Nieuws Sociaal-Cultureel Werk


19.08.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Projectsubsidies leesbevordering
 • Overheveling van provinciale bevoegdheden
 • Vastleggen van beleidsprioriteiten voor het sociaal-cultureel vormingswerk
 • Nieuwe beleidsverhouding tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen inzake cultuur- en jeugdbeleid
 • Samenwerking jeugdwerk, cultuur, sport en media – initiatieven
 • Haalbaarheidsstudie consolidatie bibliotheeksystemen
 • Toegankelijkheid van de websites van gesubsidieerde organisaties binnen het lokaal cultuurbeleid
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

30.06.2015 | Geert Roelandts met pensioen

Geert Roelandts gaat met pensioen als afdelingshoofd van Sociaal-Cultureel Werk (en de vroegere afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid). Hij sluit daarmee een jarenlange loopbaan bij de Vlaamse overheid af. We wensen hem alvast een deugddoend en welverdiend pensioen. Tot 31 juli zal Wim Bogaert hem vervangen. Met zijn pensionering geeft Geert Roelandts de fakkel door aan transitiemanager Gerda Van der Plas. Zij gaat de afdeling Sociaal-Cultureel Werk leiden vanaf 1 augustus.

30.06.2015 | Indiendatum jaarrekening lokale besturen : 31 juli

Lokale besturen dienen de jaarrekening digitaal in bij het agentschap voor Binnenlands Bestuur.

29.06.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Bijzonder Cultuuraanbod
 • Afschaffing van de levensbeschouwelijke uitzendingen door derden op de openbare omroep
 • Paspartoe
 • Fonds Vrijetijdsparticipatie
 • Nieuwe e-bookinitiatief van Bibnet
 • Middenveldorganisaties – Terbeschikkinggestelde middelen
 • Overleg met de Federale Regering betreffende het gecoördineerde vrijwilligersbeleid
 • Bibliotheken taalgrensgemeenten – tegemoetkoming leesbevorderingsbeleid
 • Gegevensregistratie van het Sociaal-Cultureel Werke
 • Oscar – Website
 • Begroting Cultuur, Jeugd en media – Brusselnorm
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

01.06.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Verdeling van de Nationale Loterij subsidies in 2014
 • Investeringen in culturele infrastructuur
 • Projecten met overheidssteun in Vlaams-Brabant in 2014
 • Erkenning van nieuwe sociaal-culturele bewegingen
 • Bibliotheekvoorzieningen voor mensen met een leesbeperking
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

Nieuws JEUGDVolg het jeugdbeleid op Twitter


18.08.2015 | Herinnering: Subsidieaanvragen projecten gesubsidieerde verenigingen

Gesubsidieerde landelijk georganiseerde verenigingen, verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen die in 2016 een project opzetten, kunnen hun subsidieaanvraag tot 1 september 2015 indienen.