Nieuws Sociaal-Cultureel Werk


4.07.2016 | Minister Gatz neemt tijd voor overleg met de sector over het nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

Minister Gatz heeft beslist om de agendering van het voorontwerp van het nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk over de zomer te tillen. Op die manier wil de minister het overleg met de sector alle kansen geven en komen tot een breed gedragen decreet.

21.04.2016 | Rapport 8ste Europese sleutelcompetentie cultureel bewustzijn en culturele expressie

In een nieuw rapport over de achtste Europese sleutelcompetentie: 'cultureel bewustzijn en culturele expressie' formuleren experts uit meer dan 20 Europese landen een gemeenschappelijke visie over de plaats van cultuur in opgroeien en in het beleid, tegen de achtergrond van een snel veranderend Europa. Download hier het volledige rapport of de samenvatting.

27.01.2016 | Nieuwe contactpersoon voor de sociaal-culturele verenigingen en participatieprojecten

Peter Heyns vervangt Arent Maes als dossierbeheerder en contactpersoon voor de sociaal-culturele verenigingen. Peter werkt al verschillende jaren voor de afdeling Sociaal-Cultureel Werk als dossierbeheerder voor onder meer de participatieprojecten. Voortaan is hij samen met Bart Van Put het aanspreekpunt voor de verenigingen. De opvolging van de participatieprojecten is in goede handen bij Yves De Backer en Lynn Moerenhout.

Nieuws JEUGDVolg het jeugdbeleid op Twitter


01.07.2016 | Subsidieaanvragen projecten van gesubsidieerde verenigingen

Gesubsidieerde landelijk georganiseerde verenigingen, verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen die in 2017 een project willen opzetten, kunnen hun subsidieaanvraag tot
1 september 2016 indienen.