Nieuws Sociaal-Cultureel Werk


29.04.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Rechtsonzekerheid voor gemeenten die momenteel een cultuur- of gemeenschapscentrum bouwen
 • Luisterpuntbibliotheek
 • Cultuurprijzen in Vlaanderen
 • Structureel financieel ondersteunde organisaties
 • Gevolgen voor cultuur van de overheveling van provinciale bevoegdheden
 • subsidiëring van Vlaamse projecten in Brussel
 • Openbare bibliotheek Linkebeek
 • Burgerkabinet
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

29.04.2015 | Personeelswissels op de afdeling

Lynn Moerenhout werkt niet langer voor de afdeling Sociaal-Cultureel Werk. Bibliotheken met vragen over Bios3 kunnen terecht bij Christine Bussche. Met vragen over wetgeving of subsidiëring kunnen bibliotheken terecht bij Katia De Vos. Wouter Van den Driessche is na een jaar terug van weggeweest en werkt opnieuw voor de afdeling Sociaal-Cultureel Werk.

01.04.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Aanbevelingen van het Netwerk tegen Armoede over de UiTPAS
 • Mislukken van het e-bookplatform van Bibnet
 • Etnisch-culturele federaties
 • Op naar een Airport Library te Zaventem?
 • Oprichting Burgerkabinet
 • Cultuurbeleid in Brussel
 • Rol van de provinciale uitleendiensten bij de dienstverlening aan socioculturele verenigingen
 • Toepassing van de sectorale decreten in Brussel
 • Cultuursector : budgetten 2014 en subsidies 2015
 • Stand van zaken project Boekbaby's
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

Nieuws JEUGDVolg het jeugdbeleid op Twitter