Nieuws Sociaal-Cultureel Werk


01.04.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Aanbevelingen van het Netwerk tegen Armoede over de UiTPAS
 • Mislukken van het e-bookplatform van Bibnet
 • Etnisch-culturele federaties
 • Op naar een Airport Library te Zaventem?
 • Oprichting Burgerkabinet
 • Cultuurbeleid in Brussel
 • Rol van de provinciale uitleendiensten bij de dienstverlening aan socioculturele verenigingen
 • Toepassing van de sectorale decreten in Brussel
 • Cultuursector : budgetten 2014 en subsidies 2015
 • Stand van zaken project Boekbaby's
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

16.03.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Aanpak van een gecoördineerd vrijwilligersbeleid
 • Impact van de interne staatshervorming op de amateurkunsten
 • Belangenbehartigers en steunpunten in het lokaal cultuurbeleid en het sociaal-cultureel werk
 • Samenstelling beoordelingscommissie bijzondere doelgroepen
 • Samenstelling beoordelingscommissie nieuw talent
 • Subsidiëring etnisch-culturele federaties
 • Subsidiëring culturele instellingen in Brussel
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

23.02.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Bijzonder Cultuuraanbod Podium – subsidies
 • Herdenking 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie naar België – projectsubsidies
 • Impact decreet Lokaal Cultuurbeleid voor Brusselse gemeenten en de faciliteitengemeenten
 • Evaluatiecyclus voor organisaties in het sociaal-cultureel volwassenenwerk
 • Toekomst van de grotere cultuurcentra
 • Open brief van de erkende sociaal-culturele bewegingen
 • Toekomst van de lokale openbare bibliotheek
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

12.01.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Afslanking provincies – culturele instellingen
 • Ondersteuning van het streekgericht bibliotheekbeleid (SBB)
 • Provinciale culturele instellingen en musea
 • Lokale besturen – besparingen
 • Fond Vrijetijdsparticipatie – budgettaire problemen
 • Limburgse middenveldorganisaties – subsidies
 • Provincie Limburg - projecten met overheidssteun
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

Nieuws JEUGDVolg het jeugdbeleid op Twitter


15.04.2015 | European Youth Work Convention 2015 (27-30 april)

We staan aan de vooravond van de tweede Europese Jeugdwerkconventie (27-30 april), een nieuwe mijlpaal in internationaal jeugdwerklandschap! De eerste conventie, intussen bijna 5 jaar geleden, focuste op de diversiteit van jeugdwerk. Deze keer gaan we in internationaal gezelschap van jeugdwerkers, experten en beleidsmakers op zoek naar wat ons bindt: 'a common ground for youth work in Europe'. Ook Vlaanderen wordt vertegenwoordigd door een 7-koppige delegatie.

Maar ook andere geïnteresseerden hoeven niets te missen. Je kan alle actie volgen en dagelijks highlights van de discussies oppikken op de website van de European Youth Work Convention. Je kan de convention ook van A tot Z volgen op de EYWC2015 facebook pagina of via de tweets #EYWC2015. En de opening en het slot zullen via livestream te volgen zijn.