nieuwe gezichten en personeelswissels op de afdeling VOLC

Het team Lokaal Cultuurbeleid wordt versterkt met Veerle Vogelaere en Lynn Moerenhout. Veerle zal onder meer de opvolging van de cultuurcentra en de commissie kansengroepen gemeenschapscentra ondersteunen. Lynn zal zich over de bibliotheken, de vzw's en de intergemeentelijke samenwerking ontfermen. De staf wordt uitgebreid met Ann Vanderdonckt die verantwoordelijk wordt voor de boekhouding van de afdeling VOLC.

Nieuws JEUGDVolg het jeugdbeleid op Twitter


06.11.2014 | 17 december: voorstelling nieuw JOP-onderzoek

Op 17 december wordt een nieuw onderzoek van het Jeugd-onderzoeksplatform voorgesteld: jongeren en gender, vanuit verschillende invalshoeken bekeken (onderwijs, vrije tijd, welzijn,…). Noteer deze datum alvast in je agenda. Meer informatie volgt binnenkort.

31.10.2014 | Besparingen op Cultuur en Jeugd: gedachte-wisseling in Vlaams Parlement

Minister Sven Gatz gaf in het Vlaams Parlement tekst en uitleg bij de aangekondigde besparingen in het cultuur- en jeugdbeleid.