Nieuws Sociaal-Cultureel Werk


Lancering nieuwe indienronde voor innovatieve partnerprojecten

Culturele organisaties die met een niet-culturele partner samenwerken kunnen tot 15 juli 2020 projectsubsidies voor een innovatief project aanvragen. Partnerprojecten openen voor de cultuursector vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. Culturele organisaties treden uit hun comfortzone en verleggen samen met de partners, uit gekende of ongekende sectoren, hun grenzen.

Projecten kunnen tot maximum 3 jaar lopen en aanvragers kunnen een subsidie tot 80.000 euro ontvangen.

Bekijk deze video voor meer uitleg over de oproep.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert op woensdag 22 april 2020 een online infosessie over deze subsidielijn. Inschrijven kan t.e.m. maandag 20 april.

>> Schrijf je in voor de online infosessie op 22 april 2020.

>> Lees meer over innovatieve partnerprojecten.

20.01.2020 | Lokale netwerken vrijetijdsparticipatie personen in armoede: aanvaarding nieuwe afsprakennota's vrijetijdsparticipatie 2020-2025

De Vlaamse minister van Cultuur heeft op 23 december 2019 de nieuwe afsprakennota's vrijetijdsparticipatie 2020-2025 van 167 Vlaamse gemeenten en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Neteland aanvaard. Ten opzichte van 2019, beschikken hierdoor 30 bijkomende gemeenten over een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. Op het eerder bepaalde trekkingsrecht werd een besparing toegepast van ongeveer 6%. Daarnaast maakte de minister middelen vrij om de instroom van de 30 nieuwe netwerken op te vangen. Hierdoor bleef het totale budget voor de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie nagenoeg gelijk.

Overzicht gemeenten met aanvaarde afsprakennota vrijetijdsparticipatie (PDF)

13.12.2019 | Schrijf je in voor de infovoormiddag van het Fonds Culturele Infrastructuur

In de aanloop naar een nieuwe aanvraagperiode voor bovenlokale investeringssubsidies voor cultuur- of jeugdinfrastructuur, organiseert het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCi) een infovoormiddag. Die vindt plaats op 3 februari 2020 in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Medewerkers van het FoCi zullen tekst en uitleg geven bij de procedures om een investeringssubsidie of een energielening Cultuur en Jeugd aan te vragen. Lees meer - inschrijven.

25.11.2019 | Aangekondigde besparingen op subsidies cultuur – Stand van zaken

Op donderdag 28/11 komt de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement opnieuw samen om zich te buigen over de aangekondigde besparingen en de uitgavenbegroting voor het beleidsveld Cultuur. Aangezien de besprekingen tot dan on hold staan, kunnen we op dit moment geen nieuwe informatie over de werkingssubsidies 2020 bekendmaken. We volgen uiteraard alles op de voet. Het verslag van de vorige commissievergadering (14/11), waarin de beleidsnota Cultuur werd toegelicht, vind je op de website van het Vlaams Parlement.

20.11.2019 | Publicatie tabellen werkingssubsidies cultuur uitgesteld

In tegenstelling tot wat we vorige week communiceerden, kunnen we nog geen aangepaste bedragen voor de werkingssubsidies binnen de cultuursector publiceren op onze website. Dit door de recente ontwikkelingen rond het begrotingsvoorstel van de Vlaamse Regering en de besprekingen in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement.

12.11.2019 | Aangekondigde besparingen

Vrijdag stonden de beleidsnota’s Cultuur, Jeugd en Media voor de periode 2019-2024 op de agenda van de Vlaamse Regering. Daarnaast bezorgde de Vlaamse Regering vrijdag ook het begrotingsvoorstel voor 2020 aan het Vlaams Parlement. De begroting moet uiterlijk eind december goedgekeurd worden. Dit zal leiden tot een aanpassing van de bedragen voor de werkingssubsidies. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zal die bedragen conform het begrotingsvoorstel op 20 november via deze website communiceren. Dit begrotingsvoorstel zal ook impact hebben op de toekenning van de projectsubsidies. Hierover zullen we voor eind november communiceren.

Save the date: sectormoment cultuureducatie | 29 januari 2020

Met dit sectormoment willen we beleidsmensen en mensen uit het cultuureducatieve veld met elkaar in contact brengen. De studiedag is in eerste instantie bedoeld voor professionals of vrijwilligers die in een cultuur-, jeugd- of mediaorganisatie betrokken zijn bij de cultuureducatieve werking en praktijk. Zowel cultuureducatieve medewerkers als directeurs en stafmedewerkers zijn welkom. Zet deze studiedag alvast in je agenda. Het programma komt half november online.

Nieuws JEUGD


18.12.2019 | Publicaties VN-Comité voor de Rechten van het Kind

Op de studiedag 30 jaar Kinderrechtenverdrag ontvingen de aanwezigen twee publicaties van het VN-Kinderrechtencomité. Het gaat om de Nederlandse vertaling van twee officiële documenten van het comité. Ze zijn nu ook online beschikbaar:

20.11.2019 | Aangekondigde besparingen op werkingssubsidies Jeugd

Op 8 november bezorgde de Vlaamse Regering de beleidsnota’s Cultuur, Jeugd en Media voor de periode 2019-2024 aan het Vlaams Parlement, evenals het begrotingsvoorstel voor 2020. De begroting moet uiterlijk eind december door de Vlaamse Regering het beleidsveld Jeugd een aantal besparingsmaatregelen met betrekking tot de werkingssubsidies. Bekijk de aangepaste subsidiebedragen 2020 per decreet.

Save the date: sectormoment cultuureducatie | 29 januari 2020

Met dit sectormoment willen we beleidsmensen en mensen uit het cultuureducatieve veld met elkaar in contact brengen. De studiedag is in eerste instantie bedoeld voor professionals of vrijwilligers die in een cultuur-, jeugd- of mediaorganisatie betrokken zijn bij de cultuureducatieve werking en praktijk. Zowel cultuureducatieve medewerkers als directeurs en stafmedewerkers zijn welkom. Zet deze studiedag alvast in je agenda. Het programma komt half november online.