Nieuws VOLC


16.03.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Aanpak van een gecoördineerd vrijwilligersbeleid
 • Impact van de interne staatshervorming op de amateurkunsten
 • Belangenbehartigers en steunpunten in het lokaal cultuurbeleid en het sociaal-cultureel werk
 • Samenstelling beoordelingscommissie bijzondere doelgroepen
 • Samenstelling beoordelingscommissie nieuw talent
 • Subsidiëring etnisch-culturele federaties
 • Subsidiëring culturele instellingen in Brussel
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

23.02.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Bijzonder Cultuuraanbod Podium – subsidies
 • Herdenking 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie naar België – projectsubsidies
 • Impact decreet Lokaal Cultuurbeleid voor Brusselse gemeenten en de faciliteitengemeenten
 • Evaluatiecyclus voor organisaties in het sociaal-cultureel volwassenenwerk
 • Toekomst van de grotere cultuurcentra
 • Open brief van de erkende sociaal-culturele bewegingen
 • Toekomst van de lokale openbare bibliotheek
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

12.01.2015 | Parlementaire vragen en antwoorden

 • Afslanking provincies – culturele instellingen
 • Ondersteuning van het streekgericht bibliotheekbeleid (SBB)
 • Provinciale culturele instellingen en musea
 • Lokale besturen – besparingen
 • Fond Vrijetijdsparticipatie – budgettaire problemen
 • Limburgse middenveldorganisaties – subsidies
 • Provincie Limburg - projecten met overheidssteun
Overzicht parlementaire vragen en antwoorden

Nieuws JEUGDVolg het jeugdbeleid op Twitter