Nieuws Sociaal-Cultureel Werk


16.01.2017 | Naamswijziging departement

CJM

'Departement Cultuur, Jeugd en Media' is sinds 1 januari 2017 onze nieuwe naam. Door de overheveling van de bevoegdheid sport naar Sport.Vlaanderen was de oude departementsnaam niet langer correct.

16.01.2017 | Wetenschappelijk onderzoek naar de functie participatie

Het Departement CJM start in januari met een wetenschappelijk onderzoek naar de functie participatie zoals die momenteel wordt ingevuld binnen het Kunstendecreet. Externe onderzoekers van Karel De Groote Hogeschool gaan aan de slag met de gegevens van afgelopen structurele ronde. In dit onderzoek zal er enerzijds worden gekeken naar het soort beoordeling dat de verschillende commissies hebben gemaakt rondom de functie participatie, om dit te vergelijken met de praktijken, teksten en verwachtingen van de aanvragers die participatie hebben aangekruist. Vervolgens kijken de onderzoekers naar participatieve praktijken as such, en mogelijke criteria hiervoor of hoe de huidige criteria kunnen worden verfijnd. Dit alles moet leiden tot concrete tips, criteria en ondersteuning voor commissies en administraties die bij een volgende gelegenheid de functie participatie moeten beoordelen.

Nieuws JEUGDVolg het jeugdbeleid op Twitter


27.01.2017 | Nieuwe teamverantwoordelijke lokaal jeugdbeleid

Vanaf 1 februari wordt Ann Vandenbussche de nieuwe team-verantwoordelijke van het team lokaal jeugdbeleid. Ze vervangt Els Cuisinier, die de afdeling Jeugd verlaat en een nieuwe uitdaging aangaat.