Nieuws Sociaal-Cultureel Werk


4.07.2016 | Minister Gatz neemt tijd voor overleg met de sector over het nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

Minister Gatz heeft beslist om de agendering van het voorontwerp van het nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk over de zomer te tillen. Op die manier wil de minister het overleg met de sector alle kansen geven en komen tot een breed gedragen decreet.

Nieuws JEUGDVolg het jeugdbeleid op Twitter


01.07.2016 | Subsidieaanvragen projecten van gesubsidieerde verenigingen

Gesubsidieerde landelijk georganiseerde verenigingen, verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen die in 2017 een project willen opzetten, kunnen hun subsidieaanvraag tot
1 september 2016 indienen.