Nieuws Sociaal-Cultureel Werk


30.06.2015 | Geert Roelandts met pensioen

Geert Roelandts gaat met pensioen als afdelingshoofd van Sociaal-Cultureel Werk (en de vroegere afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid). Hij sluit daarmee een jarenlange loopbaan bij de Vlaamse overheid af. We wensen hem alvast een deugddoend en welverdiend pensioen. Tot 31 juli zal Wim Bogaert hem vervangen. Met zijn pensionering geeft Geert Roelandts de fakkel door aan transitiemanager Gerda Van der Plas. Zij gaat de afdeling Sociaal-Cultureel Werk leiden vanaf 1 augustus.

30.06.2015 | Indiendatum jaarrekening lokale besturen : 31 juli

Lokale besturen dienen de jaarrekening digitaal in bij het agentschap voor Binnenlands Bestuur.

29.06.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Bijzonder Cultuuraanbod
 • Afschaffing van de levensbeschouwelijke uitzendingen door derden op de openbare omroep
 • Paspartoe
 • Fonds Vrijetijdsparticipatie
 • Nieuwe e-bookinitiatief van Bibnet
 • Middenveldorganisaties – Terbeschikkinggestelde middelen
 • Overleg met de Federale Regering betreffende het gecoördineerde vrijwilligersbeleid
 • Bibliotheken taalgrensgemeenten – tegemoetkoming leesbevorderingsbeleid
 • Gegevensregistratie van het Sociaal-Cultureel Werke
 • Oscar – Website
 • Begroting Cultuur, Jeugd en media – Brusselnorm
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

01.06.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Verdeling van de Nationale Loterij subsidies in 2014
 • Investeringen in culturele infrastructuur
 • Projecten met overheidssteun in Vlaams-Brabant in 2014
 • Erkenning van nieuwe sociaal-culturele bewegingen
 • Bibliotheekvoorzieningen voor mensen met een leesbeperking
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

29.04.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Rechtsonzekerheid voor gemeenten die momenteel een cultuur- of gemeenschapscentrum bouwen
 • Luisterpuntbibliotheek
 • Cultuurprijzen in Vlaanderen
 • Structureel financieel ondersteunde organisaties
 • Gevolgen voor cultuur van de overheveling van provinciale bevoegdheden
 • subsidiëring van Vlaamse projecten in Brussel
 • Openbare bibliotheek Linkebeek
 • Burgerkabinet
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

29.04.2015 | Personeelswissels op de afdeling

Lynn Moerenhout werkt niet langer voor de afdeling Sociaal-Cultureel Werk. Bibliotheken met vragen over Bios3 kunnen terecht bij Christine Bussche. Met vragen over wetgeving of subsidiëring kunnen bibliotheken terecht bij Katia De Vos. Wouter Van den Driessche is na een jaar terug van weggeweest en werkt opnieuw voor de afdeling Sociaal-Cultureel Werk.

01.04.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Aanbevelingen van het Netwerk tegen Armoede over de UiTPAS
 • Mislukken van het e-bookplatform van Bibnet
 • Etnisch-culturele federaties
 • Op naar een Airport Library te Zaventem?
 • Oprichting Burgerkabinet
 • Cultuurbeleid in Brussel
 • Rol van de provinciale uitleendiensten bij de dienstverlening aan socioculturele verenigingen
 • Toepassing van de sectorale decreten in Brussel
 • Cultuursector : budgetten 2014 en subsidies 2015
 • Stand van zaken project Boekbaby's
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

Nieuws JEUGDVolg het jeugdbeleid op Twitter


30.06.2015 | Subsidieaanvragen projecten gesubsidieerde verenigingen

Gesubsidieerde landelijk georganiseerde verenigingen, verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen die in 2016 een project opzetten, kunnen hun subsidieaanvraag tot 1 september 2015 indienen.