Nieuws Sociaal-Cultureel Werk


19.08.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

  • Projectsubsidies leesbevordering
  • Overheveling van provinciale bevoegdheden
  • Vastleggen van beleidsprioriteiten voor het sociaal-cultureel vormingswerk
  • Nieuwe beleidsverhouding tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen inzake cultuur- en jeugdbeleid
  • Samenwerking jeugdwerk, cultuur, sport en media – initiatieven
  • Haalbaarheidsstudie consolidatie bibliotheeksystemen
  • Toegankelijkheid van de websites van gesubsidieerde organisaties binnen het lokaal cultuurbeleid
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

Nieuws JEUGDVolg het jeugdbeleid op Twitter


05.10.2015 | Eindrapport onderzoek "Versterking van het arbeidsvolume in de socioculturele sector in Vlaanderen"

Het onderzoek schetst de problematiek van werkdruk en personeelsinzet bij de organisaties in de socioculturele sector, waaronder ook de jeugdsector.